Browsing Category

SWU Camp

[พี่ มศว ชวนน้องเข้าค่าย] PLOT GRAPH ครั้งที่ 12 : ค่ายที่จะทำให้รู้จักคำว่า “วิศวะ” มากขึ้นกว่าเดิม

[พี่ มศว ชวนน้องเข้าค่าย] PLOT GRAPH ครั้งที่ 12 : ค่ายที่จะทำให้รู้จักคำว่า “วิศวะ” มากขึ้นกว่าเดิม

ค่าย PLOT GRAPH #12 ค่ายที่จะพาน้องๆ มาทำความรู้จัก กับอาชีพ “วิศวกร” ทดลองเป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้น้องได้ลองเรียน ลองฝึกหัดจับอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ลองสัมผัสการใช้ชีวิตของนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ รวมทั้งได้ฟังการแนะแนวเพื่อเข้าศึกษาต่อ และยังมีกิจกรรมนันทนาการให้น้องๆ ได้สนุกไปพร้อมๆ กับการเรียนและรู้อีกมากมาย!
[พี่ มศว ชวนน้องเข้าค่าย] ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว Dent SWU First Step ครั้งที่ 8

[พี่ มศว ชวนน้องเข้าค่าย] ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว Dent SWU First Step ครั้งที่ 8

ค่ายก้าวแรกสู่หมอฟัน มศว Dent SWU First Step ครั้งที่ 8 ค่ายที่จะพาน้องๆ ไปค้นหาคำตอบว่าทันตแพทย์ หรือ หมอฟันคืออะไร? หมอฟันเขาเรียนอะไร? ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?
[พี่ มศว ชวนน้องเข้าค่าย] ค่าย “เพราะครู เพาะคน” ครั้งที่ 6 : ตอน กว่าจะมาเป็นครู

[พี่ มศว ชวนน้องเข้าค่าย] ค่าย “เพราะครู เพาะคน” ครั้งที่ 6 : ตอน กว่าจะมาเป็นครู

ค่าย เพราะครู เพาะคน ครั้งที่ 6 จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆ ที่เข้าร่วมได้รู้จักกับวิชาชีพครู รู้จักกับนิสิตครู ว่า “กว่าจะมาเป็นครู” ต้องมีทั้งรอยยิ้ม รอยบาดแผล และอะไรอีกมากมายที่รออยู่ รวมทั้งได้รู้จักกับตัวเองเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะได้ประกอบกับการตัดสินใจ ก่อนที่น้องๆ จะเลือกเส้นทางชีวิตเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย