[HOW TO] วิธีการสมัครสอบ รับตรง และ โครงการต่างๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ + การพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

UPDATE : 19 ธันวาคม 2559 16:12 น.

สำหรับใครยังงงๆ ขั้นตอนการสมัครสอบทั้งรับตรงและโครงการต่างๆ และการพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่านทาง http://admission.swu.ac.th สามารถทำได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้เลย.. อย่าลืมสมัครกันนะ 😉

   สมัครสอบเข้าเป็นนิสิตฯ

   [สรุป] รายละเอียดและข้อมูลของ “รับตรงทั่วไป 60”
   [สรุป] รายละเอียดและข้อมูลของ 13 โครงการพิเศษ

บางหน้าหรือบางเมนูอาจมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วน แต่รายละเอียดหลักๆ ยังคงเป็นเหมือนเดิม.. ก่อนทำรายการใดๆ อย่าลืมตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนนะ!

การสมัครสอบทุกโครงการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ “สมัครผ่านช่องทางออนไลน์” เท่านั้น น้องๆ ไม่ต้องเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยนะ!

ข้อควรรู้ในการสมัคร :

  • น้องๆ สามารถสมัครโครงการต่างๆ ได้ 1 โครงการจากทั้งหมด 13 โครงการ และสามารถสมัครรับตรงได้อีก 1 สาขาวิชา หากสมัครซ้ำหรือเกิน ระบบจะยึดใบสมัครครั้งหลังสุดที่ชำระเงินแล้วเป็นสำคัญ
  • สำหรับโครงการที่คัดเลือกโดยการใช้คะแนนยื่น จะใช้รายวิชา เกณฑ์องค์ประกอบ และค่าน้ำหนัก เหมือนกับรับตรงทั่วไป โดยสามารถดูสัดส่วนและองค์ประกอบได้ที่ภาคผนวกของระเบียบการ
  • ค่าสมัครครั้งละ 600 บาท

อธิบายคำศัพท์ที่ควรทราบ

สัดส่วน หรือ ค่าน้ำหนัก

  • หมายถึง การนำคะแนนที่น้องสอบได้ ไปคำนวณเพื่อหา คะแนนรวม แล้วจัดอันดับและประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก (ดูในหัวข้อการคิดคะแนนรับตรงฯ ในหน้าสรุประเบียบการ)

คะแนนขั้นต่ำ หรือ เกณฑ์ขั้นต่ำ

  • หมายถึง น้องๆ ต้องได้คะแนน ในวิชาที่กำหนด ให้มากกว่าหรือเท่ากับ ที่กำหนดไว้ (ดูจากหัวข้อคุณสมบัติพิเศษฯ ในแต่ละคณะและสาขาวิชา ในหน้าสรุประเบียบการ)

คะแนนต่ำสุด

  • หมายถึง คะแนนที่ต่ำที่สุดของผู้ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ ในปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้เป็นเพียงคะแนนที่ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น การที่น้องได้คะแนนมากกว่าจะเข้ารอบสอบสัมภาษณ์เสมอไป และน้องๆ ที่ะแนนน้อยกว่าที่ประกาศจะไม่ติดเสมอไป ขึ้นอยู่กับคะแนนของผู้สมัครสอบในสาขาวิชานั้นๆ

วิธีการสมัครสอบ

1. เข้าเว็บไซต์  http://admission.swu.ac.th และเลือก “ระดับปริญญาตรี” (ทางซ้าย)

11230920_1188273864522963_5246678869195439998_o

 

2. ศึกษาจากระเบียบการที่ส่วนของ “ประกาศรับสมัคร” หลังจากนั้นเลือกว่าจะสมัครประเภทใดทางด้านขวา

12194560_1188273871189629_6665416543522542003_o

 

3. กดเข้าโครงการที่ต้องการสมัคร

12244587_1188273874522962_4090793847498749350_o

 

4. ตรวจสอบชื่อโครงการและและสาขาที่ต้องการสมัครอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่

12238265_1188273901189626_2363597052155398642_o

 

5. กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน และตรวจสอบความเรียบร้อย

12244567_1188273917856291_5815903374376008591_o

 

6. เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัครสอบ โดยกดเลือกที่ปุ่ม 3 จุดด้านหลัง หลังจากนั้นกรอกข้อมูลการศึกษา (สำหรับโรงเรียน สามารถเลือกชื่อโรงเรียนจากรายการ โดยการกดปุ่ม 3 จุด และเลื่อชื่อโรงเรียนของน้องๆ) เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกด “ตกลง”

12241117_1188273914522958_8857746042406908999_o

 

7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล หากถูกต้องและครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก”

12240483_1188273944522955_4980013153787672166_o

 

8. เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์แบบฟอร์มทั้งสอง แล้วนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินภายใน 1 วันทำการหลังจากสมัครสอบเสร็จสิ้น

  • หากสมัครวันอังคาร ต้องชำระภายในวันพุธ
  • หากสมัครวันศุกร์ – อาทิตย์ สามารถชำระได้ถึงวันจันทร์
  • หากสมัครวันหยุดราชการ หรือ 1 วันก่อนวันหยุดราชการ สามารถชำระได้ในวันเปิดราชการถัดไป

โดยสามารถชำระเงินได้ที่ เคาเตอร์บริการของ ไปรษณีย์ไทย / ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารทหารไทย / ธนาคารธนชาติ ทุกสาขา

12240240_1188273974522952_7105187442524004897_o

 

9. หากต้องการเข้าสู่เมนูผู้สมัคร สามารถเข้าได้โดยการกดเมนู “ข้อมูลผู้สมัคร” และกรอกเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่านที่ตั้งค่าไว้เมื่อสมัครสอบ

12240939_1188273981189618_871251741306530149_o

 

10. เมื่อเข้ามาที่หน้านี้น้องๆ สามารถพิมพ์เอกสารต่างๆ เพื่อใช้ในวันสอบสัมภาษณ์ หรือสามารถตรวจสอบคะแนนได้เมื่อถึงเวลาที่กำหนดตามกำหนดการ

 


วิธีการพิมพ์ใบชำระเงินใบใหม่

1. เข้าเว็บไซต์  http://admission.swu.ac.th และเลือก “ระดับปริญญาตรี” (ทางซ้าย) แล้วเลือกประเภทของการสมัครสอบที่ทำการสมัคร

2. คลิกเลือกที่เมนู “ตรวจสอบการชำระเงิน” แล้วทำการกรอกเฉพาะ “เลขที่บัตรประชาชน” เท่านั้น แล้วกดปุ่มค้นหา (กรอกเพียงช่องเดียว หากกรอกทุกช่องระบบจะไม่พบข้อมูล)

3. เมื่อเจอชข้อมูลของเราแล้วให้กดที่ “พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน” (หากสมัครหลายครั้งจะขึ้นหลายข้อมูล ให้จำเลขที่รับสมัครล่าสุดหรือเลขที่ใบสมัครที่ต้องการพิมพ์ไว้ให้ดี)

4. จะพบหน้าจอ Login ให้กรอกเลขบัตรประชาชนและรหัสผ่านที่ตั้งค่าตอนสมัครไว้ แล้วกดปุ่ม “Login”

5. หากรอกข้อมูลถูกต้องจะขึ้นแบบฟอร์มชำระเงิน สามารถเลื่อนไปล่างสุดและกดพิมพ์หน้านี้ได้เลย

 


ตัวอย่างเอกสารที่ต้องพิมพ์

1. แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัครสอบ

น้องๆ จะต้องเก็บเอกสารส่วนที่ 1 ไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน “จนกว่าการสอบจะสิ้นสุด” เพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน หากเกิดปัญหาจะสามารถนำเอกสารนี้มาอ้างอิงและยืนยันได้

11124605_1188274007856282_3627098955410866027_o

2. ข้อมูลผู้สมัคร และ ข้อมูลผู้เข้าสอบ

โดยเอกสารทั้งสองฉบับนี้ให้นำมาในวันสอบสัมภาษณ์ (หากน้องๆ ผ่านการคัดเลือกจากการสอบขั้นที่ 1 หรือผ่านการคัดเลือกจากการยื่นคะแนนแล้ว)

11250019_1188274034522946_4111321068813837882_o

บทความที่เกี่ยวข้อง :

พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ