วิธีการเตรียมเอกสารและส่งเอกสาร – TCAS62 มศว รอบที่ 1

วิธีการเตรียมเอกสารและส่งเอกสาร – TCAS62 มศว รอบที่ 1
Line

เนื่องจากมีน้องๆ หลายคนไม่เข้าใจและยังงงๆ ว่าต้องส่งเอกสารมายังไง? พี่ มศว พาน้องสอบ ขอพาไปทำความเข้าใจกันอีกสักรอบก่อนเปิดรับสมัครจริง 🙂

สำหรับน้องๆ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ต้องมีเอกสารรับรองจากทางโรงเรียนทั้งหมด 3 ฉบับ ก็ให้ผู้อำนวยการ และคุณครู ทำการเขียน หรือนำตัวอย่างแบบฟอร์มไปให้ทางโรงเรียนพิมพ์ในรูปแบบของทางโรงเรียน แล้วทำการใส่ซอง เซ็นลายเซ็น ปิดผนึกให้เรียบร้อย พร้อมเขียนหน้าซองให้เรียบร้อย (ตามขั้นตอนที่ 1-2)

และสำหรับทุกสาขาวิชา จะต้องทำแฟ้มสะสมผลงาน และเอกสารต่างๆ ตามที่ระเบียบการแต่ละโครงการ และแต่ละสาขาวิชากำหนดลงซองให้เรียบร้อย แล้วเขียนจ่าหน้าซองตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในระเบียบการ พร้อมวงเล็บมุมซองด้วยชื่อโครงการ / คณะ / สาขาวิชา / วิชาเอกที่สมัคร

อย่าลืมเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะ

พร้อมเปิดระบบรับสมัคร และส่งเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม 2561 นี้!

ผู้สมัครวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ส่งเพียงเอกสารรับรองโครงการเด็กดีมีที่เรียน ผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น ส่วนแฟ้มสะสมผลงานจะส่งทางออนไลน์ ไม่รับเป็นเล่ม!

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรอง สามารถดาวน์โหลดได้ที่
  • ตรวจสอบระเบียบการ TCAS62 รอบที่ 1 ได้ทาง
    • ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบที่ 1
    • หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)
    • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม)
Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ