[พี่ มศว ชวนน้องรีวิว] ประสบการณ์พีคๆ ในวันสอบสัมภาษณ์รับตรง มศว!

พรุ่งนี้แล้ว! ที่จะถึงวันสอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่นกลางของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันนี้เลยขอนำประสบการณ์การสอบสัมภาษณ์ของเพื่อนรอบรับตรงมาฝากกัน ให้ได้ผ่านกันเพลินๆ เพื่อลดอาการตื่นเต้นก่อนถึงวันพรุ่งนี้.. โดยตัวแทนของเพื่อนรอบรับตรงที่มาแชร์ประสบการณ์การสอบสัมภาษณ์  มาจากเอกประวัติศาสตร์ คือน้องโบว์นั่นเอง.. จะเป็นอย่างไร มาติดตามกัน 😉

Read More

[UPDATE] 84 ที่นั่งสุดท้าย! รับตรง มศว รอบหลังแอดมิชชั่น + โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครน้องๆ ที่เพิ่งจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งเทียบเท่า เพื่อเข้าเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ในรูปแบบรับตรง หลังแอดมิชชั่น ทั้งหมด 6 คณะ 7 สาขาวิชา 64 ที่นั่ง พร้อมทั้ง โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 2 อีก 20 ที่นั่ง รวม 84 ที่นั่ง 🙂

Read More

รายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ : รับตรงและโครงการเพิ่มเติม (รอบ 1.5)

รายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นนิสิตใหม่ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รับตรงและโครงการเพิ่มเติม (รอบ 1.5) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัว Step-by-Step โดยมีขั้นตอนดังนี้ รายงานตัวออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th และทำการพิมพ์เอกสารทั้งหมด ภายใน 16-18 พฤษภาคม 2559 นำใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ไปชำระที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ภายใน 16-18 พฤษภาคม 2559 ส่งเอกสารตามกำหนดส่งมายังมหาวิทยาลัย ภายใน 30 พฤษภาคม 2559 ส่งด้วยตัวเองที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยไปรษณีย์แบบ EMS ที่อยู่ผู้ส่ง : กรอกเลขประจำตัวนิสิต ชื่อ-สกุล และคณะ-สาขาวิชาที่เข้าศึกษา ส่งมายัง : งานทะเบียนนิสิตและสถิติ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : รับตรงและโครงการเพิ่มเติม (รอบ 1.5)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์และ มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อเป็นนิสิตใหม่ รับตรงและโครงการเพิ่มเติม (รอบ 1.5) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2559

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing-House เพื่อเข้าศึกษาต่อ มศว

ผู้ผ่านเข้ารอบและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อใน สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก, ทุกสาขาวิชาของคณะพลศึกษา และสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านรอบรับตรง ทำการตรวจสอบรายชื่อ ว่าได้ทำการยืนยันเข้าศึกษาต่อในระบบ Clearing-House ในสาขาวิชาดังกล่าวของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านทางเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th แล้วจึงรายงานตัวอีกครั้งในระบบของมหาวิทยาลัยในวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2559

Read More