[SENIORSWU TO SCHOOL – 2018] บรรยาย TCAS62 และการสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน ถึงโรงเรียนน้องๆ!

[SENIORSWU TO SCHOOL – 2018] บรรยาย TCAS62 และการสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน ถึงโรงเรียนน้องๆ!

เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี พี่ มศว พาน้องสอบ และเพื่อเป็นการเตรียมตัวให้กับน้องๆ เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมทั้งทำความเข้าใจในระบบ TCAS62 พร้อมไปบรรยายถึงโรงเรียนของน้องๆ! 

หัวข้อการบรรยาย

โดยกิจกรรมการบรรยายแบ่งเป็น 4 หัวข้อคือ

เรื่อง ประเภท ระยะเวลา (ประมาณ)
ข้อมูลเบื้องต้นของทางมหาวิทยาลัย + รายละเอียด 5 รอบ TCAS และ การสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน บรรยาย 2 ชั่วโมง

รายละเอียดการบรรยาย

  • ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และข้อมูลเบื้องต้นของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
  • รายละเอียดระบบการคัดเลือกใหม่ (TCAS ปีการศึกษา 2562)
  • สรุป Timeline ที่เกิดขึ้นของรุ่นพี่ในระบบ TCAS ปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมตัวก่อนถึงเวลาการคัดเลือก
  • การเตรียมและสร้างสรรค์แฟ้มสะสมผลงาน เพื่อยื่นใน TCAS รอบที่ 1

 

ค่าบรรยาย

เนื่องด้วยเพจ พี่ มศว พาน้องสอบ นั้นไม่ได้เป็นเพจโดยตรงของมหาวิทยาลัย แต่เป็นเพจที่นิสิตสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตนเองเพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และไม่มีโฆษณาหรือการหารายได้โดยเฉพาะ ทั้งหมดทำขึ้นจากใจเพื่อส่งต่อให้น้องๆ ทุกคนโดยเฉพาะ

ทั้งนี้จึงต้องเรียนให้คุณครูแนะแนว, ทางโรงเรียน และน้องๆ ทราบ ทาง พี่ มศว พาน้องสอบ ต้องขอความอนุเคราะห์จากทางโรงเรียนมา ณ ที่นี้

  • ค่าบรรยาย – ทางโรงเรียนให้ได้ตามความเหมาะสม
  • ค่าเดินทาง (สำหรับโรงเรียนต่างจังหวัด) – สามารถให้เป็นค่าเดินทาง หรือเป็นตั๋วเดินทางจากกรุงเทพมหานครได้

 

ติดต่อบรรยาย

เนื่องจากปัจจุบัน ทีมงานเป็นเจ้าหน้าที่ของทางมหาวิทยาลัยฯ แล้ว.. สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ :

  • สามารถส่งข้อความสอบถามและแจ้งรายละเอียดได้ที่ [email protected] และทางทีมงานจะติดต่อกลับอีกครั้ง
  • หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11251 (ติดต่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
  • หรือทำหนังสือ ถึง ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ประวัติวิทยากร

สำหรับประวัติวิทยากร ทางโรงเรียนสามารถดาวน์โหลดผ่านทางช่องทางนี้

   ประวัติผู้บรรยาย

 

ภาพบรรยากาศงานบรรยายที่ผ่านมา

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ