บ้านล้านหลัง

บ้านล้านหลัง

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 1.99% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 1.2 ล้านบาท
บ้านล้านหลังลงทะเบียนได้ถึงวันไหนเช็คเลย!

โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2024/2567

โครงการบ้านล้านหลัง ธอสซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐเพื่อช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีบ้านเป็นของตัวเอง ซึ่งทางรัฐได้อนุมัติงบประมาณ และให้ธนาคาร ธอส เป็นผู้ให้บริการกับโครงการบ้าน ธอส มาหลายรอบแล้ว ทั้งนี้บ้านล้านหลังนั้นจะมีทั้งข้อดีข้อเสียโดยข้อดีทำให้คนที่มีรายได้น้อยสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ แต่สำหรับข้อเสียก็คืองบประมาณที่จัดสรรมานั้นยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของทุกคนที่ต้องการบ้านและล่าสุดกับโครงการบ้านล้านหลังล่าสุดในรอบรอบใหม่ ระยะที่ 3 ซึ่งมีการกำหนดระยะเวลาในการเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้าร่วมบ้านล้านหลังเฟส 3 ได้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และสิ้นสุดระยะเวลาการทำนิติกรรมสัญญาภายใน 30 ธันวาคม 2568 โดย

โครงการบ้านล้านหลังของธนาคารอาคารสงเคราะห์กับโครงการบ้านล้านหลังขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนดถ้าหากมีการปล่อยสินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว ถ้าคุณอยากซื้อบ้านตามไปดูรายละเอียดกันเลย


รายละเอียดโครงการบ้านล้านหลังให้วงเงินเท่าไหร่? ผ่อนกี่ปี 2024/2567

สำหรับการปล่อยสินเชื่อบ้านล้านหลัง ธอส โดยมีวัตถุประสงค์ให้สำหรับผู้ที่อยากซื้อบ้านให้ขอสินเชื่อบ้าน และการซื้อบ้านล้านหลังนั้นให้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด และให้ปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อการซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร และให้ซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐรวมถึงการซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย โดยการให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน และสำหรับโครงการบ้านล้านหลังนั้นยังให้ระยะเวลาผ่อนชำระในการจ่ายค่างวดต้องจ่ายค่างวดบ้าน ธอสไม่น้อยกว่า 7 ปี และสูงสุดไม่เกิน 40 ปี และการคิดอัตราดอกเบี้ยบ้าน ธอส ปีที่ 1-5 อยู่ที่ 3.00% ต่อปี และในปีที่ 6-7 อยู่ที่ MRR-2.00% ต่อปีที่ 8 ไปจนครบสัญญา MRR-0.75 ถึง MRR-1.00% ต่อปี ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และโครงการบ้านล้านหลังหรือโครงการบ้าน ธอสนั้นยังฟรีค่าประเมินราคา

หลักประกัน จำนวน 1,900 ถึง 2,300 บาท และฟรีค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง 1% ของวงเงินจำนอง และมีขั้นตอนการขอสินเชื่อบ้าน ธอสง่าย ๆ ดังนี้ 1.ยื่นเอกสารที่สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้เลย 2. รอการพิจารณาการอนุมัติ 3. ทางธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ 4. ทำสัญญากู้ซื้อบ้าน ธอส และสัญญาการจดจำนองเพียงแค่นี้คุณก็สามารถเป็นเจ้าของบ้านล้านหลัง ธอสได้แล้ว

 

คุณสมบัติของผู้สมัครซื้อบ้านล้านหลังล่าสุดเฟส 3 ปี 2567/2024

คุณสมบัติของผู้สมัครซื้อบ้านล้านหลังกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพียงคุณเป็นประชาชนที่มีสัญชาติไทยที่มีความต้องการอยากซื้อบ้านเป็นของตัวเองในราคาบ้านไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่อาจเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ และกลุ่มคนวัยทำงานที่กำลังจะเริ่มต้นในการสร้างครอบครัวรวมไปถึงกลุ่มผู้สูงวัยที่อยากซื้อบ้าน โดยใช้เอกสารกู้ซื้อบ้าน ธอสกับโครงการบ้านล้านหลัง ซึ่งก็จะมีเอกสารเบื้องต้นคือ บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน รวมถึงเอกสารอื่นถ้ามี และเอกสารแสดงรายได้เช่น หนังสือรับรองการผ่านสิทธิ์สวัสดิการหรือใบรับรองเงินเดือน และสลิปเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน และถ้าหากเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่จะขอซื้อบ้านล้านหลังเฟส 3 หรือโครงการบ้านล้านหลังให้เพิ่มหลักฐานการเสียภาษีเงิน และทะเบียนการค้า และรู้ภาพกิจการ และบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน และเอกสารหลักประกันได้แก่ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หลักฐานการเป็นเจ้าบ้าน สัญญาจะซื้อขายฉบับสำนักงานที่ดิน และเอกสารอื่น ๆโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จะขอเพิ่มภายหลัง หากคุณสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GHBank Call Center โทร. 02-645-9000

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

บัตรเงินติดล้อตัวช่วยเรื่องการใช้จ่ายในปี 2023
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 23% ต่อปี
วงเงินให้กู้
ไม่กำหนด
สนใจสมัครบัตรยูเมะพลัสผ่านช่องทางออนไลน์
ฐานเงินเดือน
7,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 25% ต่อปี
วงเงินให้กู้
สูงสุด 5 เท่าของรายได้
Scroll to Top