สินเชื่อบ้านกรุงศรี

สินเชื่อบ้านกรุงศรี

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 4.45% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
ส่องบริการสินเชื่อบ้านกรุงศรีและข้อเสนอดีๆ

สินเชื่อบ้านกรุงศรีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)


สินเชื่อบ้านกรุงศรี 2566 คือเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคาร และสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อบ้านเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยโดยธนาคารกรุงศรีพร้อมปล่อยสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีหรือกรุงศรีสินเชื่อบ้านให้คุณสามารถยื่นขอสินเชื่อบ้านที่เป็นสินเชื่อบ้านกรุงศรีได้ง่าย ๆ และพร้อมการจัดโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าตัวตึงอย่างคุณอย่างมากมาย สำหรับหลายคนที่ยังสงสัยว่าจะสมัครหรือขอกู้สินเชื่อบ้านที่ไหนดีในปี 2566 ขอแนะนำให้เลือกสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีเพราะว่าสินเชื่อบ้านกรุงศรี 2566 นี้มีจุดเด่นในเรื่องของการให้ผู้สมัครที่พร้อมขอสินเชื่อบ้านกรุงศรี รับฟรี ค่าสำรวจ และค่าประเมินสินเชื่อ และยังให้วงเงินสูงสุดจากราคาประเมิน

หลักทรัพย์ 90% ในการขอสินเชื่อบ้าน และให้คุณสามารถผ่อนชำระสินเชื่อบ้านกรุงศรีนานสูงสุด 30 ปี โดยการรวมอายุของผู้ขอสินเชื่อบ้านแล้วจะต้องไม่เกิน 65 ปีนั่นเอง และสำหรับผู้ที่มีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาอยู่แล้ว ยังจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยกู้บ้านกรุงศรีในอัตราพิเศษปีแรก 0.25 % เป็นโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำงานประจำขอธนาคารกรุงศรีในปี 2023 นี้เท่านั้น


สินเชื่อบ้านกรุงศรีหรือมีธนาคารไหนอนุมัติง่ายสินเชื่อบ้านที่ไหนดี ในปี 2566


สำหรับการสมัครเพื่อที่จะขอสินเชื่อบ้านกรุงศรีหรือสินเชื่อบ้านที่ไหนดีที่เป็นสินเชื่อบ้านธนาคารไหนอนุมัติง่ายในปี 2023 นี้ ต้องขอบอกว่าให้ปรึกษาสินเชื่อบ้านกับธนาคารกรุงศรีที่เป็นสินเชื่อบ้านดีที่สุดแล้ว แต่

ต้องมีคุณสมบัติในการสมัครเพื่อขอกู้เงินกรุงศรีสินเชื่อบ้านคือคุณจะต้องมีอายุที่ 20 ปีขึ้นไปนั่นเอง และสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมเอกสารในการยื่นขอกู้สินเชื่อบ้านกรุงศรี เช่นเอกสารแสดงตัวตนคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการทั้งของผู้กู้ให้ครบถ้วน และผู้กู้ร่วมถ้ามีก็ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านด้วยเช่นกัน สำหรับเอกสารแสดงรายได้คือให้ใช้สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุดหรือใบรับรองเงินเดือนที่ออกให้จากหน่วยงานของคุณ และสำหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการจะต้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนการค้า และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับเอกสารหลักประกันให้ใช้สำเนาซื้อขาย และหลักฐานการชำระเงินเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อบ้านกรุงศรี และขอบอกว่าการอนุมัติสินเชื่อง่ายสุดนั้นขึ้นอยู่กับเอกสาร และคุณสมบัติของตัวคุณเองถ้าหากคุณสมบัติของคุณตรงตามเงื่อนไข และคุณเตรียมเอกสารครบถ้วนแล้ว ทุกธนาคารก็จะอนุมัติสินเชื่อบ้านให้คุณง่ายมาก ๆ


สินเชื่อบ้านกรุงศรีนั้นย่อมมีค่าใช้จ่ายแต่จะมีค่าจ่ายอะไรบ้างในปี 2566/2023


สำหรับการขอสินเชื่อบ้านกรุงศรี ซึ่งทางธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยบ้านกรุงศรีที่มีการคํานวณผ่อนบ้านกรุงศรี 3 ปีแรกที่ 4.33 % และปีถัดไปก็จะคิดดอกเบี้ยตามจริงที่ 6.90 %และยังจะมีค่าธรรมเนียมในการสำรวจหรือค่าประเมินหลักประกัน 3,000 บาท โดยทางสินเชื่อบ้านกรุงศรีหรือธนาคารกรุงศรีจะออกให้ และสินเชื่อบ้านกรุงศรียังจะมีค่าอากรแสตมป์ 0.05 % สำหรับใครที่ต้องการสินเชื่อบ้านกรุงศรี 2566 หรือสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงศรีนั้นคุณสามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษาสินเชื่อบ้านได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ให้ติดต่อ callcenter 1572 ได้ 24 ชั่วโมงเลย

แนะนำแหล่งเงินด่วนอื่นๆ

สนใจสมัครออมสินปล่อยสินเชื่อ 50000 ล่าสุด
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 0.75% ต่อเดือน
วงเงินให้กู้
สูงสุด 50,000 บาท
ส่องวิธีสมัครสินเชื่อแก้หนี้นอกระบบออมสินให้ผ่าน
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 0.75% ต่อเดือน
วงเงินให้กู้
สูงสุด 50,000 บาท
Scroll to Top