[สรุป] มาแล้ว! ‘TCAS’ ระบบการคัดเลือกแบบใหม่ เริ่มใช้ปี 2561.. ไม่ใช่เอ็นทรานซ์นะ

[สรุป] มาแล้ว! ‘TCAS’ ระบบการคัดเลือกแบบใหม่ เริ่มใช้ปี 2561.. ไม่ใช่เอ็นทรานซ์นะ
 
อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 15 กรกฎาคม 2560 เวลา 17:12 น.

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ได้มีการแถลงข่าวการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ให้มีการเปลี่ยนแปลงตามข่าวที่ออกมา.. พี่ มศว พาน้องสอบ เลยจะขอพาน้องๆ มาทำความเข้าใจและสรุปให้เข้าใจง่ายๆ และเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง 😀

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่นี้ ไม่ใช่เอ็นทรานซ์ แต่เป็นระบบแอดมิชชั่นเดิมที่มีการปรับปรุงรูปแบบ.. โดยชื่อ “เอ็นทรานซ์ 4.0” ที่เรียกกันในขณะนี้เป็นเพียงการสื่อความหมายเท่านั้น ทาง ทปอ. ไม่ได้ไช้ชื่อนี้เรียกระบบแอดมิชชั่นใหม่นะ!

 

ชื่อระบบใหม่ที่แท้จริง

สำหรับชื่อระบบใหม่ที่แท้จริง คือ TCAS โดยย่อมาจาก Thai University Central Admission System ไม่ใช่เอ็นทรานซ์ 4.0 เหมือนที่มีคนเคยเรียกกันนะ โดยจะเริ่มใช้ระบบใหม่นี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

โดยน้องๆ สามารถติดตามและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ทางการ http://TCAS61.cupt.net ตั้งแต่ 2 มิถุนายนเป็นต้นไป

 

ทำไมต้องปรับ?

เนื่องจากในหลายปีที่ผ่านมา กว่าจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้นต้องผ่านการสอบหลายครั้ง ทั้งการสอบข้อสอบกลางอย่าง GAT-PAT, 9 วิชาสามัญ และ O-Net ที่จัดตลอดทั้งปี อีกทั้งบางมหาวิทยาลัยก็มีการจัดสอบตรงของตนเอง และมีการรับที่หลายรอบเกินไป เกิดการวิ่งสอบและกันที่เกิดขึ้น รวมทั้งเงินค่าสมัครและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เสียซ้ำซ้อนและมากเกินไปนั่นเอง..

อีกทั้งการสอบและการรับนิสิตนักศึกษาใหม่ที่มีตลอดปี ทำให้การเรียน ม.6 ของแต่ละคนเรียนได้อย่างไม่เต็มที่ คุณครูก็ต้องเร่งสอนเพื่อให้ทันการสอบ

ด้วยความวุ่นวายเหล่านี้ เลยมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และครั้งใหม่กับน้องๆ ปี 2561 นั่นเอง..

โดยยึดหลักการให้เด็กอยู่ในห้องเรียนจนจบการศึกษา ไม่เกิดปัญหาการวิ่งรอกสอบ ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครอง เด็กมีสิทธิ์ที่เลือกเรียนตามที่ต้องการ ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเด็กได้เช่นกัน


ปรับอะไรบ้าง?

การสอบทั่วไป

สำหรับบรรดาการสอบของข้อสอบกลางทั้งหมดจะเลื่อนไปสอบหลังน้องๆ จบชั้น ม.6 ทั้งหมด  โดยจัดสอบในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 ทั้งหมด 6 สัปดาห์ โดยมีกำหนดการดังนี้ :

สัปดาห์ที่ วันสอบ รายการสอบ จัดสอบโดย
1 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 GAT / PAT ปีการศึกษา 2561 สทศ
2 3 – 4 มีนาคม 2561 O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2560 สทศ
4 17 – 18 มีนาคม 2561 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 สทศ
3, 5, 6, 7 24 กุมภาพันธ์ – 12 เมษายน 2561 กสพท. และ วิชาเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยต่างๆ หรือองค์กรที่จัดสอบ

 

และพิเศษ! ทาง ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) ได้มีการเพิ่ม ภาษาเกาหลี เป็นภาษาเพิ่มเติมในการสอ PAT7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศอีกด้วย โดยจะจัดสอบครั้งแรกในการสอบ GAT-PAT ปีการศึกษา 2561.. อันยองฮาเซโย 😉

 


 

 รายละเอียดการคัดเลือกทั้ง 5 รอบของ TCAS!

แบ่งเป็น 5 รอบด้วยกัน คือ

 • รอบที่ 1 : การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
  • ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 
   • ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2560
    • ประกาศผล : 22 ธันวาคม 2560
   • ครั้งที่ 2 : 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
    • ประกาศผล : 26 มีนาคม 2561
  • สำหรับ : น้องๆ นักเรียนทั่วไป, นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ, นักเรียนโควตา, นักเรียนเครือข่าย
  • ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

 

 • รอบที่ 2 : การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน
  • ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561
   • ประกาศผล : 8 พฤษภาคม 2561
  • สำหรับ : น้องๆ นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค, นักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย, นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ
  • ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

 

 • รอบที่ 3 : การรับตรงร่วมกัน
  • ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 9 – 13 พฤษภาคม 2561
   • ประกาศผล : 8 มิถุนายน 2561
  • สำหรับ : น้องๆ นักเรียนที่อยู่ในโครงการ กสพท. (กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย), โครงการอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  • การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ หมายความว่า 4 สาขาวิชา หรือ 4 มหาวิทยาลัยที่สมัครไปนั้นน้องๆ มีโอกาสผ่านการคัดเลือกทั้งหมด.. (แล้วค่อยเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อในเคลียริ่งเฮาส์ของรอบที่ 3 อีกครั้ง) โดยที่จะมีการจัดสอบร่วมกันในเวลาเดียวกัน ส่วนเกณฑ์การคัดเลือกแต่ละมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด
  • ยื่นสมัครผ่าน : ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย) หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลผู้สมัครไปให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประมวลคัดเลือก

 

 • รอบที่ 4 : การรับแบบ Admission
  • ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : 6 – 10 มิถุนายน 2561
   • ประกาศผล : 13 กรฎาคม 2561
  • สำหรับ : น้องๆ นักเรียนทั่วไป
  • การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบและเลือกได้ 4 สาขาวิชา โดยมีลำดับ (เหมือนแอดมิชชั่นในปีที่ผ่านมา) แต่ใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักที่ประกาศล่วงหน้า 3 ปี
  • ยื่นสมัครผ่าน : ทปอ. (ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)

 

 • รอบที่ 5 : การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก)
  • ช่วงวันเปิดรับสมัคร และวันคัดเลือก : ภายในเดือนกรกฎาคม 2561
  • สำหรับ : น้องๆ นักเรียนทั่วไป
  • การเลือกสอบ : สามารถสมัครสอบได้ตามความต้องการ โดยที่แต่ละมหาวิทยาลัยจะรับตรงด้วยวิธีการของมหาวิทยาลัยเอง
  • ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย : มหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง

 


จำนวนการรับในแต่ละรอบ ปีการศึกษา 2561 (โดยประมาณ)

เป็นข้อมูลจำนวนประมาณการจากสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 40 แห่ง โดยรับทั้งหมด 278,644 คน แบ่งออกทั้งหมด 5 รอบ ดังรายละเอียดนี้

รอบที่ ประเภทการรับ จำนวน
รอบที่ 1 ยื่นด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 72,613 คน
รอบที่ 2 รับแบบโควต้า 85,436 คน
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 59,167 คน
รอบที่ 4 รับแบบแอดมิชชั่น 35,836 คน
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 26,042 คน

 

แล้วเด็กซิ่วล่ะ ?

* เด็กซิ่ว หมายถึง น้องๆ ที่ลาออกจากการเป็นนิสิตนักศึกษาแล้วกลับมาเข้าระบบเพื่อแอดมิชชั่นใหม่ 

ถือเป็นคำถามของเด็กซิ่วหลายคนว่า.. “แล้วเราล่ะ จะสมัครรอบไหนได้บ้าง”

น้องๆ เด็กซิ่วสามารถสมัครได้ทุกรอบที่มีการเปิดรับสมัคร โดยจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและระเบียบการที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งระบุไว้ (หรือแบบเข้าใจง่ายๆ คือ อาจมีบางสาขาที่ไม่เปิดรับนั่นเอง)

 

ทุกรอบมี “เคลียริงเฮาส์” (Clearing House)

เนื่องจากปัญหาในหลายๆ ปีที่ผ่านมาที่มีปัญหาวิ่งสอบ แล้วกั๊กที่นั่งเรียนทำให้คนอื่นเสียสิทธิ์ไป ในระบบการคัดเลือกใหม่

ดังนั้นในระบบการคัดเลือกใหม่ ทาง ทปอ. จึงขอความร่วมมือให้ทุกมหาวิทยาลัยต้องเข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ในทุกรอบ เพื่อให้น้องๆ กดยืนยันสิทธิ์การศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นๆ หลังสอบรอบนั้นๆ เสร็จ และเมื่อกดยืนยันในรอบนั้นๆ แล้วจะไม่สามารถสมัครสอบใหม่ในรอบอื่นๆ ได้อีกนั่นเอง

รอบที่ ประเภทการรับ วันที่ต้องยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์
รอบที่ 1 ยื่นด้วยแฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 1 : 15-19 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 2 : 19-22 มีนาคม 2561
รอบที่ 2 รับแบบโควต้า 3-6 พฤษภาคม 2561
รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน 26-28 พฤษภาคม 2561
รอบที่ 4 รับแบบแอดมิชชั่น ไม่มีเคลียริ่งเฮาส์
รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ไม่มีเคลียริ่งเฮาส์

แล้วถ้าจะเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล่ะ ?

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎ หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จะเข้าร่วมการคัดเลือกในการสมัครรอบที่ 1-3 และรอบที่ 5 แต่จะไม่มีกาสอบรอบแอดมิชชั่น เพราะมหาวิทยาลัยทั้ง 2 กลุ่มนั้นเปิดภาคเรียนแล้วนั่นเอง!

 

ถ้าจบจากต่างประเทศ ?

สำหรับน้องๆ ที่จบหลักสูตรจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือ จบการศึกษาจากต่างประเทศ ทางกระทรวงศึกษาธิการประกาศแล้วว่าไม่ต้องเทียบวุฒิการศึกษา สามารถสมัครเรียนต่อตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้

สำหรับน้องๆ หลักสูตรนานาชาติหรือจบจากต่างประเทศ สามารถสมัครสอบเข้าได้ 3 รูปแบบ คือ

 • ในรอบที่ 1  แบบที่ไม่มีการสอบเพิ่มเติม : อาจเป็นการยื่นคะแนนทางวิชาการ IELTS, TOEFL, SAT เป็นต้น และมีมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • หรือ สามารถสมัครในรอบที่ 3 หรือรอบที่ 5 ได้ โดยต้องมีการสอบเพิ่มเติม หรือมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • หรือ สามารถสมัครในรอบที่ 4 ได้ แต่ต้องมีคะแนนและใช้องค์ประกอบคะแนนตามที่กำหนด

 

 


 

 


แผนการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2561

โดยรับทั้งหมด 5,735 คน โดยทั้ง 5 รอบ แบ่งจำนวนเป็นตาม Infographic นี้.. สามารถตรวจสอบรายละเอียดการรับของทุกคณะได้ที่ลิงค์นี้เลย!

 

   [สรุป] รายวิชา GAT-PAT-วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อใช้ยื่นคัดเลือก    [สรุป] ระเบียบการ : TCAS61 มศว รอบที่ 1 (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน)    [TCAS61] สรุป แผนการรับนิสิตใหม่ มศว ปีการศึกษา 2561

 

รอบที่ ประเภทการคัดเลือก วันรับสมัคร
1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน คัดเลือกเรียบร้อยแล้ว
2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบปฏิบัติและข้อเขียน 15 ธันวาคม 2560 27 กุมภาพันธ์ 2561
3 การรับตรงร่วมกัน 9 – 13  พฤษภาคม 2561
4 การรับแบบ Admission 6 – 10 มิถุนายน 2561
5 การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก) 2 – 8 กรกฎาคม 2561

 

Share This
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ