Who Are We?

Line

พี่ มศว พาน้องสอบ

แนะแนวและประชาสัมพันธ์ข่าวสารรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

who_are_we

 

เกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในการรวมกันของนิสิตรุ่นพี่ในการทำกิจกรรมติวและเปิด Fanpage เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารกับน้องๆ ขยายวงกว้าง สู่รุ่นพี่ 7 คน และเติบโตจนได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (PRswu) ในการทำรายการ “พี่ มศว พาน้องสอบ” และได้รับความร่วมมือจากเว็บทางการศึกษาต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์จนเป็นที่พูดถึงของน้องๆ ในที่สุด และล่าสุดในปีการศึกษา 2558 ได้ร่วมมือกับกองกิจการนิสิต, สภานิสิต, สโมสรนิสิต ในการจัดโครงการ SWU OPEN HOUSE 2o15 ขั้นมา ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดี

 

webปัจจุบัน Fanpage พี่ มศว พาน้องสอบ มีผู้กด Like ทั้งหมด 136,000+ Likes และบน Twitter @SeniorSWU มีผู้ติดตามทั้งหมด 58,000+ คน ถือว่าประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายทั้งหมด (เก็บข้อมูลเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2559)

ทั้งนี้เราสัญญาว่าจะพัฒนาเนื้อหาและการดูแลน้องๆ ให้ดียิ่งขึ้นไป ให้น้องรู้สึกผูกพันธ์กับรั้วเทาแดงแห่งนี้ 🙂


Website Update Log :

  • 15 เมษายน 2560 : อัปเดตเว็บไซต์ให้รองรับระบบ https และปรับเปลี่ยน Logo เว็บไซต์
  • 26 มีนาคม 2559 : เนื่องจากการเข้าชมที่มากเกิดขีดจำกัด และเว็บไซต์ล่มบ่อย จึงทำการย้าย Sever มายัง P&T Hosting และจดโดเมน https://seniorswu.in.th อย่างเป็นทางการ
  • 12 กุมภาพันธ์ 2559 : เปลี่ยนแปลงเป็นเว็บไซต์ พี่ มศว พาน้องสอบ อย่างเป็นทางการ เพื่ออัปเดทข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • 10 กุมภาพันธ์ 2559 : ปรับเปลี่ยนแนวคิดเว็บไซต์ รวมทั้งสร้างพื้นที่เก็บไฟล์ชั่วคราวและข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีรายละเอียดและยาวกว่าการโพสท์ใน Facebook และง่ายต่อการค้นข้อมูล
  • 18 พฤศจิกายน 2558 : เปิดเว็บไซต์ http://openhouse.swu.ac.th เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์งาน SWU OPEN HOUSE 2015