สินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกร

สินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกร

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 9.60% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
ส่องขั้นตอนการสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกร

อยากมีเงินก้อนที่ใช้ได้ตามใจต้องสินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกร


หากคุณมีบ้านคอนโดหรืออาคารพาณิชย์ที่ปลอดภาระอยู่แล้วต้องการเงินด่วนเพื่อนำไปใช้จ่ายในยามที่จำเป็นหรืออื่น ๆ ตามความต้องการสินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกรสามารถช่วยให้คุณมีเงินก้อนได้ สินเชื่อบ้านกสิกรที่กล่าวมานี้ได้แก่ “สินเชื่อบ้านช่วยได้” หรือ Home to Cash นั่นเองเป็นสินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกรที่เป็นวงเงินเพื่อการใช้จ่ายส่วนบุคคล โดยใช้หลักทรัพย์เป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระไม่ว่าจะเป็นบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์อาคารพาณิชย์หรือห้องชุดและที่ดินเปล่าของผู้กู้เองหรือของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติทางตรงได้แก่ พ่อ, แม่, ลูก, พี่น้องหรือคู่

สมรสมาจำนองเป็นหลักประกันสินเชื่อบ้านแลกเงิน โดยสินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกรประเภทนี้มีจุดเด่นที่สามารถเลือกประเภทวงเงินได้ว่าจะเป็นวงเงินกู้หรือเป็นวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D) หรือจะเลือกทั้งสองอย่างพร้อมกันก็ได้ โดยรายละเอียดของสินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกรสามารถติดตามในช่วงต่อไปได้


สินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกรมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง


สินเชื่อบ้านแลกเงินตามข้อมูลสินเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นเงินกู้หรือวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี หรือวงเงินสินเชื่อทั้งสองประเภทรวมกันสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยโดยวงเงินสิน

เชื่อบ้านแลกเงินกสิกรมีวงเงินอนุมัติสูงสุดที่ 20,000,000 บาทและวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีสินเชื่อบ้านกสิกรสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทระยะเวลาผ่อนชำระทั้งหมดไม่เกิน 30 ปีและคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 8.85% ต่อปีแต่ถ้าหลักทรัพย์บ้านแลกเงินเป็นที่ดินเปล่าจะได้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50% ของราคาประเมินไม่สามารถขอวงเงินโอดีได้มีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดเพียง 15 ปี ส่วนอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกรสำหรับวงเงินกู้จะคิดเท่ากับ 9.85% ต่อปี และดอกเบี้ยสำหรับวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีของทั้งสองหลักประกันจะคิดดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกรอยู่ที่ 9.85% ต่อปีผู้สมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกรต้องมีคุณสมบัติอย่างไรอนุมัติยากไหมใช้เวลากี่วัน


สำหรับการกู้บ้านกสิกรโดยการขอสินเชื่อธนาคารกสิกรโดยการเปลี่ยนบ้านเป็นเงินนี้ ผู้ขอสินเชื่อมีการกำหนดคุณสมบัติไว้ดังนี้คือ เป็นผู้มีรายได้ที่มีสัญชาติไทยอายุ 20 – 70 ปีมีรายได้สุทธิตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไปมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือนถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือมีอาชีพอิสระขอสินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกรต้องประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ส่วนคำถามที่ว่าสินเชื่อบ้านกสิกรอนุมัติยากไหมและอีกคำถามหนึ่งคือสินเชื่อบ้านกสิกรอนุมัติกี่วันตอบได้เลยว่าไม่ยากและไม่นานหากคุณมีคุณสมบัติตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้และยื่นเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกรครบถ้วนได้แก่ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนรวมทั้งเอกสารของหลักทรัพย์สำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์พร้อมสารบัญจดทะเบียนทุกหน้า หากคุณสนใจสมัครสินเชื่อบ้านแลกเงินกสิกรสามารถลงทะเบียนเบื้องต้นทางออนไลน์ผ่านแบบฟอร์มที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อให้เจาหน้าที่ติดต่อกลับได้เลย

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรเงินติดล้อตัวช่วยเรื่องการใช้จ่ายในปี 2023
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 23% ต่อปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
สนใจสมัครบัตรยูเมะพลัสผ่านช่องทางออนไลน์
ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
Scroll to Top