อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มศว – เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา.. จากมติของสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 และมติคณะกรรมการบริหารเงินรายได้ เมื่อ 18 มกราคม 2559 มีการปรับเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยในบางสาขาวิชา โดยจะเริ่มใช้สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ส่วนนิสิตปัจจุบันยังคงใช้อัตราเดิมไม่มีเพิ่มเติม

Read More

[สรุป] รายละเอียด GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่นคะแนน รับตรง มศว 60

หลังจากน้องๆ หลายคนรอคอยกันมา.. ตอนนี้ทางฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศข้อมูลเบื้องต้นของการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2560 แล้ว! จะมีอะไรบ้าง ต้องใช้วิชาอะไรบ้าง ไปติดตามกัน 😉

Read More

SWU OPEN HOUSE 2016 : เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2559

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มาพบปะรุ่นพี่พร้อมรับข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ภายในงาน “SWU OPEN HOUSE 2016 – เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2559″ โดยปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่จัดอย่างเป็นทางการ หลังจากครั้งแรกประสบความสำเร็จกับผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2 หมื่นคน

Read More

[ประกาศ] นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2559

(สำเนา) ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง นโยบายและมาตรการ การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้กำหนดนโยบายและมาตรการ เรื่องการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558 เพื่อถ่ายทอดความสัมพันธ์ของนิสิตนักศึกษารุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ยังส่งผลให้เกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉันท์พี่น้อง

Read More

[HOW TO] การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการส่งเอกสารในระบบ Supreme

หลังจากน้องๆ ได้ทำการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th เรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการส่งเอกสารรายงานตัว น้องๆ สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางระบบ Supreme ของมหาวิทยาลัย ผ่านทาง http://supreme.swu.ac.th โดยเว็บไซต์นี้ จะเป็นเว็บไซต์ที่น้องๆ ใช้ตรวจสอบตารางเรียน ผลการเรียน  และใช้ในการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป 🙂

Read More