ประกาศผลแล้ว! ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับตรง มศว (+ โครงการต่างๆ) ประเภทยื่นคะแนนคัดเลือก ปี 59

ประกาศผลแล้ว! ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับตรง มศว (+ โครงการต่างๆ) ประเภทยื่นคะแนนคัดเลือก ปี 59

หลังจากสิ้นสุดการสมัครไปเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ผ่านเวลาเกือบครบเดือน ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้ประมวลผลคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว และก็ได้เวลาในการประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ รวมทั้งสอบข้อเขียนและปฏิบัติ รอบรับตรง และ โครงการต่างๆ ประเภทยื่นคะแนนคัดเลือก (GAT-PAT-9 วิชาสามัญ รอบที่ 1/59)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559..  พร้อมหรือยัง ไปเช็คกันเลย!

น้องๆ สามารถเช็คได้จากไฟล์ Pdf พร้อมสรุปจำนวนผู้ผ่านสัมภาษณ์ท้ายบทความนี้ หรือสามารถเข้าได้ที่ เมนูเลือก “ระดับปริญญาตรี” → เลือก รับตรง หรือโครงการต่างๆ ตามที่สมัครไว้ → เข้าสู่เมนู “ประกาศผล” → กรอกเลขที่บัตรประชาชน แล้วกด ค้นหา → หากผ่านการคัดเลือก จะขึ้นว่า “ผ่าน” ที่ช่อง “เกณฑ์การพิจารณารับการคัดเลือก”


การสอบสัมภาษณ์

สำหรับน้องๆ ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ตามประกาศด้านล่าง ต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 19-20 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร หรือ องครักษ์ จ.นครนายก โดยติดตามสถานที่สอบสัมภาษณ์ได้จากประกาศฉบับถัดไป (อย่าไปผิดสนามสอบ เพราะจะหมดสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทันที)

ทั้งนี้ในบางสาขาวิชามีการกำหนดสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติในวันเดียวกัน หรือในวันที่ 19 มีนาคม น้องๆ สามารถตรวจสอบกำหนดการและรายละเอียดการสอบได้จากระเบียบการสมัครสอบ (คลิกอ่านที่นี่) ส่วนหน้าของสาขาวิชานั้นๆ

สำหรับน้องๆ ที่ตรวจสอบแล้วพบว่าพบรายชื่อของตัวเองในไฟล์ pdf แต่ในเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th ขึ้นว่าไม่ผ่าน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายรับนิสิตใหม่ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15716 และ 15665 หรือ 0-2260-2652, 0-2261-0531

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ, สถานที่สอบสัมภาษณ์ และเอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์ รับตรงและโครงการ มศว ปี 59


ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รับตรง มศว 59 พร้อมข้อมูลสรุป

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ได้จากการคลิกที่ชื่อคณะที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลได้เลย

โดยสาขาวิชาที่เรียกสัมภาษณ์เยอะที่สุดคือ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ทั้งหมด 445 คน ตามด้วย บัญชีบัณฑิต 401 คน, กายกาพบำบัด 399 คน, การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 398 คน และ ส่งเสริมสุขภาพ 326 คน

หมายเหตุ : 

  • การสัมภาษณ์ในรอบนี้ มีการคัดเลือกอีกเช่นกัน ดังนั้นน้องๆ ต้องเตรียมตัวรวมทั้งเอกสารที่ทางสาขาวิชากำหนดไว้ให้พร้อม มิเช่นนั้นอาจตกสัมภาษณ์ได้
  • จำนวนรับตามระเบียบการนั้นเป็นจำนวนรับขั้นพื้นฐาน ในการประกาศผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาจะเรียกมากกว่าจำนวนรับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์และสาขาวิชาว่าต้องการรับจริงเท่าไร
[table “” not found /]

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ โครงการต่างๆ ประเภทยื่นคะแนนคัดเลือก มศว ปี 59

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ