[สรุป] GAT-PAT-วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่น #TCAS61 มศว ปีการศึกษา 2561

[สรุป] GAT-PAT-วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่น #TCAS61 มศว ปีการศึกษา 2561
อัปเดตข้อมูลล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:50 น.

เนื่องจากวันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จะทำการเปิดสมัครสอบ GAT-PAT ประจำปีการศึกษา 2561

พี่ มศว พาน้องสอบเลยรวบรวมรายวิชาที่ต้องสมัคร เพื่อที่น้องๆ จะได้ทำการยื่นเพื่อคัดเลือกเป็นนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2561 ได้อย่างไม่มีพลาด.. จะมีวิชาอะไรบ้าง ไปดูกัน! 😉

 

 


 

กำหนดการคัดเลือกทั้ง 5 รอบ SWU-TCAS

รอบที่ ประเภทการคัดเลือก วันรับสมัคร
1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน 15 ธันวาคม 2560 – 27 กุมภาพันธ์ 2561
3 การรับตรงร่วมกัน 9 – 13  พฤษภาคม 2561
4 การรับแบบ Admission 6 – 10 มิถุนายน 2561
5 การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก) 2 – 8 กรกฎาคม 2561

 

 

 กำหนดการสมัครและสอบ วิชาต่างๆ

ประเภทการสอบ สมัคร สอบ ประกาศผล
GAT-PAT ปี 61 22 พ.ย. – 25 ธ.ค. 60 24 – 27 ก.พ. 61 5 เม.ย. 61
O-NET ปี 60 - 3 – 4 มี.ค. 61 3 เม.ย. 61
วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท 1 – 30 กันยายน 60 10 มี.ค. 61 3 เม.ย. 61
9 วิชาสามัญ ปี 61 24 พ.ย. – 25 ธ.ค. 60 17 – 18 มี.ค. 61 12 เม.ย. 61
วิชาเฉพาะของ มศว - 24 – 25 มี.ค. 61 -

 


 

 คำชี้แจงเบื้องต้น

  • ตารางสรุปด้านล่างนี้ เป็นข้อมูลตาม แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561
  • จำนวนรับในแต่ละรอบ สามารถตรวจสอบได้ที่นี่ (อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตามจำนวนผู้ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ หรือทางคณะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม)
  • สำหรับระเบียบการรับสมัคร รวมทั้งสัดส่วนคะแนนวิชาที่ใช้ และคะแนนขั้นต่ำ น้องๆ สามารถตรวจสอบได้อีกครั้งก่อนถึงช่วงระยะเวลาสมัครของแต่ละรอบ
  • ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตอีกครั้งเมื่อถึงวันรับสมัคร โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการสมัครสอบทุกครั้ง
  • น้องๆ ที่เข้าผ่านทาง Smartphone แนะนำให้พลิกเครื่องเป็นแนวนอน เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ
  • สามารถค้นหาสาขา หรือคำที่ต้องการได้ที่ช่อง “Search” ด้านบนของตารางนี้

 

คณะ / วิทยาลัยสาขาวิชารอบที่เปิดGATPAT9 วิชาสามัญวิชาเฉพาะ
มนุษยศาสตร์จิตวิทยา1 / 2 / 3 / 4 / 5-ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 หรือ 2-
มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)3 / 4-อังกฤษ-
มนุษยศาสตร์ภาษาไทย3 / 4-ไทย / สังคม / อังกฤษ-
มนุษยศาสตร์วรรณกรรมสำหรับเด็ก4 / 4-ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 2 / วิทย์ทั่วไป-
มนุษยศาสตร์ปรัชญาและศาสนา1 / 3 / 4 / 5PAT 1 (ใช้เฉพาะรอบที่ 4 หากต้องการยื่นรูปแบบพื้นฐานวิทย์)ไทย / สังคม / อังกฤษ-
มนุษยศาสตร์ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ)1 / 3 / 5เลือกสอบ PAT 7.1 - 7.4อังกฤษ-
มนุษยศาสตร์ภาษาไทย (กศ.บ.)3 / 4PAT 5ไทย / สังคม / อังกฤษ-
มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษ (กศ.บ.)4PAT 5--
มนุษยศาสตร์สารสนเทศศึกษา3 / 4-ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 2-
มนุษยศาสตร์ภาษาจีน1 / 3 / 4PAT 7.4ไทย / อังกฤษ-
มนุษยศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น1 / 3 / 4PAT 7.3ไทย / อังกฤษ-
มนุษยศาสตร์ภาษาเกาหลี1 / 3 / 4PAT 7.7ไทย / สังคม / อังกฤษ-
มนุษยศาสตร์ภาษาเพื่อการสื่อสาร (ฝรั่งเศส / เยอรมัน / เวียดนาม / เขมร)1 / 3 / 5-อังกฤษ-
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (วท.บ.)1/ 2 / 3 / 4 PAT 1 / 2คณิต 1-
วิทยาศาสตร์เคมี (วท.บ.)2 / 3 / 4PAT 1 / 2อังกฤษ / คณิต 1 / เคมี-
วิทยาศาสตร์ชีววิทยา (วท.บ.)2 / 3 / 4 / 5PAT 1 / 2อังกฤษ / คณิต 1 / ชีววิทยา-
วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ (วท.บ.)2 / 3 / 4 / 5PAT 1 / 2อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์-
วิทยาศาสตร์สถิติ2 / 3 / 4PAT 1 / 2อังกฤษ-
วิทยาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์2 / 3 / 4 / 5PAT 1 / 2อังกฤษ / คณิต 1-
วิทยาศาสตร์จุลชีววิทยา2 / 3 / 4 / 5PAT 1 / 2อังกฤษ / เคมี / ชีววิทยา-
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (กศ.บ.)1 / 2 / 3 / 4 PAT 1 / 5--
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.)3 / 4 / 5PAT 1 / 2 / 5ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา-
วิทยาศาสตร์ชีววิทยา (กศ.บ.)2 / 3 / 4PAT 1 / 2 / 5ชีววิทยา-
วิทยาศาสตร์เคมี (กศ.บ.)2 / 3 / 4 / 5PAT 1 / 2 / 5อังกฤษ / เคมี-
วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ (กศ.บ.)2 / 3 / 4 / 5PAT 1 / 2 / 5อังกฤษ / ฟิสิกส์-
วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์1 / 2 / 3 / 4 / 5-อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา-
สังคมศาสตร์ประวัติศาสตร์3 / 4-ไทย / สังคม / อังกฤษ-
สังคมศาสตร์สังคมศึกษา (กศ.บ.)1 / 2 / 3 / 4PAT 5ไทย / สังคม / อังกฤษ-
สังคมศาสตร์ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ (วท.บ.)3 / 4PAT 1 / 2ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1-
สังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์1 / 3 / 4เลือกสอบ PAT 1 หรือ 2 หรือ 7.1 - 7.7 / PAT 1 (ใช้เฉพาะรอบที่ 4 หากต้องการยื่นรูปแบบพื้นฐานวิทย์)อังกฤษ-
สังคมศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ1 / 3 / 4เลือกสอบ PAT 1 หรือ 2 หรือ 7.1 - 7.7อังกฤษ-
สังคมศาสตร์การเมืองการปกครอง1 / 3 / 4เลือกสอบ PAT 1 หรือ 2 หรือ 7.1 - 7.7อังกฤษ-
สังคมศาสตร์การพัฒนาชุมชนเมือง1 / 2 / 3 / 4-สังคม / อังกฤษ-
สังคมศาสตร์วิจัยสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา1 / 2 / 3 / 4-สังคม / อังกฤษ-
พลศึกษาผู้นำนันทนาการ1 / 2 / 3 / 4-ไทย / สังคม / อังกฤษ-
พลศึกษาสุขศึกษาและพลศึกษา (กศ.บ.)2PAT 5ไทย / สังคม / อังกฤษ-
พลศึกษาพลศึกษา (กศ.บ.)1 / 2PAT 5ไทย / สังคม / อังกฤษ-
พลศึกษาสุขศึกษา (กศ.บ.)1 / 2 / 3 / 4PAT 1 / 2 / 5ไทย / สังคม / อังกฤษ / วิทย์ทั่วไป-
พลศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย1 / 2 / 3 / 4PAT 2 (ใช้เฉพาะรอบที่ 4)ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา-
พลศึกษาอนามัยสิ่งแวดล้อม2 / 4PAT 2 (ใช้เฉพาะรอบที่ 4)อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา-
พลศึกษาสาธารณสุขชุมชน2 / 4PAT 2 (ใช้เฉพาะรอบที่ 4)อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา-
พลศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย2 / 4PAT 2 (ใช้เฉพาะรอบที่ 4)อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา-
ศึกษาศาสตร์ประถมศึกษา (กศ.บ.)2 / 3PAT 5ไทย / คณิต 1 หรือ 2-
ศึกษาศาสตร์การศึกษาปฐมวัย (กศ.บ.)1 / 3PAT 5ไทย-
ศึกษาศาสตร์การศึกษาตลอดชีวิต (กศ.บ.)1 / 3 / 4PAT 5ไทย / คณิต 1 หรือ 2-
ศึกษาศาสตร์การศึกษาพิเศษ (กศ.บ.)1 / 3 / 4PAT 5ไทย / คณิต 1 หรือ 2-
ศึกษาศาสตร์จิตวิทยาและการแนะแนว (กศ.บ.)1 / 3 / 4PAT 5ไทย / คณิต 1 หรือ 2-
ศึกษาศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน (กศ.บ.)1 / 2 / 4PAT 5-
ศึกษาศาสตร์อุตสาหกรรมศึกษา (กศ.บ.)1 / 3 / 4PAT 5* จะประกาศแจ้งอีกครั้ง-
ศึกษาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษา1 / 3 / 4PAT 5ไทย / คณิต 1 หรือ 2-
พยาบาลศาสตร์พยาบาลศาสตร์2 / 3 / 4 / 5PAT 2อังกฤษ-
แพทยศาสตร์แพทยศาสตร์รับผ่าน กสพท. ในรอบที่ 3--ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา
แพทยศาสตร์แพทยศาสตร์ (โครงการร่วม ม.นอตติงแฮม)1----
วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเคมี1 / 2 / 3 /4PAT 1 / 2 / 3--
วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกล1 / 2 / 3 /4PAT 1 / 2 / 3--
วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า1 / 2 / 3 /4PAT 1 / 2 / 3--
วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธา1 / 2 / 3 /4PAT 1 / 2 / 3--
วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมอุตสาหการ1 / 2 / 3 /4PAT 1 / 2 / 3--
วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมชีวการแพทย์1 / 2 / 3 /4PAT 1 / 2 / 3--
วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอมพิวเตอร์1 / 2 / 3 /4PAT 1 / 2 / 3--
วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตร 2 ภาษา)1 / 2 / 3 /4PAT 1 / 2 / 3--
วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตร 2 ภาษา)2 / 3-* จะประกาศแจ้งอีกครั้ง-
วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)1 / 2 / 5-* จะประกาศแจ้งอีกครั้ง-
วิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)1 / 2 / 5-* จะประกาศแจ้งอีกครั้ง-
ทันตแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์2 / 3 (รับผ่าน กสพท) / 4PAT 1 / 2ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา (ทั้งหมดใช้ในรอบที่ 3 รับร่วมกับ กสพท)
ศิลปกรรมศาสตร์ดุริยางคศาสตร์สากล1 / 2PAT 6--
ศิลปกรรมศาสตร์ทัศนศิลป์2 / 4PAT 6อังกฤษ-
ศิลปกรรมศาสตร์นาฏศิลป์ไทย2-อังกฤษ-
ศิลปกรรมศาสตร์นาฏศิลป์สากล2-อังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์การออกแบบเพื่อการแสดง2PAT 6อังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์การแสดงและกำกับการแสดง2PAT 6อังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์ออกแบบสื่อสาร1 / 2PAT 6อังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์ออกแบบเครื่องประดับ1 / 2PAT 6อังกฤษ-
ศิลปกรรมศาสตร์ดนตรีศึกษา (กศ.บ.)1 / 2 / 4PAT 5อังกฤษ-
ศิลปกรรมศาสตร์นาฏศิลป์ (กศ.บ.)2PAT 5 / 6อังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์ศิลปศึกษา (กศ.บ.)2PAT 5อังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์การออกแบบแฟชั่น2PAT 6อังกฤษ
ศิลปกรรมศาสตร์การออกแบบผลิตภัณฑ์2PAT 6อังกฤษ
เภสัชศาสตร์วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม2 / 3 (รับผ่าน กสพท) / 4 / 5PAT 2ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา
เภสัชศาสตร์การบริบาลทางเภสัชกรรม3 (รับผ่าน กสพท) / 4 / 5PAT 2 (ใช้เฉพาะรอบที่ 4)ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา (ทั้งหมดใช้ในรอบที่ 5)
กายภาพบำบัดกายภาพบำบัด1 / 2 / 3 / 4PAT 2ไทย / อังกฤษ / ฟิสิกส์ / ชีววิทยา-
กายภาพบำบัดการส่งเสริมสุขภาพ1 / 2 / 3 / 4PAT 2ไทย / อังกฤษ / ฟิสิกส์ / ชีววิทยา-
นวัตกรรมสื่อสารสังคมการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย1 / 2 / 3PAT 6 (ใช้เฉพาะรอบที่ 3)ไทย / อังกฤษ-
นวัตกรรมสื่อสารสังคมการจัดการธุรกิจไซเบอร์1 / 2 / 3 / 4-อังกฤษ / คณิต 1 หรือ 2-
นวัตกรรมสื่อสารสังคมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร1 / 2 / 3 / 4-อังกฤษ / คณิต 1 หรือ 2-
นวัตกรรมสื่อสารสังคมผลิตภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล1 / 2-ไทย / อังกฤษ-
นวัตกรรมสื่อสารสังคมการแสดงและกำกับการแสดงภาพยนตร์1 / 2-ไทย / อังกฤษ-
นวัตกรรมสื่อสารสังคมออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล1 / 2 / 3PAT 6 (ใช้เฉพาะรอบที่ 3)ไทย / อังกฤษ-
นวัตกรรมสื่อสารสังคมการสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว1 / 2 / 3-ไทย / อังกฤษ-
นวัตกรรมสื่อสารสังคมการสื่อสารเพื่อสุขภาพ1 / 2 / 3-ไทย / อังกฤษ-
นวัตกรรมสื่อสารสังคมการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม1 / 2 / 3 / 4-ไทย / อังกฤษ-
โพธิวิชชาลัยการจัดการภูมิสังคม1 / 2 / 4---
โพธิวิชชาลัยการจัดการภูมิวัฒนธรรม1 / 2 / 4---
เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์1 / 2 / 3 / 4 / 5PAT 1ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 หรือ 2-
เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)1 / 2 / 3 / 4 / 5PAT 1ไทย / สังคม / อังกฤษ / คณิต 1 หรือ 2
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร3 / 4 / 5PAT 2อังกฤษ / คณิต 1 / เคมี / ชีววิทยา-
วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ1 / 2 / 3 / 4 /5-ไทย / สังคม / อังกฤษ-
นานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนการจัดการภาคบริการและท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)1 / 2 / 3 / 4 / 5-อังกฤษ-
นานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืนภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม1 / 2 / 3 / 4 / 5-* จะประกาศแจ้งอีกครั้ง-
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ1 / 2 / 3 / 4 / 5PAT 1 / 2 (ทั้งสองใช้เฉพาะรอบที่ 4)อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา-
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์1 / 2 / 3 / 4 / 5PAT 1 / 2 (ทั้งสองใช้เฉพาะรอบที่ 4)อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา-
เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (หลักสูตร 2 ภาษา)1 / 2 / 3 / 4 / 5PAT 1 / 2 (ทั้งสองใช้เฉพาะรอบที่ 4)อังกฤษ / คณิต 1 / ฟิสิกส์ / เคมี / ชีววิทยา-
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (กำลังดำเนินการจัดตั้ง)อัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตร 2 ภาษา)1 / 2 / 3 / 4 / 5PAT 1 / 2อังกฤษ
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (กำลังดำเนินการจัดตั้ง)การบัญชี3 / 4 / 5PAT 1อังกฤษ-
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (กำลังดำเนินการจัดตั้ง)การตลาด3 / 4PAT 1อังกฤษ-
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (กำลังดำเนินการจัดตั้ง)การเงิน3 / 4PAT 1อังกฤษ-
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (กำลังดำเนินการจัดตั้ง)การท่องเที่ยวและการโรงแรม (เอกคู่)1 / 3 / 4เลือกสอบ PAT 7.1 -7 .4--
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (กำลังดำเนินการจัดตั้ง)ธุรกิจระหว่างประเทศ3 / 4PAT 1อังกฤษ-
บริหารธุรกิจเพื่อสังคม (กำลังดำเนินการจัดตั้ง)ธุรกิจเพื่อสังคม1 / 3 / 4PAT 1--

 


ที่มา : ฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Share This
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ