รายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ : รับตรง รอบหลังแอดมิชชั่น + โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล

รายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นนิสิตใหม่ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับตรงรับตรง รอบหลังแอดมิชชั่น และ โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล รอบ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัว Step-by-Step โดยมีขั้นตอนดังนี้ รายงานตัวออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th และทำการพิมพ์เอกสารทั้งหมด ภายใน 20-22 กรกฎาคม 2559 นำใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ส่งเอกสารตามกำหนดส่งมายังมหาวิทยาลัย ส่งด้วยตัวเองที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยไปรษณีย์แบบ EMS ที่อยู่ผู้ส่ง : กรอกเลขประจำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล และคณะ-สาขาวิชาที่เข้าศึกษา ส่งมายัง : งานทะเบียนนิสิตและสถิติ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : รับตรง รอบหลังแอดมิชชั่น + โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์และ มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นนิสิตใหม่  รอบหลังแอดมิชชั่น และโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล รอบที่ 2  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

Read More

สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ : รับตรง รอบหลังแอดมิชชั่น + โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล

สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ รอบหลังแอดมิชชั่น และ โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559 สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ และการสอบปฏิบัติ (ในบางสาขาวิชา) ได้จากระเบียบการหรือผ่านบทความนี้    รับตรง มศว รอบหลังแอดมิชชั่น + โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : รับตรง รอบหลังแอดมิชชั่น + โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบคัดเลือกและ มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รับตรง รอบหลังแอดมิชชั่น และโครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

Read More

9 ที่นั่งสุดท้าย.. โครงการเพชรในตม (รอบที่ 3) โดยใช้คะแนนยื่นคัดเลือก!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับน้องๆ เข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมอีก 1 โครงการสุดท้าย คือ โครงการเพชรในตม (รอบที่ 3) ทั้งหมด 9 ที่นั่ง โดยกำหนดคุณสมบัติไว้ด้วย.. ใครตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้และสนใจอย่าลืมสมัครกันนะ 😉

Read More