สินเชื่อเพื่อคุณ

สินเชื่อเพื่อคุณ

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
สินเชื่อเพื่อคุณเปิดให้ลงทะเบียนถึงวันไหนเช็คด่วน

ชีวิตจะไม่ติดลบเรื่องเงินอีกต่อไปกับสินเชื่อเพื่อคุณ 2567/2024

จากนี้ชีวิตจะไม่มีคำว่าติดลบเรื่องเงินอีกต่อไปเพราะการมีชีวิตที่ติดลบด้านการเงินส่งผลให้หลาย ๆ เรื่องในชีวิตไม่มีความสุขและมีชีวิตที่ไม่ราบด้วยเหตุนี้จึงทำให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อเพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้เข้าถึงการเงินและได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ติดขัดกับสินเชื่อเพื่อคุณซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นำเงินไปใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน โดยสินเชื่อเพื่อคุณออมสินได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มีการระบาดของโควิด19 ที่ผ่านมาและล่าสุดก็ได้เปิดให้มีการกู้สินเชื่อธนาคารออมสินกับสินเชื่อเพื่อคุณโดยมีระยะเวลายื่นกู้และลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณไปตลอดทั้งปีภายใน 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้วงเงินให้กู้สูงสุด

สำหรับสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน 30000 บาท และมีอัตราดอกเบี้ยออมสินถูกเพียงร้อยละ 1.25 ต่อเดือน โดยการคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก และให้ผ่อนชำระนานสูงสุด 2 ปี โดยสินเชื่อเพื่อคุณกู้ง่ายไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้ำประกัน

 

ใครขอสินเชื่อเพื่อคุณ 2567/2024ได้บ้าง

หากใครที่ต้องการสินเชื่อเพื่อคุณจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรจึงจะสามารถลงทะเบียนสินเชื่อออมสินได้ไปดูรายละเอียดกันเลย อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าสินเชื่อเพื่อคุณออมสินเป็นสินเชื่อที่ให้กู้ยืมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การระบาดของโควิด19 ดังนั้นคุณสมบัติของผู้ที่จะขอกู้ยืมเงินสินเชื่อเพื่อคุณได้จึงเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารที่เคยได้รับคัดเลือกให้กู้สินเชื่อธนาคารออมสินโดยเป็นผู้ที่มีอาชีพอิสระหรือผู้มีรายได้ประจำโดยมีรายได้เงินเดือนตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้กับลูกค้ารายใหม่สามารถที่จะขอยื่นกู้ได้โดยมีอายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือน ณ วันที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ผู้ที่มีอาชีพอิสระจะได้รับวงเงินอนุมัติไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้ประจำจะได้วงเงินรับอนุมัติสินเชื่อออมสิน 30000 บาท ทั้งนี้วงเงินของแต่ละคนที่จะได้รับก็จะแตกต่างกันออกไปตามการพิจารณาของธนาคารในแต่ละบุคคล ส่วนเอกสารที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณมีเพียงบัตรประชาชน กรณีที่เป็นผู้มีรายได้ประจำให้ใช้สลิปเงินเดือนและ statement เดือนล่าสุด ส่วนผู้มีอาชีพอิสระให้ใช้ภาพถ่ายตนเองถ่ายคู่กับกิจการหรืออาชีพที่ทำอยู่ในปัจจุบัน

ขอสินเชื่อเพื่อคุณได้จากทางใดและสินเชื่อเพื่อคุณกี่วันอนุมัติ

สำหรับใครที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นและได้รับการคัดเลือกจากธนาคารแล้ว จะได้รับการแจ้งเตือนให้กู้สินเชื่อธนาคารออมสินกับสินเชื่อเพื่อคุณเมื่อได้รับการแจ้งเตือนแล้วสามารถที่จะลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณทางออนไลน์ตามลิ้งค์ที่ธนาคารส่งให้ หากไม่ได้รับการแจ้งเตือนให้สมัครสินเชื่อเพื่อคุณก็ยังไม่สามารถจะลงทะเบียนเพื่อสมัครได้นั่นเอง หลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้นำส่งเอกสารที่สำนักงานสาขาใกล้บ้านและรอการอนุมัติสินเชื่อเพื่อคุณโดยทางธนาคารสาขาที่ยื่นเอกสารจะแจ้งผลการอนุมัติภายใน 5 วันทำการหลังได้รับเอกสารครบถ้วน และหากสินเชื่อเพื่อคุณอนุมัติแล้วจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอพ MyMo หรือข้อความทาง SMS นั่นเอง

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรเงินติดล้อตัวช่วยเรื่องการใช้จ่ายในปี 2023
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 23% ต่อปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
สนใจสมัครบัตรยูเมะพลัสผ่านช่องทางออนไลน์
ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
Scroll to Top