[HOW TO] การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการส่งเอกสารในระบบ Supreme

[HOW TO] การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการส่งเอกสารในระบบ Supreme

หลังจากน้องๆ ได้ทำการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th เรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการส่งเอกสารรายงานตัว น้องๆ สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางระบบ Supreme ของมหาวิทยาลัย ผ่านทาง http://supreme.swu.ac.th โดยเว็บไซต์นี้ จะเป็นเว็บไซต์ที่น้องๆ ใช้ตรวจสอบตารางเรียน ผลการเรียน  และใช้ในการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป 🙂
[HOW TO] ‘รายงานตัวนิสิตใหม่ มศว’ ต้องทำอะไรบ้าง? เริ่มยังไงดี!?

[HOW TO] ‘รายงานตัวนิสิตใหม่ มศว’ ต้องทำอะไรบ้าง? เริ่มยังไงดี!?

หลังจากผ่านพ้นการคัดเลือกที่ยาวนานไปแล้ว ก็มาถึงช่วงการรายงานตัวนิสิตใหม่ที่น้องๆ หลายคนต่างรอคอยกัน.. เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสำคัญมากที่สุดเลยทีเดียว เพราะการรายงานตัวถือว่าน้องได้เลือกที่จะเป็นนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างเต็มตัวแล้วนั่นเอง แต่เชื่อว่าน้องๆ หลายคนก็ยังไม่กล้าที่จะรายงานตัว พี่เลยจะมาทำการอธิบายขั้นตอนให้น้องๆ เข้าใจตรงกันและไม่ผิดพลาดนั่นเอง.. พร้อมแล้ว มาเช็คและทำตามได้เลย! 😉
[CHECK-LIST] ก่อนส่งแฟ้มสะสมผลงาน TCAS62 รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[CHECK-LIST] ก่อนส่งแฟ้มสะสมผลงาน TCAS62 รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบรายละเอียดก่อนส่งเอกสารและ แฟ้มสะสมผลงาน น้องๆ สามารถดูเอกสารหรือคุณสมบัติที่สำคัญ หรือจำเป็นต้องมีในการสมัครรอบนี้ ตามรายละเอียดนี้ 🙂
ตัวอย่าง การออกแบบ / การจัดวาง แฟ้มสะสมผลงาน เพื่อยื่นใน TCAS62 รอบที่ 1 (Portfolio)

ตัวอย่าง การออกแบบ / การจัดวาง แฟ้มสะสมผลงาน เพื่อยื่นใน TCAS62 รอบที่ 1 (Portfolio)

สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากหาแนวทางการจัดวาง และการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน ทาง พี่ มศว พาน้องสอบ มีตัวอย่างให้น้องๆ ได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปศึกษาและเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบแฟ้มสะสมผลงานของตัวเอง 😉
[สรุป] GAT-PAT-วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่น #TCAS62 รอบที่ 2-3 มศว ปีการศึกษา 2562

[สรุป] GAT-PAT-วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่น #TCAS62 รอบที่ 2-3 มศว ปีการศึกษา 2562

พี่ มศว พาน้องสอบขอรวบรวมรายวิชาที่ต้องสมัคร เพื่อที่น้องๆ จะได้ทำการยื่นเพื่อคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2562 ได้อย่างไม่มีพลาด.. จะมีวิชาอะไรบ้าง ไปดูกัน! 😉  
1 2 3 ... 11 Older →