[HOW TO] วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนในระบบของมหาวิทยาลัย

สำหรับน้องๆ ที่ทำการสมัครรับตรงทั่วไป และโครงการต่างๆ ที่ใช้คะแนน ที่ใช้คะแนน GAT-PAT-9 วิชาสามัญในการคัดเลือก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560 .. อย่าลืม! ทำการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ที่ทางมหาวิทยาลัยดึงข้อมูลจากทาง สทศ. โดยสามารถตรวจสอบได้ทาง http://admission.swu.ac.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้..

Read More

ประกาศผลการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2559

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประกาศผลการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2559 โดยสามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง : ระบบ GAT-PAT ของตนเอง : http://www.onetresult.niets.or.th/GPSRegisterWeb/FrmLogin.aspx ระบบ E-Score : http://escore.niets.or.th/escore/

Read More

มาแล้ว! รับตรง มศว (เพิ่มเติม) รอบ 1.5 ปีการศึกษา 2559 ทั้งแบบสอบและใช้คะแนนยื่นคัดเลือก!

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครน้องๆ ที่เพิ่งจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งเทียบเท่า เพื่อเข้าเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ในรูปแบบรับตรง (เพิ่มเติม) มีทั้งหมด 3 โครงการหลัก 9 สาขาวิชา ทั้งหมด 194 ที่นั่ง!

Read More

สอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2559

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.6 แล้ว ทำการสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2559 ณ สนามสอบที่เลือกไว้ ตารางสอบคัดเลือก : วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559 08.30-11.30 น. : ความถนัดทั่วไป GAT 13.00-16.00 น. : ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1 วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2559 08.30-11.30 น. : ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ PAT2 13.00-16.00 น. : ความถนัดทางวิชาชีพครู PAT5 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 08.30-11.30 น. : ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT3 13.00-16.00 น. : ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ PAT4 […]

Read More