ตัวอย่าง การออกแบบ / การจัดวาง แฟ้มสะสมผลงาน เพื่อยื่นใน TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

ตัวอย่าง การออกแบบ / การจัดวาง แฟ้มสะสมผลงาน เพื่อยื่นใน TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)
Line

สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากหาแนวทางการจัดวาง และการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน ทาง พี่ มศว พาน้องสอบ มีตัวอย่างให้น้องๆ ได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปศึกษาและเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบแฟ้มสะสมผลงานของตัวเอง 😉

โดยตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นรูปแบบ PDF แบบไม่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากทาง พี่ มศว พาน้องสอบ อยากให้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น และต้องการให้น้องๆ ได้ออกแบบสร้างสรรค์ในรูปแบบของตัวเอง โดยนำตัวอย่างไปประยุกต์หรือนำบางส่วนไปใช้งานได้ตามความเหมาะสม

. . .

ตัวอย่างที่ #01

ออกแบบด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

   DOWNLOAD

. . .

ตัวอย่างที่ #02

ออกแบบด้วยโปรแกรม  Adobe Photoshop

   DOWNLOAD

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ