[SWU INTERVIEW #2] จับเข่าคุย Chiffon_cake กับเรื่องราวของเด็กชีววิทยา จนกลายเป็นผู้เขียน ‘เดือนเกี้ยวเดือน’

เชื่อว่าหลายคนมีความฝันที่อยากเป็นนักเขียนที่เขียนเรื่องราวต่างๆ และประทับใจผู้อ่านจบประสบความสำเร็จ.. วันนี้ พี่ มศว พาน้องสอบได้มีโอกาสสัมภาณ์รุ่นพี่บัณฑิต มศว ของเราหนึ่งคน ที่ทำให้นิยายความรักของหนุ่มวัยรุ่น ที่เขียนสมัยเรียนชั้นปีที่ 4 กลายเป็นนิยายในใจของใครหลายๆ คน.. จะเป็นใคร และมีแรงบันดาลใจอย่างไร มาทำความรู้จักกันเลยดีกว่า 😉

Read More

[สรุป] มาแล้ว! ระบบการคัดเลือกแบบใหม่ เริ่มใช้ปี 2561.. ไม่ใช่เอ็นทรานซ์นะ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้มีการแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ให้มีการเปลี่ยนแปลงตามข่าวที่ออกมา.. พี่ มศว พาน้องสอบ เลยจะขอพาน้องๆ มาทำความเข้าใจและสรุปให้เข้าใจง่ายๆ และเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง 😀

Read More

[HOW TO] วิธีการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนในระบบของมหาวิทยาลัย

สำหรับน้องๆ ที่ทำการสมัครรับตรงทั่วไป และโครงการต่างๆ ที่ใช้คะแนน ที่ใช้คะแนน GAT-PAT-9 วิชาสามัญในการคัดเลือก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560 .. อย่าลืม! ทำการตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ที่ทางมหาวิทยาลัยดึงข้อมูลจากทาง สทศ. โดยสามารถตรวจสอบได้ทาง http://admission.swu.ac.th ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้..

Read More

[UPDATE] อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเทอม) มศว – เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา.. จากมติของสภามหาวิทยาลัยเมื่อ 16 ธันวาคม 2558 และมติคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน ครั้งที่ 2/2560 เมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2560 มีการปรับเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยในบางสาขาวิชา โดยจะเริ่มใช้สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ส่วนนิสิตปัจจุบันยังคงใช้อัตราเดิมไม่มีเพิ่มเติม

Read More

[สรุป] ระเบียบการรับสมัคร : รับตรงทั่วไป มศว ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครน้องๆ ที่มีความสนใจอยากเข้าศึกษาใน 16 คณะ 76 สาขาวิชา 2,366 ที่นั่ง ในรอบรับตรงทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2559 – 29 มกราคม 2560 บทความนี้ พี่ มศว พาน้องสอบ ขอย่อยสรุประเบียบการมาให้เข้าใจแบบง่ายๆ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้เลย 😉

Read More