[SWU TCAS ScoreCal ’61] โปรแกรมคำนวณสัดส่วนคะแนนเพื่อเข้า มศว ในระบบ TCAS

ใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในเลือกสาขาวิชาใน TCAS รอบที่ 3 ทั้งนี้สามารถตรวจสอบสถิติของแต่ละปีได้จากเมนูของเว็บไซต์


ระเบียบการ

สถิติต่างๆ

 

เครื่องมือในการคำนวณคะแนนนี้ พัฒนาโดย “พี่ มศว พาน้องสอบ” โดยอ้างอิงข้อมูลการคำนวณจากตารางสัดส่วนคะแนนจากระเบียบการรับนิสิตใหม่ TCAS รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 ไม่ได้พัฒนาจากมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด

หากพบข้อผิดพลาดหรือสงสัยในข้อมูล สามารถสอบถามผ่านโพสท์ที่ปักหมุดแรกสุดที่ Page พี่ มศว พาน้องสอบ (เนื่องจากมีข้อความจำนวนมากในกล่องข้อความ) หรือ Mention สอบถามที่ @SeniorSWU 🙂