ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรอง – โครงการเด็กดีมีที่เรียน มศว ปีการศึกษา 2562

ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรอง – โครงการเด็กดีมีที่เรียน มศว ปีการศึกษา 2562
อัปเดตล่าสุด : 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 22.36 น.

สำหรับน้องๆ ที่จะสมัคร โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562 สามารถดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ :

เอกสารประกอบการสมัคร :

  • แฟ้มสะสมผลงานและประวัติ (ไม่เกิน 10 หน้า A4)
  • เรียงความในหัวข้อที่กำหนด (สำหรับสาขาวิชาที่ต้องเขียนเรียงความ)
  • หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนและคุณครูที่ปรึกษา
    • หนังสือรับรองจากผู้บริหารโรงเรียน / สถานศึกษาที่ผู้สมัครอยู่ : จำนวน 1 ฉบับ
    • หนังสือรับรองจากคุณครูประจำชั้น / คุณครูผู้สอน : จำนวน 2 ฉบับ

   ตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองฯ

 

โดยเอกสารรับรองจะต้องใส่ซอง และให้ผู้อำนวยการ / คุณครูผู้เขียน สลักกำกับด้านหลังซอง แล้วปิดผนึกด้วยเทปใส (ดังรูป) หน้าซองให้ระบุ : ชื่อ-นามสกุล / โครงการ / คณะ / หลักสูตร / สาขาวิชา / วิชาเอก ที่ทำการสมัคร

   รายละเอียดการเตรียมเอกสาร / ส่งเอกสาร TCAS

 


Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ