สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 0.75% ต่อเดือน
วงเงินให้กู้
สูงสุด 2 แสนบาท
ต้องการกู้สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนกู้ง่าย ได้เงินจริง

ปี 2567/2024 สำหรับพนักงานประจำที่เรียก ๆ กันว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนหากต้องการกู้เงินในเวลาที่จำเป็นหรือฉุกเฉินในเรื่องเงิน ก็ต้องบอกเลยว่าสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการขอสินเชื่อพนักงานประจำ โดยสินเชื่อออมสินล่าสุดได้ปล่อยสินเชื่อให้กับคนที่ทำงานประจำตามนโยบายของรัฐโดยสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน 2567 ที่ว่านั้นคือสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจไปดูรายละเอียดข้อมูลสินเชื่อกันเลย สำหรับสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลออมสินไม่มีคนค้ำหรือหลักประกันจึงเป็นสินเชื่อที่กู้ง่ายและได้เงินจริงทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันหรือจะนำไปชำระหนี้สินอื่น ๆ ได้ตามความต้องการโดยสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนให้วงเงินกู้ตาม

ความจำเป็นและตามความสามารถในการจ่ายชำระหนี้คืนไม่เกินรายละ 200,000 บาท โดยอัตราดอกเบี้ยจะแตกต่างออกไปตามเงื่อนไขของแต่ละหน่วยงานที่พนักงานประจำสังกัดอยู่ซึ่งก็อยู่ระหว่างร้อยละ 0.70-0.75 ต่อปี ส่วนระยะเวลาในการชำระคืนสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนก็แตกต่างไปตามยอดวงเงินที่ได้รับโดยเริ่มที่ 36 งวดไปจนถึง 96 งวด

 

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน ใครขอได้บ้าง

คุณสมบัติของคนที่จะยื่นกู้ธนาคารออมสินสำหรับสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนกับสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจในปี 2567/2024 ต้องเป็นพนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานที่มีข้อตกลงสัญญาไว้กับธนาคารจึงจะขอกู้สินเชื่อพนักงานบริษัทได้ หากบริษัทหรือหน่วยงานที่ทำอยู่ไม่มีข้อตกลงสัญญากับธนาคารก็ไม่สามารถจะสมัครสินเชื่อได้นั่นเอง นอกจากนั้นแล้วคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อธนาคารออมสินเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีขึ้นไป และหากรวมระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้แล้วไม่เกิน 60 ปี และสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ เช่นเป็นกลุ่มลูกจ้างหรือพนักงานโรงงาน หรือพนักงานเอกชน หรือข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนหากเป็นพนักงานในหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจขอสินเชื่อจะต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป แต่หากเป็นพนักงานบริษัทเอกชนต้องมีอายุการทำงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และเป็นผู้ที่มีที่อยู่อาศัยที่ติดต่อได้สะดวก

ขอสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนได้จากทางใด

พนักงานประจำหรือมนุษย์เงินเดือนคนไหนที่ต้องการสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนกับสินเชื่อรายได้ประจำสุขใจปี 2567/2024 สามารถจะขอสินเชื่อพนักงานประจำได้โดยติดต่อยื่นกู้ธนาคารออมสินผ่านเจ้าหน้าที่ที่ดูแลสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนในหน่วยงานที่ทำงานอยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้นำส่งเอกสารหลักฐานในการขอสินเชื่อที่สำนักงานสาขาของธนาคารออมสิน หลังจากนั้นก็รอการพิจารณาสินเชื่อโดยระยะเวลาที่ใช้ในการอนุมัติประมาณ 1-2 สัปดาห์ ทั้งนี้นอกจากสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนแล้วธนาคารออมสินก็ยังมีสินเชื่อออมสินออนไลน์อีกหลายประเภทที่สามารถจะสมัครได้ทางออนไลน์ผ่านแอพ MyMo หากใครที่สนใจสินเชื่อใดก็สามารถขอได้ทางออนไลน์ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกและรวดเร็วในการสมัครนั่นเอง

 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรเงินติดล้อตัวช่วยเรื่องการใช้จ่ายในปี 2023
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 23% ต่อปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
สนใจสมัครบัตรยูเมะพลัสผ่านช่องทางออนไลน์
ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
Scroll to Top