Browsing Tag

‘ประกาศผล’

[UPDATE] ประกาศผลสอบคัดเลือก กสพท. ปี 2559! กับรายชื่อนิสิตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์ มศว รุ่นใหม่

[UPDATE] ประกาศผลสอบคัดเลือก กสพท. ปี 2559! กับรายชื่อนิสิตแพทย์และนิสิตทันตแพทย์ มศว รุ่นใหม่

หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 9 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะไปแล้ว ตอนนี้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยแล้ว.. มาติดตามกันดูว่า นิสิตแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 190 คน และ นิสิตทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 25 คน จะเป็นใครบ้าง เช็คเลย!
[สำคัญมาก] รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ รับตรง (+ โครงการ) มศว ปี 59

[สำคัญมาก] รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ รับตรง (+ โครงการ) มศว ปี 59

หลังจากการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ไปเมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ทางฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำการประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์มาเรียบร้อย.. เราไปดูกันดีกว่ามีอะไรกันที่ต้องเตรียมก่อนมาสัมภาษณ์บ้าง! 😉
ประกาศผลแล้ว! ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับตรง มศว (+ โครงการต่างๆ) ประเภทยื่นคะแนนคัดเลือก ปี 59

ประกาศผลแล้ว! ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับตรง มศว (+ โครงการต่างๆ) ประเภทยื่นคะแนนคัดเลือก ปี 59

หลังจากสิ้นสุดการสมัครไปเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านเวลาเกือบครบเดือน ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ประมวลผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และก็ได้เวลาในการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ รวมทั้งสอบข้อเขียนและปฏิบัติ รอบรับตรง และ โครงการต่างๆ ประเภทยื่นคะแนนคัดเลือก (GAT-PAT-9 วิชาสามัญ รอบที่ 1/59)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559..  พร้อมหรือยัง ไปเช็คกันเลย!
ประกาศผลแล้ว! ผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการประเภทสอบคัดเลือก มศว ปี 59

ประกาศผลแล้ว! ผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการประเภทสอบคัดเลือก มศว ปี 59

หลังจากผ่านการสัมภาษณ์มาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตอนนี้ก็ได้เวลาในการประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการต่างๆ ประเภทสอบคัดเลือกโดยข้อสอบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559.. ตอนนี้ฝ่ายรับนิสิตใหม่ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว.. พร้อมหรือยัง ไปเช็คกันเลย!