สินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือน

สินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือน

ฐานเงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 23% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
ยื่นกู้สินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนดีไหม?

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดีกับสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือน 2567/2024

สำหรับใครที่เป็นพนักงานประจำทำงานกินเงินเดือนก็ถือว่าอุ่นใจในระดับหนึ่งเพราะว่ามีรายได้ประจำที่แน่นอนในทุก ๆ เดือน หากเดือดร้อนเรื่องเงินประสบกับการเงินแบบไม่ทันตั้งตัวก็ยังคงจะขอสินเชื่อซึ่งเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคารได้ง่ายขึ้นนั่นเอง และเราจะเลือกกู้เงินกับสินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารไหนดี ก็ต้องขอแนะนำสินเชื่อจากธนาคารกรุงเทพเพราะสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนมีทั้งสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจโดยเป็นวงเงินพร้อมใช้ที่ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ โดยเริ่มต้นที่ 15,000 บาทไปจนถึง 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี สามารถเบิกถอนตอนไหนก็ได้เบิกง่ายผ่านบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ไม่กดใช้เงินก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยและให้ผ่อนการชำระคืนเป็นรายเดือนขั้นต่ำ 5% ของหนี้คงเหลือ และอีกหนึ่งสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนคือสินเชื่อบัวหลวงสุขใจสำหรับเงินก้อนใหญ่ที่ให้วงเงิน

สูงสุด 5 เท่าของรายได้ เริ่มต้นตั้งแต่ 15,000 บาทไปจนถึง 1 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี ผ่อนชำระรายเดือนเท่ากันในทุกงวดโดยมีระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน ทั้งนี้สินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนทั้งสองประเภทไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือคนค้ำประกันในการขอกู้เงินธนาคารกรุงเทพนั่นเอง

 

คุณสมบัติและเอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือน 2567/2024

หากใครที่ต้องการสมัครสินเชื่อกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจหรือสินเชื่อบัวหลวงสุขใจซึ่งก็เป็นสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนทั้งสองประเภท โดยคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเพียงเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยที่มีอายุระหว่าง 20 ปี ถึง 59 ปี และเป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ โดยมีเงินเดือนลูกจ้างประจำหรือพนักงานประจำตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ทั้งนี้ผู้ที่จะสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนจะต้องมีประสบการณ์ในการทำงานกับสถานที่ทำงานในปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี สำหรับเอกสารที่ใช้สมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนมีบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน รายการบัญชีที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน และหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินเข้าหลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว

ช่องทางในการสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือน 2567/2024

สำหรับใครที่มีคุณสมบัติครบและต้องการสมัครสินเชื่อพนักงานบริษัทเพื่อจะได้มีเงินหมุนเวียนไว้ใช้ในยามฉุกเฉินสามารถที่จะสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนได้จากสำนักงานสาขาของธนาคารกรุงเทพได้ทุกสาขาที่ให้บริการใกล้บ้านหรือสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่น หรืออีกหนึ่งช่องทางในการสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพมนุษย์เงินเดือนสามารถลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารกรุงเทพโดยการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มทางออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจและหน้าเว็บไซต์สินเชื่อบัวหลวงสุขใจเพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ตอบกลับนั่นเอง

 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรเงินติดล้อตัวช่วยเรื่องการใช้จ่ายในปี 2023
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 23% ต่อปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
สนใจสมัครบัตรยูเมะพลัสผ่านช่องทางออนไลน์
ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
Scroll to Top