ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรอง – โครงการเด็กดีมีที่เรียน มศว ปีการศึกษา 2563

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรอง – โครงการเด็กดีมีที่เรียน มศว ปีการศึกษา 2563
Line
อัปเดตล่าสุด : 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.50 น.

สำหรับน้องๆ ที่จะสมัคร โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2563 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ :

เอกสารประกอบการสมัคร :

 • แฟ้มสะสมผลงานและประวัติ (ไม่เกิน 10 หน้า A4)
 • เรียงความในหัวข้อที่กำหนด (สำหรับสาขาวิชาที่ต้องเขียนเรียงความ)
 • หนังสือรับรองกิจกรรม (สำหรับสาขาวิชาที่ต้องมีประกอบ)
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่สาขาวิชากำหนด
 • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนและคุณครูที่ปรึกษา ***
  • หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน / สถานศึกษาที่ผู้สมัครอยู่ : จำนวน 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองจากคุณครูประจำชั้น / คุณครูผู้สอน : จำนวน 2 ฉบับ

   ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองฯ

สำหรับคณะที่ส่งไปรษณีย์

 • ให้น้องเตรียมซองใส่เอกสารหรือซองจดหมายของโรงเรียน (สีน้ำตาลอ่อน หรือ สีขาว) แล้วนำหนังสือที่ทางผู้บริหารได้เขียนรับรองน้องใส่ซองลงไป และให้ทางผู้อำนวยการเซ็นสลักกำกับด้านหลังซอง หรือใช้การประทับตราโรงเรียน แล้วปิดผนึกด้วยเทปใส (ดังรูป) ส่วนซองของคุณครูทั้ง 2 ท่านก็ทำเหมือนกัน
 • หน้าซองให้ระบุ : ชื่อ-นามสกุล / โครงการ / คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่ทำการสมัคร

 

สำหรับคณะ / สาขาวิชาที่อัปโหลดออนไลน์

 • หลังจากที่ผู้บริหาร / คุณครู ได้เขียนรับรอง ลงชื่อพร้อมประทับตราของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการแสกนเอกสารให้ชัดเจน (ไม่ใช่การถ่ายรูป) ใส่ลงท้าย Portfolio ให้อยู่ในไฟล์ .pdf ที่จะทำการอัปโหลดในระบบรับสมัคร
 • เมื่อแสกนเสร็จแล้วนำหนังสือที่ทางผู้บริหารได้เขียนรับรองน้องใส่ซองลงไป และให้ทางผู้อำนวยการเซ็นสลักกำกับด้านหลังซอง หรือใช้การประทับตราโรงเรียน แล้วปิดผนึกด้วยเทปใส (ดังรูป) ส่วนซองของคุณครูทั้ง 2 ท่านก็ทำเหมือนกัน (ใส่ซองเพื่อใช้ยื่นเอกสารฉบับจริงหากผ่านคัดเลือกในวันสอบสัมภาษณ์)
 • (รายละเอียดการอัปโหลดโปรดตรวจสอบจากทางเว็บไซต์หรือกับทางคณะ / สาขาวิชา อีกครั้ง)

 


Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ