[HOW TO] การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการส่งเอกสารในระบบ Supreme

[HOW TO] การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการส่งเอกสารในระบบ Supreme

หลังจากน้องๆ ได้ทำการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th เรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการส่งเอกสารรายงานตัว น้องๆ สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางระบบ Supreme ของมหาวิทยาลัย ผ่านทาง http://supreme.swu.ac.th โดยเว็บไซต์นี้ จะเป็นเว็บไซต์ที่น้องๆ ใช้ตรวจสอบตารางเรียน ผลการเรียน  และใช้ในการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป 🙂

รู้จักกับ.. รหัสบัวศรีไอดี (Buasri ID)

พี่ มศว พาน้องสอบ ขอพาน้องๆ มาทำความรู้จักกับบัวศรีไอดี (Buasri ID) กันก่อน ใช้สำหรับเข้าระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบ Supreme, ระบบยืนยันตัวเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย (iPass และ WiSE), ระบบของสำนักหอสมุดกลาง, ระบบ SWU Mail @swu.ac.th, การลงทะเบียน GAFE @g.swu.ac.th (Google App For Education), ระบบ A-Tutor, SWU VPN เป็นต้น

ระบบโดยรหัสบัวศรีนี้ประกอบไปด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 ตัว และชุดตัวเลขอีก 9 ตัว จากเลขประจำตัวนิสิต โดยแบ่งตามหลักดังนี้ :

  • หลักที่ 1-2 : ตัวอักษรย่อคณะ

  • หลักที่ 3-5 : ตัวเลขลำดับที่ 1-3 ของเลขประจำตัวนิสิต

  • หลักที่ 6-11 : ตัวเลขลำดับที่ 6-11 ของเลขประจำตัวนิสิต

ส่วนรหัสผ่านคือหมายเลขประจำตัวประชาชนของน้องๆ นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น : น้องกัปตัน (นามสมมุติ) เรียนอยู่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีรหัสนิสิตคือ 59130010018 เมื่อจะทำการแปลงเป็น Buasri ID จะได้เป็น

  • หลักที่ 1-2 : co
  • หลักที่ 3-5 : 591
  • หลักที่ 6-11 : 010018

เมื่อรวมกัน Buasri ID ของน้องกัปตันคือ co591010018 นั่นเอง!

แต่น้องๆ หลายคนอาจสงสัยว่าตัวอักษรย่อของคณะนั้นมีอะไรบ้าง สามารถตรวจสอบจากตารางด้านล่างนี้ได้เลย 😉

สำหรับอักษรย่อที่ใช้ในระบบ BuasriID ตามตารางด้านล่าง.. อาจจะไม่เหมือนกับอักษรย่อที่แต่ละคณะ, สำนักวิชา, วิทยาลัย กำหนดไว้หรือใช้อย่างเป็นทางการ.. อย่าสับสนนะ!
[table “” not found /]

การเข้าสู่ระบบ Supreme เพื่อตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการส่งเอกสาร

น้องๆ จะสามารถเข้าระบบ Supreme ได้ เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับข้อมูลการชำระเงินจากทางธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่เกิน 7-15 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 1 :

เข้าระบบ Supreme ผ่านเว็บไซต์ http://supreme.swu.ac.th
แล้วทำการ Login ด้วย Buasri ID และรหัสผ่านด้วยเลขประจำตัวประชาชน

swu_supreme-01

ขั้นตอนที่ 2 :

เมื่อเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว หากน้องได้ทำการส่งเอกสารรายงานตัว (ไม่ว่าจะด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์) และทางมหาวิทยาลัยได้รับเอกสารรายงานตัวของน้องๆ แล้ว จะมีข้อความขึ้นว่า “ได้รับหลักฐานรายงานตัวครบแล้ว” บริเวณมุมขวาบน (อาจเป็นสีแดงหรือสีดำ โดยสีที่ต่างกันไม่มีปัญหานะ)

หากขึ้นว่า “เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน” สามารถส่งไปรษณีย์มายังมหาวิทยาลัย โดยจ่าหน้าซองเหมือนส่งเอกสารครั้งแรก หรือส่งด้วยตนเองที่กองบริการการศึกษา มศว ประสานมิตร

หากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับเอกสารรายงานตัวของน้องๆ จะไม่แสดงข้อความใดๆ บริเวณมุมขวาบน

สำหรับสถานะของเอกสารรายงานตัว จะอัปเดตหลังจากเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยได้รับเอกสาร และทำการตรวจสอบอย่างน้อย 15 วันทำการ 🙂

สำหรับหน้าแรกนี้ น้องๆ สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่กรอกในตอนรายงานตัวผ่านระบบ iStart

กรณีพบว่ากรอกข้อมูลผิด หากยังไม่ส่งเอกสารสามารถแก้ไขได้ในเอกสารรายงานตัวของน้องๆ โดยขีดฆ่าบริเวณข้อมูลที่ผิด และเขียนข้อมูลที่ถูกต้องลงไป แต่หากส่งเอกสารมาแล้ว เมื่อเปิดภาคเรียนสามารถติดต่อกองบริการการศึกษาเพื่อแก้ไขข้อมูลได้ 🙂

สำหรับส่วน “สำเร็จการศึกษาจาก” ในระบบ Supreme จะยังไม่ขึ้นข้อมูลจากการรายงานตัว ขึ้นเพียงชื่อโรงเรียนเท่านั้น เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยจะทำการตรวจสอบจาก ปพ.1 : 6 ภาคเรียน ที่แสดงว่าน้องๆ จบการศึกษาจากโรงเรียนดังกล่าว ว่าถูกต้องตามที่น้องๆ กรอกข้อมูลหรือไม่ และจะอัปเดตข้อมูลอีกครั้งหลังจากทำการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อย

swu_supreme-02

ขั้นตอนที่ 3 :

การตรวจสอบสถานะการชำระเงินอย่างเป็นทางการ สามารถตรวจสอบได้ โดยเข้าผ่านเมนู “ตรวจจบ”

ให้น้องๆ ดูบริเวณหัวข้อ “ผลการตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการยื่นขอจบการศึกษา” ตรงเงื่อนไขการตรวจจบ “นิสิตคนนี้มีหนี้ค้างอยู่” จะต้องเป็นเครื่องหมายถูก ✔ ที่ช่องผลการตรวจสอบ

ซึ่งน้องๆ สามารถกดที่ รายละเอียด เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม โดยจะแสดงหน้าต่าง “ข้อมูลการชำระเงิน” จะขึ้นข้อมูลว่า ภาคเรียนที่ 1/2559 ได้รับรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน พร้อมแสดงเลขที่ใบเสร็จและวันที่ของใบเสร็จ พร้อมสถานะ “ใช้งานอยู่” 😀

swu_supreme-03

หลังจากการตรวจสอบแล้ว หากขึ้นข้อมูลตาม 2 ส่วนข้างต้น ก็ถือว่ารายงานตัวเรียบร้อยอย่างเป็นทางการ หลังจากนี้ภารกิจของน้องๆ ก็คือติดตามกิจกรรมจากรุ่นพี่ หรือคณะ หรือทางมหาวิทยาลัยได้เลย โดยสามารถติดตามได้ผ่าน Facebook หรือ Twitter ของแต่ละคณะแต่ละสาขาวิชา สำหรับกำหนดการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสามารถติดตามได้ผ่านทาง พี่ มศว พาน้องสอบ ได้เลย 😉

Share This
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ