สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา.. เนื่องจากในปีการศึกษา 2561 มีหลายสาขาเพิ่มเติม และมีการปรับเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยในบางสาขาวิชา ทางมหาวิทยาลัยได้ประกาศค่าธรรมเนียมออกให้ได้ทราบกัน.. โดยจะเริ่มใช้สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ส่วนนิสิตปัจจุบันยังคงใช้อัตราเดิมไม่มีเพิ่มเติมนะ 🙂