Browsing Tag

‘DENT’

โครงการเพิ่มเติม มศว 59! โครงการเพชรในตม (รอบที่ 2) และโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของ สกอ.

โครงการเพิ่มเติม มศว 59! โครงการเพชรในตม (รอบที่ 2) และโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของ สกอ.

หลังจากแอดมิชชั่นเสร็จสิ้นไปแล้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก็ยังมีการรับน้องๆ เข้าเป็นนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติมอีก 2 โครงการ คือ โครงการเพชรในตม (รอบที่ 2) และ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทันตสุขภาพของประชาชน ซึ่งทั้งสองโครงการนั้นมีกำหนดคุณสมบัติไว้ด้วยนะ.. ใครตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้อย่าลืมสมัครกันนะ 😉
[UPDATE] ประกาศผลสอบคัดเลือก กสพท. ปี 2559! กับรายชื่อนิสิตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์ มศว รุ่นใหม่

[UPDATE] ประกาศผลสอบคัดเลือก กสพท. ปี 2559! กับรายชื่อนิสิตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์ มศว รุ่นใหม่

หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 9 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะไปแล้ว ตอนนี้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยแล้ว.. มาติดตามกันดูว่า นิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 190 คน และ นิสิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25 คน จะเป็นใครบ้าง เช็คเลย!
[พี่ มศว ชวนน้องเข้าค่าย] ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว Dent SWU First Step ครั้งที่ 8

[พี่ มศว ชวนน้องเข้าค่าย] ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว Dent SWU First Step ครั้งที่ 8

ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว Dent SWU First Step ครั้งที่ 8 ค่ายที่จะพาน้องๆ ไปค้นหาคำตอบว่าทันตแพทย์ หรือ หมอฟันคืออะไร? หมอฟันเขาเรียนอะไร? ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?