คะแนนสูงสุดและต่ำสุด รอบแอดมิชชั่นกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

คะแนนสูงสุดและต่ำสุด รอบแอดมิชชั่นกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ไปเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา.. พี่ มศว พาน้องสอบจึงขอรวบรวมคะแนนสูงสุดและต่ำสุด ของผู้ยื่นสมัครในทุกสาขาวิชา ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.. จะเป็นอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันเลย! 😉

สำหรับน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก อย่าลืมมาสอบสัมภาษณ์และสอบทฤษฎี (ในบางสาขาวิชา) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2559 นี้ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

และสำหรับน้องๆ คนใดที่ไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแอดมิชชั่นกลางอย่าเพิ่งเสียใจไป มศว ยังเปิดรับน้องๆ อีก 64 ที่นั่งสุดท้าย สามารถอ่านรายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่นี่ 🙂

หมายเหตุ :

  • ข้อมูลในตารางนี้เป็นข้อมูลจากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผ่านทาง http://admission.cuas.or.th/adm59mxmn/
  • หากรูปแบบ หรือสาขาวิชาใดไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก หรือไม่มีผู้สมัคร จะขึ้นว่า “ไม่มีข้อมูล”
  • คะแนนของแต่ละสาขาวิชา, แต่ละหลักสูตร มีสัดส่วนการคิดคำนวณที่แตกต่างกัน สามารถเช็คสัดส่วนและวิชาที่ใช้จากระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบ Admission กลาง ประจำปีการศึกษา 2559

[table “” not found /]
Share This
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ