สถานที่เรียนของแต่ละคณะ และ การเดินทางมายัง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สถานที่เรียนของแต่ละคณะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– คณะและสาขาวิชาที่เรียนในศูนย์เดียวตลอดหลักสูตร –

มศว ประสานมิตร มศว องครักษ์
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1. คณะพยาบาลศาสตร์
2. คณะพลศึกษา (เฉพาะหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กศ.บ.) 2. คณะพลศึกษา (ทุกสาขาวิชา และ ปี 1-3 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต กศ.บ.)
3. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 3. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
4. คณะวิทยาศาสตร์ 4. คณะกายภาพบำบัด
5. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5. คณะเภสัชศาสตร์
6. คณะมนุษยศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
7. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
8. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
9. คณะเศรษฐศาสตร์

– คณะและสาขาวิชาที่มีการเปลี่ยนสถานที่เรียน หรือเปลี่ยนศูนย์เรียน –

นิสิตชั้นปีที่ 1 เรียนที่องครักษ์ กลับมาประสานมิตร ในปีที่ 2 เป็นต้นไป คณะแพทยศาสตร์ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
1. คณะมนุษยศาสตร์ (ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ เรียนที่ประสานมิตรตลอด 4 ปีการศึกษา) ปีที่ 1 : มศว องครักษ์ ปีที่ 1 – ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ทุกสาขาวิชา : มศว องครักษ์
2. คณะสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 – 3 : มศว ประสานมิตร ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 – 4 : สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม : มศว สระแก้ว
3. คณะศึกษาศาสตร์ ปีที่ 4-6 : มศว องครักษ์ หรือ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จ.นนทบุรี  ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 – 4 สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม : มศว ตาก

ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เป็นมหาวิทยาลัยใจกลางเมือง นั่นคือ ย่านอโศก ที่แวดล้อมไปด้วยการเดินทางที่แสนง่ายดาย ซึ่งน้องๆ สามารถเดินทางมาด้วยตนเองผ่านบริการรถโดยสารและบริการสาธารณะ ดังนี้ 🙂

 • Public Transportation around SWUรถไฟฟ้า BTS : ลงสถานีอโศก
 • รถไฟฟ้า MRT : สามารถลงได้ที่สถานีเพชรบุรี (ใกล้กว่า) หรือ สถานีสุขุมวิท
 • รถไฟฟ้า Airport Rail Link : ลงที่สถานีมักกะสัน
 • เรือโดยสารคลองแสนแสบ : ลงที่ท่า มศว ประสานมิตร
 • สายรถเมล์ที่วิ่งผ่าน :
  • ลงบริเวณทางเข้าด้านหลังมหาวิทยาลัย : 11 23 60 72 99 113 93 206
   (ป้ายรถเมล์อยู่บริเวณ My Resort Bangkok เดินเข้าซอยระหว่าง CP Freshmart และ 7-11 ตรงเข้าไป และข้ามสะพานคลองแสนแสบ)
  • ลงบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย : 38 185 136
   (ป้ายรถเมล์อยู่บริเวณ Q House อโศก สามารถเข้ามหาวิทยาลัยได้ 2 ช่องทาง คือเดินเข้าบริเวณซอยด้านข้างโรงพยาบาลจักษุรัตนิน หรือเดินเข้าทางด้านหน้าของมหาวิทยาลัย)
  • ลงบริเวณหน้าปากซอยสุขุมวิท 23 : 2 38 511 501 508 25 40
   (ป้ายรถเมล์อยู่บริเวณอาคาร Jasmine City โดยเดินเข้ามาในซอยเล็กน้อย และทำการขึ้นวินมอเตอร์ไซต์เพื่อมายังมหาวิทยาลัยฯ ค่าบริการ 10 บาท)
 • รถยนต์ส่วนตัว : โดยในวันงานนั้น ทางพี่ มศว พาน้องสอบ และผู้จัดงาน ขอแนะนำไม่ให้นำมา ควรเดินทางด้วยบริการสาธารณะ เนื่องจากการจราจรอาจติดขัดและพื้นที่จอดรถของมหาวิทยาลัยไม่เพียงพอ แต่หากนำรถมา ขอให้นำไปจอดที่บริเวณอาคารจอดรถของ Airport Rail Link สถานีมักกะสัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ (คลอง 16) จังหวัดนครนายก

แผนที่ มศว องครักษ์

สัมผัสบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ในเมืองเล็กๆ ที่หากเข้ามาแล้วต้องติดใจ! 😉

 • รถตู้โดยสาร 
  • จากสถานีขนส่งกรุงเทพ 2 จตุจักร (ขนส่งหมอชิต) : สายหมอชิต – ฟิวเจอร์ฯ – บ้านนา (ค่าบริการ 50 บาท)
  • จากฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต : รถตู้ฟิวเจอร์พาร์ค – มศว องครักษ์ (จอดบริเวณสถานีรถตู้ของห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค หรือ บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยสองที่นี้จะเข้าไปจอดส่งภายในมหาวิทยาลัย – ค่าบริการ 30 บาท)
 • รถโดยสารประจำทาง 
  • กรุงเทพฯ – นครนายก
  • กรุงเทพฯ – ฟิวเจอร์พาร์ค (โดยเมื่อลงที่ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ให้ขึ้นรถโดยสารประจำทางสายรังสิต-มศว องครักษ์ (ปอ.381 สีเขียว) ด้านหน้ารถเขียวว่า มศว องครักษ์ หรือ ศูนย์การแพทย์)
 • รถยนต์ส่วนตัว
  • จากกรุงเทพฯ : ใช้บริการดอนเมืองโทลล์เวย์ ผ่านดอนเมืองมาลงที่ป้ายลำลูกกา (ตลาดสี่มุมเมือง) ผ่านห้างฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต เข้าถนนรังสิต-นครนายก หรือใช้บริการวงแหวนตะวันออก ผ่านด่านเก็บเงินธัญบุรี ลงป้ายทางออกที่ 2 “นครนายก” เข้าถนนรังสิต-นครนายก บริเวณคลอง 5 มุ่งหน้าคลอง 16
  • จากภาคอีสาน : เดินทางผ่านสระบุรี ถึงแยกหินกองแล้วเลี้ยวซ้าย ใช้เส้นทางสายหินกอง-วิหารแดง (สาย 33) ตัดเข้าถนนสาย 3051 ที่อ.บ้านนา จะมาบรรจบกับถนนสาย 305 นครนายก-องครักษ์
  • จากภาคตะวันออก : เดินทางเข้าถนนสาย 314 ที่บางปะกง ถึงตัวเมืองฉะเชิงเทราเดินทางต่อโดยถนนสาย 3200 ผ่านอ.บางน้ำเปรี้ยว และ อ.องครักษ์

ที่ตั้งของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

สัมผัสการใช้ชีวิตและเรียนรู้แบบใกล้ชิดกับธรรมชาติ ตามแนวทางพหุศาสตร์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดตาก

วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่