สถานที่เรียนของแต่ละคณะ และ การเดินทางมายัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่เรียนของแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– คณะและสาขาวิชาที่เรียนในศูนย์เดียวตลอดหลักสูตร –

มศว ประสานมิตร มศว องครักษ์
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1. คณะพยาบาลศาสตร์
2. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 2. คณะพลศึกษา
3. คณะวิทยาศาสตร์ 4. คณะกายภาพบำบัด
4. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5. คณะเภสัชศาสตร์
5. คณะมนุษยศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
6. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 7. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
7. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
8. คณะเศรษฐศาสตร์
9. คณะศึกษาศาสตร์

– คณะและสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนสถานที่เรียน หรือเปลี่ยนศูนย์เรียน –

นิสิตชั้นปีที่ 1 เรียนที่องครักษ์ กลับมาประสานมิตร ในปีที่ 2 เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
1. คณะมนุษยศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ เรียนที่ประสานมิตรตลอด 4 ปีการศึกษา) ปีที่ 1 : มศว องครักษ์ ปีที่ 1 – ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ทุกสาขาวิชา : มศว องครักษ์
2. คณะสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 – 3 : มศว ประสานมิตร ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 – 4 : สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม : มศว สระแก้ว
ปีที่ 4-6 : มศว องครักษ์ หรือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จ.นนทบุรี  ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 – 4 สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม : มศว ตาก

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นมหาวิทยาลัยใจกลางเมือง นั่นคือ ย่านอโศก ที่แวดล้อมไปด้วยการเดินทางที่แสนง่ายดาย ซึ่งน้องๆ สามารถเดินทางมาด้วยตนเองผ่านบริการรถโดยสารและบริการสาธารณะ ดังนี้ 🙂

 • Public Transportation around SWUรถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีอโศก
 • รถไฟฟ้า MRT : สามารถลงได้ที่สถานีเพชรบุรี (ใกล้กว่า) หรือ สถานีสุขุมวิท
 • รถไฟฟ้า Airport Rail Link : ลงที่สถานีมักกะสัน
 • เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ลงที่ท่า มศว ประสานมิตร
 • สายรถเมล์ที่วิ่งผ่าน :
  • ลงบริเวณทางเข้าด้านหลังมหาวิทยาลัย : 11 23 60 72 99 113 93 206
   (ป้ายรถเมล์อยู่บริเวณ My Resort Bangkok เดินเข้าซอยระหว่าง CP Freshmart และ 7-11 ตรงเข้าไป และข้ามสะพานคลองแสนแสบ)
  • ลงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย : 38 185 136
   (ป้ายรถเมล์อยู่บริเวณ Q House อโศก สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ 2 ช่องทาง คือเดินเข้าบริเวณซอยด้านข้างโรงพยาบาลจักษุรัตนิน หรือเดินเข้าทางด้านหน้าของมหาวิทยาลัย)
  • ลงบริเวณหน้าปากซอยสุขุมวิท 23 : 2 38 511 501 508 25 40
   (ป้ายรถเมล์อยู่บริเวณอาคาร Jasmine City โดยเดินเข้ามาในซอยเล็กน้อย และทำการขึ้นวินมอเตอร์ไซต์เพื่อมายังมหาวิทยาลัยฯ ค่าบริการ 10 บาท)
 • รถยนต์ส่วนตัว : โดยในวันงานนั้น ทางพี่ มศว พาน้องสอบ และผู้จัดงาน ขอแนะนำไม่ให้นำมา ควรเดินทางด้วยบริการสาธารณะ เนื่องจากการจราจรอาจติดขัดและพื้นที่จอดรถของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ แต่หากนำรถมา ขอให้นำไปจอดที่บริเวณอาคารจอดรถของ Airport Rail Link สถานีมักกะสัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (คลอง 16) จังหวัดนครนายก

แผนที่ มศว องครักษ์

สัมผัสบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในเมืองเล็กๆ ที่หากเข้ามาแล้วต้องติดใจ! 😉

 • รถตู้โดยสาร 
  • จากสถานีขนส่งกรุงเทพ 2 จตุจักร (ขนส่งหมอชิต) : สายหมอชิต – ฟิวเจอร์ฯ – บ้านนา (ค่าบริการ 50 บาท)
  • จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต : รถตู้ฟิวเจอร์พาร์ค – มศว องครักษ์ (จอดบริเวณสถานีรถตู้ของห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค หรือ บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยสองที่นี้จะเข้าไปจอดส่งภายในมหาวิทยาลัย – ค่าบริการ 30 บาท)
 • รถโดยสารประจำทาง 
  • กรุงเทพฯ – นครนายก
  • กรุงเทพฯ – ฟิวเจอร์พาร์ค (โดยเมื่อลงที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ให้ขึ้นรถโดยสารประจำทางสายรังสิต-มศว องครักษ์ (ปอ.381 สีเขียว) ด้านหน้ารถเขียวว่า มศว องครักษ์ หรือ ศูนย์การแพทย์)
 • รถยนต์ส่วนตัว
  • จากกรุงเทพฯ : ใช้บริการดอนเมืองโทลล์เวย์ ผ่านดอนเมืองมาลงที่ป้ายลำลูกกา (ตลาดสี่มุมเมือง) ผ่านห้างฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เข้าถนนรังสิต-นครนายก หรือใช้บริการวงแหวนตะวันออก ผ่านด่านเก็บเงินธัญบุรี ลงป้ายทางออกที่ 2 “นครนายก” เข้าถนนรังสิต-นครนายก บริเวณคลอง 5 มุ่งหน้าคลอง 16
  • จากภาคอีสาน : เดินทางผ่านสระบุรี ถึงแยกหินกองแล้วเลี้ยวซ้าย ใช้เส้นทางสายหินกอง-วิหารแดง (สาย 33) ตัดเข้าถนนสาย 3051 ที่อ.บ้านนา จะมาบรรจบกับถนนสาย 305 นครนายก-องครักษ์
  • จากภาคตะวันออก : เดินทางเข้าถนนสาย 314 ที่บางปะกง ถึงตัวเมืองฉะเชิงเทราเดินทางต่อโดยถนนสาย 3200 ผ่านอ.บางน้ำเปรี้ยว และ อ.องครักษ์

ที่ตั้งของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

สัมผัสการใช้ชีวิตและเรียนรู้แบบใกล้ชิดกับธรรมชาติ ตามแนวทางพหุศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่