[SWU ScoreCal ’60] โปรแกรมคำนวณคะแนนยื่นรับตรงและโครงการต่างๆ มศว


อัปเดตแล้วจ้า! : Version ปีการศึกษา 2560

สรุประเบียบการ ปีการศึกษา 2560

สถิติคะแนนต่ำสุด

** คะแนนต่ำสุดตามที่มหาวิทยาลัยประกาศนี้นั้น เป็นคะแนนผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบสัมภาษณ์ในสาขาวิชานั้นๆ ของการรับตรง รอบที่ 1 *อย่ายึดเป็นเกณฑ์ เป็นเพียงข้อมูลประกอบการตัดสินใจ*

สถิติผู้สมัครรอบรับตรง


เครื่องมือในการคำนวณคะแนนนี้ พัฒนาโดย “พี่ มศว พาน้องสอบ” โดยอ้างอิงข้อมูลการคำนวณจากระเบียบการรับนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560 ไม่ได้พัฒนาจากมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด

หากพบข้อผิดพลาดหรือสงสัยในข้อมูล สามารถสอบถามผ่านโพสท์ที่ปักหมุดแรกสุดที่ Page พี่ มศว พาน้องสอบ (เนื่องจากมีข้อความจำนวนมากในกล่องข้อความ) หรือ Mention สอบถามที่ @SeniorSWU 🙂