[EVENT] พี่ มศว 6 YEARS FAN(PAGE) MEETING : SWU TCAS & PORTFOLIO BATTLE.. ไฟต์นี้เพื่อเทา-แดง

 

ครบรอบ 6 ปี พี่ มศว พาน้องสอบ ทั้งที..
ต้องมาพบกันหน่อยล่ะ!

 

พี่ มศว พาน้องสอบ เปิดห้องแนะแนวครั้งใหม่ พร้อมรับน้องๆ ชั้น ม.ปลาย มาพบปะพูดคุย
เตรียมพร้อมพิชิต TCAS ทั้ง 5 รอบ รู้ข้อมูลบางส่วนของการรับนิสิตใหม่ มศว ก่อนใคร
พร้อมเตรียมทำแฟ้มสะสมผลงานแบบมีทีเด็ด ใครที่ทำแล้วก็สามารถเอามาให้พี่ๆ ติชมได้เลย!

 

   สมัครเข้าร่วมโครงการ

 

 

1

– เตรียมพร้อม TCAS  –

พาไปทำความรู้จัก TCAS ทั้ง 5 รอบให้ดีกว่าเดิม
พร้อมเผยข้อมูลและสถิติบางส่วนให้ดูก่อนใคร

 

2

– เทคนิค เคล็ดลับการทำ PORTFOLIO –

ก่อนจะถึงรอบยื่น Portfolio.. พี่ มศว จะมาบอกเคล็ดลับ
และเทคนิคการทำแฟ้มสะสมผลงานให้โดดเด่นมากกว่าเดิม

พิเศษ! ใครที่ทำเสร็จแล้ว หรือยังไม่เสร็จทั้งหมด
สามารถนำแฟ้มของตัวเองมาให้พี่แอดมิน
และรุ่นพี่ ติชม หรือให้คำแนะนำแบบสดๆ ได้เลย

 

3

– TALK & MEET กับรุ่นพี่ตัวจริง –

ร่วมฟัง และพูดคุยการสัมภาษณ์รุ่นพี่สุดฮอต
ถึงสาเหตุการเลือกเรียนในแต่ละสาขา
เรื่องราวความวุ่นวายในวันสอบ และความสนุกของการเป็นนิสิตปีหนึ่ง

กับตัวแทนดาวเดือนสุดฮอต
พี่ตั๋ง ชินดิศ – เดือนคณะทันตแพทยศาสตร์
พี่เฟิร์น ลลิลมาศ – ดาวคณะทันตแพทยศาสตร์
พี่บีเวอร์ พรรษพล – เดือนคณะสังคมศาสตร์
พี่เบรฟ ทศศาสตร์ – เดือนคณะมนุษยศาสตร์
และอาจจะมีเพิ่มเติม.. (รอติดตามนะ)

 

 

แล้วพบกัน

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
13.00 – 16.00 น.

ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร



 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก ทางทีมงานจะติดต่อกลับผ่านทางไลน์ และ Add เข้าไลน์กลุ่มภายใน 21 ก.ย. เพื่อแจ้งรายละเอียดและนัดหมายต่อไป
ที่ ชื่อ – สกุล ชั้น โรงเรียน จังหวัด
1 กมลวรรณ จันทวงษ์ ม. 6 มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง
2 กฤษดา คำมูล ม. 6 สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
3 กันต์ฤทัย จันทา ม. 6 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
4 กันย์สินี พรมนัสมงคล ม. 6 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
5 กิติศักดิ์ เตชนคำรณ ม. 6 สาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี
6 จินดามณี  จิณสีฉิมพลี ม. 6 ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
7 จิลมิกา วันเหิม ม. 6 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
8 ณภัทร ฟักมงคล ม. 6 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
9 ณัชชา  ชวลิตกิจไพศาล ม. 6 ซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพมหานคร
10 ณัฐณิชา  สุขหอม ม. 6 พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช
11 ณัฐวัฒน์ ไตรสมูบรณ์ เด็กซิ่ว สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น กรุงเทพมหานคร
12 ณัฐสุดา สงวนทรัพย์ ม. 6 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
13 ธรสชนก คำม่วง ม. 6 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
14 ธัญจิรา สืบนิสัย ม. 6 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
15 นวภูมิ วงศ์เลิศศิริ ม. 6 โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
16 นัชชา มัธยม ม. 6 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
17 ปวีณ์สุดา สุคนธะ ม. 5 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี
18 ปาริตา รุ่งรพีพรพงษ์ ม. 6 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
19 ปิยณิชา  สงวนนาม ม. 5 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี
20 ปิยวรรณ เดชประสิทธิ์ ม. 6 พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
21 ปิยะสิทธิ์ เกื้อแก้ว ม. 6 โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ สระแก้ว
22 พงศกร ทรัพย์สิน ม. 6 วารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เชียงใหม่
23 พรชนก ลาดเพ็ชร ม. 6 หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
24 พรหมพร สถิตย์น้อย ม. 6 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
25 พันธกาญจน์ พาภักดี ม. 6 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
26 พิชาภัส ตรีทวีกุล ม. 6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
27 พิมพ์รวี เชื้อพราหมณ์แพร ม. 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
28 พิเศรษฐ์ วงศ์มีบุญ ม. 5 พิมานพิทยาสรรค์ สตูล
29 ภทรชนก คุ้มนุ้ย ม. 6 เทพศิรินทร์นนทบุรี นนทบุรี
30 ภิพรธิชา ห่วงมิตร ม. 6 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี
31 ภูริภัทร ตรีรัตนนนท์ ม. 5 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
32 มนสิชา เดชนิมิตรชัย ม. 6 ราชินี กรุงเทพมหานคร
33 มิ่งกมล จงรักษ์ ม. 6 โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
34 รพีพรรณ เปล่งศรี ม. 6 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
35 วจีรดา งามวงศ์ ม. 5 ซางตาครู้สคอนเเวนท์ กรุงเทพมหานคร
36 วรวลัญช์ ตรีทิพยะนันท์ ม. 6 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
37 ศรัญญา ชุติกุลวรวิทย์ ม. 6 ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
38 ศุภสุตา สุกิจพิพัฒน์ ม. 6 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ กรุงเทพมหานคร
39 สุชาดา เชียงทึก ม. 6 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒ กรุงเทพมหานคร
40 สุดารัตน์ วงษานนทเดช ม. 6 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
41 สุธิดา ดวงรัศมี ม. 6 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
42 สุวีรยา หันหาบุญ ม. 6 มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
43 หัสดิน   สาลีลาด ม. 6 วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
44 อนงค์ภัทร เสมาเงิน ม. 6 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
45 อรจิรา วัจฉละญาณ ม. 6 สตรีมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
46 อรนภา งามขำ ม. 6 สตรีอ่างทอง อ่างทอง
47 อลิสา นลาบาล ม. 6 มัธยมบ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
48 อัจจิมา เเก้วใจจง ม. 6 สตรีท่งสง นครศรีธรรมราช
49 อัยเซาะห์ เฮ็งตาแกะ ม. 6 หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี
50 อินทิรา  อนันทกาญจน์ ม. 6 ธิดานุเคราะห์ สงขลา

จัดโดย : พี่ มศว พาน้องสอบ
ร่วมสนับสนุนโดย : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ