ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือก และรายชื่อผู้ถูกตัดสิทธิ์เข้า Admission กลาง

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดให้ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ Admission กลาง ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกที่ทำการดึงข้อมูลจาก สทศ. และรายชื่อผู้ถูกตัดสิทธิ์เข้า Admission กลาง ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.aupt.or.th/

Read More

สมัครบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Admission กลาง)

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ Admission กลาง ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.aupt.or.th/

Read More

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล Admission กลาง

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดให้ผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ Admission กลาง ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.aupt.or.th/

Read More

[UPDATE] เปิดรายชื่อสาขาวิชาและคะแนนที่ต้องยื่น แอดมิชชั่นกลาง มศว 59.. เพิ่มเป็น 2,891 ที่นั่ง!

หลังจากผ่านพ้นการค้นหาน้องๆ เข้าสู่การเป็นนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาตั้งแต่ปลายปี 2558 ที่ผ่านมา ก็มาถึงรอบแอดมิชชั่นกลาง ที่น้องหลายๆ คนรอคอยกันแล้ว โดยรอบแอดมิชชั่นกลาง ปีการศึกษา 2559 ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับทั้งหมด 74 สาขาวิชา จากเดิม 1,956 ที่นั่ง เพิ่มเป็น 2,891 ที่นั่ง!.. จะมีสาขาอะไรกันบ้าง ไปติดตามกันเลย 😉

Read More

วันสุดท้ายของการยื่นเรื่องลาออก เพื่อขอสิทธิ์แอดมิชชั่นกลางคืน

หากดำเนินการรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว ถือว่าเป็นการรายงานตัวเรียบร้อย และทางมหาวิทยาลัยจะทำการตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นทันที หากผู้สมัครคนใดต้องการสิทธิ์ในการยื่นคัดเลือกแอดมิชชั่นกลางคืน จะต้องมายื่นเรื่องขอลาออกจากการเป็นนิสิต ภายในวันที่ 19 เมษายน 2559 เท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2649-5720 ต่อ 15614, 15662 หรือมาดำเนินการด้วยตัวเองที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

Read More