[HOW TO] วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนในระบบของมหาวิทยาลัย

สำหรับน้องๆ ที่ทำการสมัครรับตรงทั่วไป และโครงการต่างๆ ที่ใช้คะแนน ที่ใช้คะแนน GAT-PAT-9 วิชาสามัญในการคัดเลือก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560 .. อย่าลืม! ทำการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ที่ทางมหาวิทยาลัยดึงข้อมูลจากทาง สทศ. โดยสามารถตรวจสอบได้ทาง http://admission.swu.ac.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้..

Read More

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มศว – เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา.. จากมติของสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 และมติคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ เมื่อ 18 มกราคม 2559 มีการปรับเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยในบางสาขาวิชา โดยจะเริ่มใช้สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ส่วนนิสิตปัจจุบันยังคงใช้อัตราเดิมไม่มีเพิ่มเติม

Read More

[HOW TO] วิธีการสมัครสอบ รับตรง และ โครงการต่างๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ + การพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

สำหรับใครยังงงๆ ขั้นตอนการสมัครสอบทั้งรับตรงและโครงการต่างๆ และการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th สามารถทำได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้เลย.. อย่าลืมสมัครกันนะ 😉

Read More

[สรุป] รายละเอียด GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่นคะแนน รับตรง มศว 60

หลังจากน้องๆ หลายคนรอคอยกันมา.. ตอนนี้ทางฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศข้อมูลเบื้องต้นของการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2560 แล้ว! จะมีอะไรบ้าง ต้องใช้วิชาอะไรบ้าง ไปติดตามกัน 😉

Read More

โครงการปฐมนิเทศต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต กำหนดโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read More