เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหมและจะต้องใช้หลักประกันกู้เงินซื้อบ้านอะไรบ้าง

เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม 2566

ต้องการซื้อบ้านแต่ติดปัญหาเงินเดือนน้อย หรือเงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหมซึ่งเป็นคำถามที่หลายคนกังวล ต้องบอกเลยว่าสามารถกู้ซื้อได้ โดยมีเงื่อนไขที่หลายธนาคารปล่อยกู้กำหนดไว้คือหนี้สินต้องไม่เกิน 40% ของรายได้ เห็นแบบนี้จึงทำให้หลายคนอยากรู้แล้วว่าจะสมัครกู้เงินซื้อบ้านต้องทำอย่างไร ขั้นตอนการกู้ซื้อบ้านเงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหมต้องเตรียมอะไรบ้าง ติดตามอ่านกันได้เลย

เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหมและกู้ซื้อบ้านธนาคารไหนดี 2566

เงินเดือนน้อยต้องการซื้อบ้านไม่ใช้เหตุผลที่ทำให้ไม่สามารถกู้ได้ เพราะในปัจจุบันหลายธนาคารต่างออกแบบสินเชื่อเพื่อรองรับกลุ่มที่เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม ซึ่งต้องบอกเลยว่าเงินเดือน 15,000 ซื้อบ้าน 2 ล้านก็สามารถกู้ได้ โดยจะเห็นหลายธนาคารที่รองรับฐานเงินเดือนเริ่มต้นเท่านี้ ไม่ว่าจะกู้ซื้อบ้านออมสิน หรือเงินเดือน 15,000 ซื้อบ้านได้ไหม ธอส และกู้ซื้อบ้านกรุงไทยที่ต่างออกแคมเปญและโปรโมชั่นให้ผู้ที่รายได้ต่อเดือนหลักหมื่นต้น ๆ กู้เงินซื้อบ้านได้

คำนวณกู้ซื้อบ้านสำหรับเงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหมในปี 2023

ก่อนจะกู้ซื้อบ้านกับธนาคารสำหรับคนที่เงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม มาศึกษาวิธีการคำนวนกันคร่าว ๆ ดีกว่าว่าก่อนจะกู้เงินซื้อบ้านสักหลัง เงินเดือน 15,000 บาทจะซื้อได้เท่าไหร่ โดยวิธีการคำนวนกู้ซื้อบ้าน คือเอารายได้ต่อเดือนของผู้กู้เงินซื้อบ้าน X 40% จะเท่ากับยอดที่ต้องผ่อนต่อเดือน เช่น มีรายได้ที่ 15,000 บาท x 40% จะเท่ากับยอดที่ต้องผ่อนต่อเดือนคือ 6,000 บาท ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นวิธีการคำนวนวงเงินที่ต้องผ่อนกู้ธนาคารซื้อบ้าน โดยวงเงินที่ธนาคารจะปล่อยกู้ตามยอดผ่อนเท่านี้จะอยู่ที่วงเงินกู้ประมาณ 1 ล้านบาท

เอกสารและหลักประกันประกอบการสมัครสำหรับเงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม

การกู้ซื้อบ้านผู้สมัครเงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหมต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) รวมถึงเอกสารแสดงรายได้ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สำหรับพนักงานประจำ หรือเตรียมสำเนาทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองการจดทะเบียน รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน และสำเนาผู้เสียภาษีรวมถึงภาพถ่ายกิจการ เพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินกู้ หรือหลักประกันตามที่สินเชื่อซื้อบ้านกำหนดเพิ่มเติม

เห็นตัวอย่างที่นำมาแนะนำในบทความนี้ ถือได้ว่าช่วยคลายข้อสงสัย สำหรับผู้ที่มีเงินเดือน 15000 ซื้อบ้านได้ไหม ต้องบอกเลยว่าสามารถกู้ธนาคารซื้อบ้าน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากต้องการการกู้ซื้อบ้านที่สูงขึ้นกว่าที่ธนาคารประเมินวงเงินอนุมัติ สามรรถกู้ร่วมได้ เพื่อขอวงเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น ให้สอดคล้องกับราคาบ้าน และสุดท้ายทุกการกู้สินเชื่อกับธนาคารมีความเสี่ยง ผู้ที่สนใจ หรือมีเงินเดือนน้อยอย่าลืมวางแผนเรื่องการใช้จ่ายและอัตราดอกเบี้ยที่ต้องผ่อนจ่ายกับเงินต้นของธนาคาร จะได้ไม่มีปัญหาหนี้เสียในระยะยาว

Scroll to Top