[สำคัญ] รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์ รอบแอดมิชชั่นกลาง มศว 2559

หลังจากการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา ตอนนี้ทางฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำการประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่นกลาง ปีการศึกษา 2559 มาเรียบร้อย.. เราไปดูกันดีกว่ามีอะไรกันที่ต้องเตรียมก่อนมาสัมภาษณ์บ้าง! 😉

Read More

คะแนนสูงสุดและต่ำสุด รอบแอดมิชชั่นกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ไปเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา.. พี่ มศว พาน้องสอบจึงขอรวบรวมคะแนนสูงสุดและต่ำสุด ของผู้ยื่นสมัครในทุกสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.. จะเป็นอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันเลย! 😉

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ Admission กลาง

สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ประกาศ ผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือ Admission กลาง ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.aupt.or.th/

Read More

[UPDATE] 84 ที่นั่งสุดท้าย! รับตรง มศว รอบหลังแอดมิชชั่น + โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล เศรษฐศาสตร์ (นานาชาติ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครน้องๆ ที่เพิ่งจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งเทียบเท่า เพื่อเข้าเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ในรูปแบบรับตรง หลังแอดมิชชั่น ทั้งหมด 6 คณะ 7 สาขาวิชา 64 ที่นั่ง พร้อมทั้ง โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 2 อีก 20 ที่นั่ง รวม 84 ที่นั่ง 🙂

Read More

เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ : รับตรง รอบหลังแอดมิชชั่น + โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครน้องๆ ที่เพิ่งจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 รวมทั้งเทียบเท่า เพื่อเข้าเป็นนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ในรูปแบบรับตรง หลังแอดมิชชั่น ทั้งหมด 6 คณะ 7 สาขาวิชา 64 ที่นั่ง พร้อมทั้ง โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ครั้งที่ 2 อีก 20 ที่นั่ง รวม 84 ที่นั่ง สมัครได้ตั้งแต่ 1-20 มิถุนายน 2559 ทาง http://admission.swu.ac.th ติดตามรายละเอียดได้ทาง : https://seniorswu.in.th/2016/direct-afterad-59/

Read More