บ้านแลกเงินกรุงไทย

บ้านแลกเงินกรุงไทย

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 6.13% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 20 ล้านบาท
บ้านแลกเงินกรุงไทยบริการเงินกู้อนุมัติง่าย

ปี 2567 บ้านแลกเงินกรุงไทยหรือบ้านแลกเงินธนาคารไหนดี


สำหรับในปี 2024 นี้หากคุณมีความต้องการเงินสักก้อนเพื่อนำไปใช้จ่ายตามความต้องการโดยการเอาบ้านเข้าธนาคารและกำลังคิดอยู่ว่าจะใช้บริการสินเชื่อบ้านแลกเงินของธนาคารไหนดี ขอแนะนำสินเชื่อบ้านแลกเงินกรุงไทยที่น่าจะตอบโจทย์ความต้องการของคุณได้ โดยสินเชื่อบ้านแลกเงินกรุงไทยนั้นมีจุดเด่นผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่น่าสนใจคือ มีสินเชื่อบ้านกรุงไทยประเภทนี้ให้เลือกถึง 2 แบบได้แก่ สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงินเป็นสินเชื่อที่ให้วงเงินอนุมติสูงมีการผ่อนชำระหนี้เป็นแบบราย

เดือนเท่า ๆ กันทุกเดือนและอีกประเภทของสินเชื่อบ้านแลกเงินกรุงไทยก็คือ สินเชื่อ Home for Cash ที่สามารถเลือกกู้ได้ว่าจะเป็นแบบวงเงินหมุนเวียนหรือแบบกำหนดระยะเวลา โดยสินเชื่อบ้านแลกเงินกรุงไทยทั้งสองประเภทนี้สามารถนำเงินที่ได้ไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการและถึงไม่มีบํญชีเงินเดือนผ่านที่ธนาคารกรุงไทยก็สามารถขอเงินกู้ได้


บ้านแลกเงินกรุงไทย ปี 2567 มีเงื่อนไขและรายละเอียดอย่างไร


สำหรับรายละเอียดของกรุงไทยสินเชื่อบ้านที่จะกล่าวถึงนี้จะเป็น “สิน

เชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน” เป็นสินเชื่อบ้านแลกเงินกรุงไทยที่ให้วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาทมีระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 30 ปีเป็นการผ่อนชำระต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กันมีการคิดดอกเบี้ยบ้านกรุงไทยตามหลักประกันสำหรับผู้มีรายได้ประจำคือถ้าเป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคิดอัตราดอกเบี้ย 6.57% ต่อปี ถ้าเป็นอาคารชุดหรืออาคารพาณิชย์ 7.06% และดอกเบี้ยบ้านแลกเงินกรุงไทยสำหรับที่ดินเปล่าเป็น 7.92% ต่อปีแต่ถ้าเป็นผู้ทำธุรกิจส่วนตัวจะคิดดอกเบี้ยเท่ากับ 8.32% ต่อปีในอัตราเดียวกันหมดทุกหลักประกันและหลักทรัพย์ที่จะนำมาค้ำประกันนี้ติดอยู่กับธนาคารอื่นก็สามารถนำมากู้ได้แต่วัตถุประสงค์ในการกู้ต้องเป็นวัตถุประสงค์เดียวกันกับบ้านแลกเงินกรุงไทยคือ เพื่ออุปโภคบริโภค


ขอสินเชื่อบ้านแลกเงินกรุงไทยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรและสินเชื่อบ้านแลกเงินไม่เช็คบูโรมีไหม


ต่อไปจะมาดูว่าหากจะขอกู้สินเชื่อกรุงไทยที่เป็นสินเชื่อบ้านแลกเงินกรุงไทยในประเภท “สินเชื่อกรุงไทยบ้านให้เงิน” จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือ มีรายได้ประจำมีหลักฐานแสดงที่มาของรายได้อย่างชัดเจน มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หากจะนำเงินกู้ไปประกอบอาชีพต้องทำกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีมีเอกสารแสดงรายได้ของธุรกิจ ผู้ขอกู้บ้านแลกเงินกรุงไทยที่ทำอาชีพเสริม รายได้สุทธิจากอาชีพเสริมต้องไม่สูงกว่ารายได้ประจำผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยต้องมีรายได้สุทธิเพียงพอจะจ่ายเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยให้กับทางธนาคารได้และไม่มีประวัติผิดนัดการชำระหนี้ และจากคำถามที่ว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินไม่เช็คบูโรมีไหมก็จะตอบให้เลยว่าสินเชื่อบ้านแลกเงินกรุงไทยเป็นสินเชื่อที่ให้เงินกู้ในวงเงินค่อนข้างสูงและมีระยะเวลาผ่อนค่อนข้างยาวนานเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อจึงต้องมีการเช็คบูโรเพราะฉะนั้นคงเป็นไปได้ยากที่จะไม่เช็คบูโร หากคุณสนใจต้องการสมัครก็สามารถทำได้ทางออนไลน์ด้วยการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารแล้วรอให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรเงินติดล้อตัวช่วยเรื่องการใช้จ่ายในปี 2023
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 23% ต่อปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
สนใจสมัครบัตรยูเมะพลัสผ่านช่องทางออนไลน์
ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
Scroll to Top