ประกาศผลสอบคัดเลือก กสพท. ปีการศึกษา 2560! พร้อมรายละเอียดการสอบทัศนคติและสอบสัมภาษณ์

อัปเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 16 มีนาคม 2560 เวลา 14:54 น.

หลังจากเสร็จสิ้นการสอบ 9 วิชาสามัญ และวิชาเฉพาะไปแล้ว ตอนนี้กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา 2560 เรียบร้อยแล้ว.. มาติดตามกันดูว่า นิสิตใหม่ที่ผ่านเข้าสู่รอบสอบสัมภาษณ์และทดสอบทัศนคติ จะมีใครบ้าง เช็คเลย!

สถิติคะแนนสูงสุด – ต่ำสุด การสอบคัดเลือกกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะ / สาขาวิชา คะแนนสูงสุด คะแนนต่ำสุด เฉลี่ย
คณะแพทยศาสตร์ 70.9078 64.6472 66.0902
คณะทันตแพทยศาสตร์ 67.6489 63.6189 64.7714
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 64.7433 59.5077 60.7749
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 63.8877 57.9933 59.3596

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – 200 คน

สำหรับผู้มีรายชื่อตามประกาศ ทางคณะแพทยศาสตร์ ได้กำหนดการสอบทัศนคติต่อวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 18-21 มีนาคม 2560 ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (คลอง 16) จังหวัดนครนายก ตามรายละเอียดดังนี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – 50 คน

สำหรับผู้มีรายชื่อตามประกาศ ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ได้กำหนดการสอบทัศนคติต่อวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 โดยรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ ชั้น 14 อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

สามารถดูรายละเอียดและเอกสารที่ต้องนำมา รวมทั้งเอกสารยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – 20 คน

สำหรับผู้มีรายชื่อตามประกาศ ทางคณะเภสัชศาสตร์ มศว ได้กำหนดการสอบทัศนคติต่อวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2560 โดยรายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น. ณ อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

สามารถดูรายละเอียดและเอกสารที่ต้องนำมา [ดาวน์โหลดได้ที่นี่]


ที่มา :

พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ