[HOW TO] ‘รายงานตัวนิสิตใหม่ มศว’ ต้องทำอะไรบ้าง? เริ่มยังไงดี!?

[HOW TO] ‘รายงานตัวนิสิตใหม่ มศว’ ต้องทำอะไรบ้าง? เริ่มยังไงดี!?

บทความนี้อัปเดตล่าสุดเมื่อ 10 กรกฎาคม 2560 เวลา 17:40 น.

หลังจากผ่านพ้นการคัดเลือกที่ยาวนานไปแล้ว ก็มาถึงช่วงการรายงานตัวนิสิตใหม่ที่น้องๆ หลายคนต่างรอคอยกัน.. เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสำคัญมากที่สุดเลยทีเดียว เพราะการรายงานตัวถือว่าน้องได้เลือกที่จะเป็นนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างเต็มตัวแล้วนั่นเอง แต่เชื่อว่าน้องๆ หลายคนก็ยังไม่กล้าที่จะรายงานตัว พี่เลยจะมาทำการอธิบายขั้นตอนให้น้องๆ เข้าใจตรงกันและไม่ผิดพลาดนั่นเอง.. พร้อมแล้ว มาเช็คและทำตามได้เลย! 😉

ขั้นตอนการรายงานตัวนิสิตใหม่ มศว

Note it!

กชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ

 • น้องๆ ต้องรายงานตัวให้เรียบร้อบและดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดออกมาก่อนหมดเวลารายงานตัว
 • หากน้องๆ ไม่สามารถชำระเงินได้ตามวันเวลากำหนด ต้องมายื่นคำร้องขอผ่อนผันการรายงานตัว [ดูรายละเอียดการยื่นคำร้องหัวข้อถัดไป]
 • ทางมหาวิทยาลัยจะเรียกตัวสำรองรายงานตัวตามประกาศเท่านั้น หากรอบที่ 1 ประกาศเรียกแล้วแต่ยังมีที่นั่งว่างเพียงพอ จะมีการประกาศเรียกตัวสำรองรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่เพิ่มเติม ในรอบต่อๆ ไป จนกว่าทางสาขาวิชาและคณะเห็นว่าจำนวนนิสิตเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนแล้ว
 • ทางมหาวิทยาลัยจะไม่มีการประกาศเรียกน้องๆ ที่ไม่มีรายชื่อตามประกาศผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ออกมาเพิ่มเติมอีก จะเรียกตามประกาศจนกว่าจะหมดหากเรียกตัวสำรองแล้ว ที่นั่งยังว่างอยู่ ทางมหาวิทยาลัยจะนำจำนวนที่นั่งที่เหลืออยู่นั้น เพิ่มเข้าไปในรอบแอดมิชชั่นกลาง หรือเปิดรับตรงใหม่อีกครั้งหลังแอดมิชชั่น (ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยยังไม่เปิดเผยรายละเอียดการรับตรง รอบหลังแอดมิชชั่น ขอให้ติดตามข่าวสารอีกครั้งว่าจะมีหรือไม่ และรับสาขาใด จำนวนเท่าไรบ้าง)
หากทำการรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่และชำระเงินแล้ว ถือว่าเป็นการรายงานตัวเรียบร้อย และทางมหาวิทยาลัยจะทำการตัดสิทธิ์แอดมิชชั่นทันที.. หากต้องการสิทธิ์แอดมิชชั่น จะต้องมายื่นเรื่องขอลาออกจากการเป็นนิสิต ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 เท่านั้น [ดูรายละเอียดการยื่นคำร้องหัวข้อถัดไป]

การยื่นเรื่องผ่อนผันการรายงานตัว

หากน้องๆ ที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในวันที่ 16 กรกฎาคมและต้องการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถทำเรื่องของผ่อนผันการรายงานตัว โดยทำตามรายละเอียดด้านล่างนี้ (หากไม่ผ่อนผัน ถึงแม้รายงานตัวเป็นนิสิตใหม่และแต่ไม่ชำระเงิน ก็จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นนิสิตใหม่)

 • เดินทางมาดำเนินการด้วยตนเอง โดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชน แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดสถาบันเดิม
 • ขอยื่นเรื่องผ่อนผันการรายงานตัว ได้ที่ งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
 • ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ก่อนเวลา 15.00 น. 
 • การผ่อนผันรายงานตัวนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี ขอให้เป็นน้องๆ ที่ยื่นฯ มีความต้องการที่จะเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจริงๆ

การยื่นลาออกจากการเป็นนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอสิทธิ์แอดมิชชั่นกลางคืน

เนื่องจากการรายงานตัวและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาถือเป็นการรายงานตัวนิสิตใหม่แล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะทำการส่งรายชื่อน้องๆ ที่ทำการรายงานตัวส่งสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เพื่อตัดสิทธิ์การสมัครและคัดเลือกรอบแอดมิชชั่นกลาง.. หากต้องการสิทธิ์แอดมิชชั่นกลางคืน จะต้องดำเนินการภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 ตามนี้ :

 • เดินทางมาดำเนินการด้วยตนเอง โดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชน แต่งกายชุดนักเรียนหรือชุดสถาบันเดิม
 • ขอยื่นเรื่องลาออกจากการเป็นนิสิต ได้ที่ งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
 • การยื่นเรื่องลาออกนี้น้องๆ จะหมดสภาพการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทันที หากต้องการกลับเข้ามาเรียนต้องรอมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครนิสิตใหม่อีกครั้ง
 • หากลาออกหลังจากวันที่ 18 เมษายน 2560 น้องๆ จะไม่ได้รับสิทธิ์แอดมิชชั่นคืน แต่จะถือว่าหมดสภาพการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กำหนดการส่งเอกสารรายงานตัว

 • สาขาวิชาที่ไม่ได้เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ : ภายใน 31  พฤษภาคม 2560
  หากเอกสารไม่ครบ หรือต้องรอเอกสารจากทางโรงเรียน สามารถส่งได้ถึง 30 มิถุนายน 2560
 • สาขาวิชาที่ร่วมเคลียริ่งเฮาส์ : ภายใน 31  พฤษภาคม 2560
  หากเอกสารไม่ครบ หรือต้องรอเอกสารจากทางโรงเรียน สามารถส่งได้ถึง 30 มิถุนายน 2560
 • รอบแอดมิชชั่น : ภายใน 28  กรกฎาคม 2560

พี่ มศว พาน้องรายงานตัว!

หลายคนไม่มั่นใจว่ารายงานตัว มศว ต้องทำอะไรบ้าง.. พี่ มศว พาน้องสอบ เลยขอพาน้องๆ ไปรายงานตัวกัน ทำตาม Step-by-step.. โดยมีทั้งหมด 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ :

ถ้าพร้อมแล้ว อย่ารอช้าา มาทำไปพร้อมกันเลย! 😉


ขั้นตอนที่ 1 : รายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th

เปิดและกรอกผ่าน Internet Explorer เท่านั้น

เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการรายงานตัวก็ได้เลย เพราเป็นการกรอกข้อมูลของน้องๆ เพื่อทำการขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ดังนั้นต้องตรวจสอบและกรอกข้อมูลให้ถูกต้องทุกครั้งด้วยนะครับ

ก่อนอื่นก็ต้องเปิดเว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th โดยเป็นหน้ารายงานตัวนิสิตใหม่ สิ่งสำคัญคือต้องเปิดและกรอกผ่าน Internet Explorer เท่านั้น (เนื่องจากยังมีบางสคริปที่ทำงานเฉพาะบน IE พอเปิดบน Browser ตัวอื่นจะไม่ทำงาน อย่างไรก็ตามตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังพัฒนาปรับปรุงระบบใหม่อยู่)

swuapply_01

เมื่อเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาก็จะพบกับข่าวประชาสัมพันธ์ และเมนู Login เมื่อถึงเวลาเปิดระบบแล้ว น้องๆ ก็สามารถกรอกเลขบัตรประชาชนเข้าไปได้เลย แล้วกด Login (ถ้าน้องๆ กด Enter ไปจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ)

swuapply_02

หากใส่รหัสเลขประจำตัวประชาชนถูกต้อง กล่องสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีชมพู พร้อมบอกรายละเอียดรหัสประจำตัวนิสิต, ชื่อ-สกุล, คณะสาขาที่เราเข้าศึกษา และสถานะการชำระเงินโชว์ให้เห็นว่าเราชำระแล้วหรือยัง.. ซึ่งแน่นอนว่าครั้งแรกที่เปิดจะขึ้นเป็นสถานที่ “รอการชำระเงิน” นั่นเอง

ถ้าชื่อไม่ตรงกับตัวเอง หรือใส่เลขบัตรประชาชนถูกแล้วแต่ขึ้นชื่อเป็นคนอื่น สามารถติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2258-4196, 0-2649-5718, 0-2649-5720, 0-2649-5000 ต่อ 15662 (ในวันและเวลาราชการ ก่อนวันสุดท้ายของการรายงานตัว)

หากข้อมูลถูกต้องเรียบร้อยก็กดปุ่ม “บันทึกการรายงานตัว” ได้เลย

swuapply_03

เมื่อเข้ามาหน้าบันทึกการรายงานตัว จะมีรายละเอียดขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าการรายงานตัวนิสิตมีขั้นตอนทำอะไรบ้าง ถ้าอ่านเข้าใจแล้วก็ “ถัดไป”

swuapply_04

หน้าแรกของการบันทึกข้อมูลรายงานตัว จะเป็นข้อมูลการศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั้น โดยจะบอกว่าเราได้เรียนคณะใด สาขาวิชาใด เรียนจบจะได้วุฒิการศึกษาใด ลงทะเบียนประเภทใด รวมทั้งบอกวันที่เราเข้าศึกษา E-mail ของเราที่ใช้ในมหาวิทยาลัย และอาจารย์ที่ปรึกษาของเรา โดยข้อมูลส่วนนี้ทางระบบจะดึงข้อมูลจากใบสมัครที่น้องกรอกมา โดยสามารถแก้ไขได้เพียงชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้น

swuapply_05

หากตอนสมัคร เผลอไปเติมวรรยุกต์ผิดหรือเปลี่ยนชื่อมา และต้องการแก้ไข ชื่อ-สกุล หรือยศ (ถ้ามี) ก็สามารถแก้ไขได้ ในส่วน “แจ้งขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ยศ” โดยคลิกเลือกตามหัวข้อที่ต้องการแก้ไข

swuapply_06

ต่อมาเป็นประวัติการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยก็จะดึงข้อมูลจากตอนที่น้องๆ สมัครรับตรงมานั่นเอง แต่เราต้องกรอกเพิ่มเติมใน คือ ปีที่เข้าศึกษา ณ โรงเรียนแห่งนี้ และปีที่จะจบการศึกษา คือปี 2560 (กรอกเป็น พ.ศ. นะ ไม่ใช่ปีการศึกษา) และกรอกเกรดเฉลี่ยสะสมทั้งหมดลงไปนั่นเอง (6 ภาคเรียน แต่หากทางโรงเรียนยังไม่ออกผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียนให้ ก็สามารถกรอก 5 ภาคเรียนก่อนได้) 

swuapply_07

เลื่อนลงมาอีกนิด จะพบกับส่วน “ข้อมูลนิสิต” โดยให้น้องๆ กรอกข้อมูลว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดไหน, เชื้อชาติอะไร, สัญชาติอะไร, ศาสนาใด, เกณฑ์ทหารหรือยัง, เป็นนศท. หรือเปล่า, โสดแน่นะ (ถ้ายังไม่แต่งงานคือโสด), พักกับใคร ที่ไหน, หมายเลขโทรศัพท์, E-mail ของเราและรายได้ของเรา (ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องกรอกจ้า)

เมื่อใส่ครบถ้วน ตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อย ก็กด ถัดไป เลย

swuapply_08

หน้าต่อมาคือ “ที่อยู่ในการติดต่อ” โดยกรอกที่อยู่ที่ตามทะเบียนบ้าน โดยกรอกข้อมูลตามที่ทะเบียนบ้านที่เราเป็นลูกบ้านนะ

swuapply_09

และที่อยู่ปัจจุบัน โดยกรอกตามที่อยู่ปัจจุบันจริงๆ ก็คือที่บ้านตอนนี้ที่น้องๆ พักอาศัย หากหาหอพักได้แล้วก็สามารถใส่ที่อยู่ของหอพักได้เลย (ไว้รับเอกสารหรือจดหมายจากทางมหาวิทยาลัย)

หากใครทำ Start-up หรือทำงานแล้ว ก็สามารถกรอกที่อยู่ที่ทำงานไปได้ด้วยนะ หากเสร็จแล้วก็กด ถัดไป

swuapply_14

ต่อมาคือหน้า “ข้อมูลประวัติสุขภาพ” น้องๆ คนไหนที่มีโรคประจำตัว อย่าลืมกรอกว่าด้วยนะเป็นโรคอะไร หรือแพ้ยาอะไร

ด้านล่างเป็นส่วน “ความสามารถพิเศษ” น้องๆ คนไหนที่มีความสามารถทั้งส่งเสริมวิชาการ, บำเพ็ญประโยชน์ (หรืออาสา), ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/จริยธรรม (ออกค่ายธรรมะ, เป็นพี่เลี้ยงประจำค่ายธรรมะ, มัคคุเทศน์, นักแสดงรำไทย ฯลฯ) หรือด้านกีฬา

น้องๆ สามารถกรอกและเลือก 3 ความสามารถพิเศษที่เด็ดๆ มาใส่ในฟอร์มได้เลย

swuapply_11

หน้าถัดไป เป็นหน้า “ประวัติครอบครัว” ส่วนแรก กรอกข้อมูลพี่น้องของเรากันหน่อย ว่ามีกี่คน และเราเป็นคนที่เท่าไร

swuapply_12

หลังจากกรอกพี่น้องแล้ว ก็ทำการกรอกข้อมูลพ่อ, แม่ และผู้ปกครอง โดยกรอกข้อมูล พร้อมที่อยู่และรายละเอียดการติดต่อกลับ

สำหรับส่วน “ข้อมูลผู้ปกครอง” ให้เลือกว่าใครเป็นผู้ปกครองของเราในปัจจุบัน โดยเลือกจากรายการ หากเป็นพ่อกับแม่ ระบบจะดึงข้อมูลที่เรากรอกลงมา ถ้าเลือกตัวเอง (คืออยู่หอพัก อยู่คนเดียว) ระบบจะดึงที่อยู่ปัจจุบันมาให้ แต่ถ้าอยู่กับญาติพี่น้องหรือคนรู้จักก็ต้องกรอกเพิ่มเติม แล้วกดถัดไป

สำหรับที่อยู่ผู้ปกครองที่กรอกนั้น จะเป็นที่อยู่เพื่อส่งจดหมายรายงานผลการเรียนไปให้ผู้ปกครองทราบว่าเราได้เกรดเท่าไรบ้าง?

ป.ล. การเลือกคำนำหน้านั้น ให้คลิกที่ปุ่มจุด 3 จุด “…” ก่อน แล้วค่อยค้นหาคำนำหน้า

swuapply_13

เมื่อมีพ่อแม่ ก็ต้องมีพี่น้อง หน้าต่อมาจึงต้องกรอกข้อมูลพี่น้องของเราบ้าง โดยกรอกให้ครบทุกคนตามที่เขียนเลขจำนวนพี่น้อง เสร็จแล้วกด ถัดไป

swuapply_14

หน้าต่อมาก็เป็นหน้าข้อมูลและรายละเอียดของ “กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ว่าหากต้องการที่จะยื่นกู้นั้นจะต้องทำอย่างไรบ้างและเตรียมเอกสารอย่างไร

และรายละเอียดของ “โครงการบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า” สำหรับน้องๆ ที่เรียนที่องครักษ์เท่านั้น (ไม่ว่าจะเรียนแค่ปีเดียว หรืออยู่ยาวก็ตาม) โดยสิทธิ์นี้ให้น้องๆ ที่ไม่มีสิทธิ์การรักษาข้าราชการหรือประกันสังคมกับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ (องครักษ์) โดยเลือก ต้องการ หรือ ไม่ต้องการ แล้วกด “ถัดไป”

สามารถติดตามและสอบถามข้อมูล การกู้ กยศ และ กรอ. ได้ทาง กองทุนกู้ยืม มศว หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-258-9589 ต่อ 12080, 12083, 12084, 12085, 12086

swuapply_15

หน้าต่อมาเป็นหน้าสุดท้ายแล้ว ทางมหาวิทยาลัยอยากรู้ว่าน้องๆ ทราบข่าวการสมัครนิสิตจากที่ใด ถ้ารู้จักเพจ พี่ มศว พาน้องสอบ ให้เลือก “นักศึกษารุ่นพี่” นะครับ 🙂

เสร็จแล้ว ก็กด “บันทึก” เป็นอันเรียบร้อย!

swuapply_16

หลังกดบันทึก ระบบก็จะพาไปยังหน้า พิมพ์แบบฟอร์มรายงานตัวและเอกสารประกอบการรายงานตัว ให้น้องๆ ทำการดาวน์โหลดทั้งสองเอกสารเลยนะ

 • เอกสารรายงานตัว : เป็นเอกสารที่ต้องพิมพ์ออกมา เพื่อนำส่งมหาวิทยาลัยให้การรายงานตัวเสร็จสมบูรณ์
 • เอกสารประกอบการรายงานตัว : เป็นเอกสารบอกรายละเอียดทุกอย่างที่น้องๆ ควรรู้ ทั้งกำหนดการกู้ยืม กยศ., ระเบียบการแต่งกาย, การเข้าตรวจสอบผลการเรียน และรหัสบัวศรีไอดี (BuasriID) รวมทั้งใบสั่งซื้อเครื่องแต่งกายของมหาวิทยาลัย

swuapply_17

การดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัว

เมื่อกด “เอกสารรายงานตัว” แล้ว จะมีหน้าต่าง Pop-up ขึ้นมา.. ให้น้องๆ อดใจรอสักครู่ แล้วจะปรากฎเอกสารให้น้องดาวน์โหลดหรือพิมพ์ออกมา

ถ้าดาวน์โหลดไม่ได้ ทำไงดี!?

ขั้นแรก : ให้ตรวจสอบก่อนว่าน้องได้บล็อก Pop-up ไว้หรือเปล่า หากมีการบล็อกไว้ก็คลิกขวาที่แถบสีเหลืองด้านบน และเลือก Always Allow Pop-ups from This Site…

ขั้นที่ 2 : หากเปิด Pop-up แล้วหน้าต่างไม่มีการแสดงผลอะไรเลย (10 นาทีขึ้นไป) ให้น้องๆ กดเข้าไปที่ Tool → Internet Options → แท็บ Security → ปรับแถบ Security level for this zone ให้เป็น Medium → คลิกที่ Custom level… → เลื่อนหาเมนู Download และแก้ไขค่าตรง File Download เป็น Enable → กด OK → กด OK อีกครั้งแล้วทำการ Refresh หน้าเว็บเพื่อดาวน์โหลดเอกสารใหม่

ขั้นที่ 3 : ถ้าทำแล้วดาวน์โหลดไม่ได้จริงๆ สามารถกดดาวน์โหลดเอกสารจาก Google Chrome ได้ แต่ห้ามแก้ไขข้อมูลผ่าน Chrome นะ เพราะ Script บางครั้งจะไม่ทำงาน

swuapply_ie-setting

 

หน้าต่างๆ ของเอกสารรายงานตัว

1. เอกสารชำระเงิน

โดยเงินที่ต้องชำระภายในเวลารายงานตัวคือ ค่าธรรมเนียมการศึกษา + ค่าธรรมเนียมการรายงานตัว และนำไปจ่ายที่เคาเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ธนาคารเดียวเท่านั้น

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ได้ที่นี่

โดยใบแบบฟอร์มการชำระเงินนี้ก็จะเหมือนกันตอนที่เราไปชำระเงินค่าสมัครรับตรง เพรามีการแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 : เราเก็บไว้เป็นหลักฐาน โดยเป็นส่วนที่เราต้องเก็บไว้ และถ่ายเอกสารส่งสำเนาประกอบการรายงานตัว

swuapply_18

ส่วนที่ 2 ก็จะเป็นส่วนที่ธนาคารเก็บไว้เป็นหลักฐาน.. เวลาชำระเงินก็ตรวจสอบดีๆ นะครับว่าทางธนาคารให้เอกสารส่วนไหนมา อย่าผิดล่ะ

swuapply_19

2. แบบตรวจสอบเอกสาร

ให้น้องๆ เตรียมเอกสารหลักฐานการรายงานตัวตามที่รายการเอกสารกำหนด ให้เรียบร้อยและครบถ้วนด้วยนะครับ หากมีแล้วให้เขียนถูกตรงช่องมี หากไม่มีก็เขียนถูกที่ช่องไม่มี

swuapply_20

3. แบบรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี

ตรวจสอบข้อมูลหน้านี้ให้ดีๆ นะครับว่าถูกต้องตามที่เรากรอกข้อมูลบนเว็บหรือเปล่า หากพบว่าไม่ตรง สามารถกลับเข้าไปแก้ไขได้จนกว่าจะหมดเวลารายงานตัว

อย่าลืมถ่ายรูป 1 นิ้วแล้วนำมาติดในเอกสารรายงานตัวด้วยนะ!

รูปถ่ายที่ติดใน แบบรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต และข้อมูลสำหรับทำบัตรประจำตัวนิสิต จะต้องเป็นรูปที่แต่งกายชุดนิสิตถูกระเบียบ ผมดำ ขนาด 1 นิ้ว เท่านั้น โดยนิสิตหญิงติดตรามหาวิทยาลัยที่อกเบื้องซ้าย ไม่ต้องติดกระดุมคอ ส่วนนิสิตชายผูกเนคไทสีเทาที่มีตรามหาวิทยาลัย

swuapply_21

4. ข้อมูลสำหรับทำบัตรประจำตัวนิสิต

เป็นอีกหน้าหนึ่งที่ต้องตรวจสอบ และติดรูป.. หากผิดก็กลับไปแก้ไขได้เช่นกัน เพราะมหาวิทยาลัยจะนำข้อมูลตรงนี้ทำบัตรประจำตัวนิสิต และให้น้องๆ ตอนเปิดเทอม

swuapply_22

มาถึงตรงนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการรายงานตัวผ่าน http://istart.swu.ac.th เรียบร้อยแล้ว.. ไปอาบน้ำแต่งตัวกัน จะได้นำเงินไปชำระที่เคาเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์เลย!


ขั้นตอนที่ 2 : ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ

สำหรับรอบรายงานตัวนี้ ให้น้องๆ เตรียมเงินสดให้เรียบร้อย แล้วไปชำระได้ที่เคาเตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ใกล้บ้านได้เลย (โดยยังไม่ต้องมีหรือเปิดบัญชีก็ได้) ภายใน 7 เมษายน 2560 นะครับผม 😀

ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ได้ที่นี่

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการ ใบเสร็จรับเงินค่ารายงานตัวและค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อเก็บเป็นหลักฐาน หรือผู้ปกครองเบิกกับต้นสังกัด สามารถขอรับได้ที่กองคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร หรือ กองคลัง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์.. โดยทำการยื่นแบบฟอร์มการชำระเงินที่ได้ทำการชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์แล้ว สามารถขอรับหลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ

สำหรับนิสิตใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ใหม่ให้พร้อมกับการทำบัตรนิสิตใหม่ โดยเป็นบัญชีที่ใช้สำหรับหักค่าธรรมเนียมการศึกษาในแต่ละภาคเรียน 🙂

ขั้นตอนที่ 3 : ถ่ายรูปนิสิต และ ซื้อเครื่องแบบนิสิต

สำหรับขั้นตอนนี้ น้องๆ สามารถ่ายรูปใกล้บ้านของน้องๆ ได้เลย และทำการสั่งซื้อเนคไท ติ้ง กระดุม จากแบบฟอร์มในเอกสารประกอบการรายงานตัว หรือคลิกที่รูปด้านล่าง 🙂 นั่นเอง (สำหรับเสื้อนิสิต เสื้อพิธีการ และชุดพละ น้องต้องมาซื้อที่มหาวิทยาลัยด้วยตัวเอง)

แต่น้องๆ ที่อยากมาถ่ายรูปที่มหาวิทยาลัย ร้านถ่ายรูปจะมีแค่ที่ มศว ประสานมิตรเท่านั้น ชื่อว่าร้าน “มศว โฟโต้เอ็กซ์เพรส” อยู่ด้านหลังอาคารประสานมิตร (อาคารยาวสีเหลือง) ติดอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (ตึกไข่ดาว) ข้างๆ 7-Eleven

20130107120529008

สำหรับร้านถ่ายรูปภายในมหาวิทยาลัยนั้นจะมีเครื่องแบบนิสิตไว้ให้บริการ โดยที่น้องๆ ไม่ต้องซื้อก่อน แต่งชุดสุภาพเข้ามาถ่ายได้เลย โดยร้าน เปิดทุกวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเวลาประมาณ 09.00 – 18.00 น. ปิดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ

แต่ใครจะมาก็กะเวลารอกันนะครับ เพราะมีคนมาถ่ายรูปเยอะมาก รวมทั้งเวลารอรูปอีกประมาณ 30-1 ชั่วโมง ในราคา 1 โหล (12 รูป) – 120 บาท 😉

photo_taken

สำหรับใครที่ต้องการซื้อชุดนิสิต, ชุดพิธีการ, เครื่องแต่งกาย สามารถซื้อได้ที่ “สหกรณ์ร้านค้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” อยู่ในอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (ตึกไข่ดาว) โดยเดินเข้าไป ผ่าน 7-Eleven อยู่ติดร้านถ่ายเอกสาร และด้านหลังบันไดวน เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.30 – 17.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-14.00 น. ปิดทุกวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ส่วนน้องๆ ที่สะดวกไปที่ มศว องครักษ์ สามารถซื้อได้ที่ ชั้น 1 อาคารบริการกลางแปดเหลี่ยม (ตึกอ๊อกตะ) บริเวณหอพักนิสิต เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.30 น. ปิดทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (แต่ พี่ มศว ขอแนะนำให้มาที่ประสานมิตรจะครบและดีกว่านะ)

เพิ่มเติม : 

 • สำหรับน้องๆ ที่ใส่เสื้อไซส์ใหญ่ เช่น รอบอก 50 ขึ้นไป หรือเอวมากกว่า 40 ต้องแจ้งทางร้านค้าสหกรณ์ให้ทราบก่อนล่วงหน้า 1 วัน เพื่อจะได้ตรวจสอบสินค้า และจัดเตรียมเตรียมไว้ให้
 • สำหรับน้องๆ นิสิต ที่นับถือศาสนาอิสลาม และต้องใช้เสื้อแขนยาว หรือ กป ยาว สำหรับ กป พิธีการ ต้องมาซื้อผ้าไปตัดด้วยตนเอง เพราะทางร้านไม่ได้มีการตัดไว้ให้ ส่วน กป จีบพลีทยาวตาตุ่ม มีจำหน่ายที่ร้านค้านะ
 • สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมการซื้อเครื่องแต่งกายกับร้านค้าสกหรณ์ของมหาวิทยาลัย ได้ทาง Line: swhitejeab, notepk หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 084-008-7066, 092-545-6359, 094-235-1561

โดยเครื่องแต่งกายมีราคาตามนี้! 😉

นิสิตชาย

[table “” not found /]

นิสิตหญิง

[table “” not found /]

20130107120327113


ขั้นตอนที่ 4 : ส่งเอกสารรายงานตัว

สำหรับกำหนดการส่งเอกสารรายงานตัว ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้น้องๆ ส่งเอกสารตามนี้ครับ 😉

 • สาขาวิชาที่ไม่ได้เข้าร่วมเคลียริ่งเฮาส์ : ภายใน 21 พฤษภาคม 2560
  หากเอกสารไม่ครบ หรือต้องรอเอกสารจากทางโรงเรียน สามารถส่งได้ถึง 30 มิถุนายน 2560
 • สาขาวิชาที่ร่วมเคลียริ่งเฮาส์ : ภายใน 21 พฤษภาคม 2560
  หากเอกสารไม่ครบ หรือต้องรอเอกสารจากทางโรงเรียน สามารถส่งได้ถึง 30 มิถุนายน 2560

และน้องๆ สามารถเลือกวิธีการส่งได 2 วิธี.. ได้แก่ :

วิธีที่ 1 : ส่งด้วยตนเอง

ในการส่งเอกสารรายงานตัว สำหรับน้องๆ ที่เอกสารครบถ้วนทุกฉบับ สามารถมาส่งได้ตัวเองได้ที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โดยอยู่ข้างอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เป็นอาคารสีขาว ตรงข้ามลานเล่นล้อ และสนาม มรว. จุรีพรหม กมลาศน์ (สนามหญ้ากลาง) ทางเข้าฝั่งด้านหลัง GMM GRAMMY (GMM STUDIO)

swu

วิธีที่ 2 : ส่งผ่านไปรษณีย์

สำหรับน้องๆ ที่ไม่สะดวกมาส่งด้วยตนเอง สามารถส่งผ่านไปรษณีย์ได้ โดยนำเอกสารรายงานตัวพร้อมหลักฐานทั้งหมดใส่ซองให้เรียบร้อย

 • ช่องที่อยู่ผู้ส่ง : ให้เขียน เลขประจำตัวนิสิต, ชื่อ-สกุล, คณะสาขาวิชาที่เข้า, ที่อยู่ลงไปเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถแยกสาขาวิชาและคณะได้
 • ช่องที่อยู่ผู้รับ : ส่งถึง “งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เมื่อส่งแล้ว ก็เสร็จสิ้นการรายงานตัวแล้ว! เย้ 😉

(แนะนำให้ส่งแบบ EMS เพื่อความรวดเร็วและสามารถติดตามสถานะการส่งได้) 

swuapply_send

ข้อมูลจาก : งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Share This
พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ