[HOW TO] วิธีการสมัคร #TCAS61 รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) .. แบบเข้าใจง่าย!

[HOW TO] วิธีการสมัคร #TCAS61 รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) .. แบบเข้าใจง่าย!
Line

หลังจากผ่านการคัดเลือกในระบบ TCAS มา 2 รอบแล้ว อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้จะมีการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 3 อย่างเป็นทางการแล้ว! เชื่อว่าน้องๆ หลายคนรอคอยเวลานี้มานาน ก่อนถึงเวลาจริง พี่ มศว พาน้องสอบ เลยขอพามาทำความเข้าใจกับระบบการสมัครในครั้งนี้ เพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่สับสนกัน 🙂

ข้อควรรู้ในการสมัคร :

  • TCAS รอบที่ 3 เป็นการเลือกสมัครเข้าใน 4 สาขาวิชาแบบไม่มีอันดับ หมายความว่า น้องๆ มีสิทธิ์ติดทุกสาขาวิชา (หากผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิชา) ก่อนเลือกยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ไปสัมภาษณ์ได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น
  • อย่าลืม! ตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดจากระเบียบการของมหาวิทยาลัยด้วยตัวเอง ก่อนทำการสมัครทุกครั้ง! โปรดอย่าเชื่อถือข้อมูลจากเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเพราะบางครั้งมหาวิทยาลัยก็มีการปรับปรุงระเบียบการ และข้อมูลอาจไม่ตรงกับที่ขึ้นในแอปพลิเคชัน
  • โปรดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่กำหนด เพราะถึงแม้ไม่ได้อัปโหลดในเว็บไซต์แต่หากผ่านคัดเลือกและได้สัมภาษณ์จะต้องนำเอกสารนั้นมาแสดงยืนยันด้วย
  • อย่าลืม! ชำระเงินค่าสมัครภายในวันและเวลาที่กำหนด หากสมัครหลายครั้งและมีใบสมัครหลายใบ ระบบจะยึดใบสมัครที่มีการชำระเงินครั้งหลังสุด

 


วิธีการสมัคร TCAS รอบที่ 3

  หน้าแรก

1. เข้าเว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ เลือก “สมัครเข้าศึกษา” กดที่ “รอบที่ 3” หากถึงเวลาเปิดรับสมัครจะปรากฎปุ่มเพื่อเข้าระบบสมัคร  หรือจะเข้าโดยตรงผ่านทาง http://app.cupt.net/tcas61-3/

   เข้าระบบรับสมัครของทาง ทปอ.

2. เมื่อเข้าระบบสมัครแล้ว จะปุ่มกับเมนูเพื่อเข้าส่วนต่างๆ ทั้ง ระเบียบการ / คู่มือการสมัคร / ลงทะเบียน และ ระบบรับสมัคร

 


  เมนูลงทะเบียน  (Registration)

1. หลังจากที่น้องๆ กดเข้ามาที่เมนู ‘ลงทะเบียน’  จะให้กรอกเลขบัตรประชาชนเพื่อทำการตรวจสอบสิทธิ์ในการสมัคร หากน้องๆ ได้ทำการกดยืนยันหรือรายงานตัวรอบที่ 1 และ 2 มาก่อนหน้านี้แล้ว  จะไม่สามารถสมัครและลงทะเบียนได้

2. หากไม่เคยยืนยันเลย หรือตรวจสอบแล้วว่ายังมีสิทธิ์สมัคร จะแสดงข้อมูลและเอกสารที่น้องๆ ต้องเตรียมให้พร้อม เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มากรอกสมัครนั่นเอง

แต่หากเคยยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ไปแล้ว จะปรากฎเป็นหน้าจอแสดงข้อมูลสาขาวิชาที่เราเคยยืนยันไว้ และจะไม่สามารถสมัครในรอบนี้ได้ ( เสียใจด้วนะ.. ;-; )

3. สำหรับน้องๆ ที่ยังมีสิทธิ์สมัคร เมื่อกดปุ่ม ‘ลงทะเบียน’ จากหน้าที่ 2 แล้ว จะขึ้นแบบฟอร์มการลงทะเบียนเพื่อสมัคร TCAS รอบที่ 3 ให้น้องๆ ทำการกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง รวมทั้งเลขที่นั่งสอบ และ ตั้งรหัสผ่าน 6 หลัก เพื่อใช้สมัครและยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ในรอบที่ 3

หากเสร็จเรียบร้อย ให้ตรวจสอบอีกรอบว่าถูกต้องหรือยัง.. ถ้าใช่ ให้กด ‘ลงทะเบียน’ เพื่อไปขั้นตอนต่อไปได้เลย!

4. หากสมัครเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อมูลและรายละเอียดที่เรากรอกไว้อีกครั้ง ให้เรากด “เข้าสู่ระบบสมัคร” เพื่อไปขึ้นตอนต่อไป 🙂


  เมนูระบบสมัคร  (Applying System)

1. เมื่อน้องๆ กดเข้าสู่ระบบสมัครจากขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้.. ก็จะพบหน้าต่าง ให้น้องๆ ใส่เลขประจำตัวประชาชน และกรอกรหัสผ่านตามที่ได้กดสมัครไว้ แล้วกด ‘เข้าสู่ระบบ’ (ใครจำไม่ได้อย่าลืมเม็มหรือจดไว้ด้วยนะ!)

2. หากเข้าระบบสำเร็จ จะพบกับ 4 เมนูย่อย คือ สมัคร / ส่งเอกสารประกอบการสมัคร / ค้นหาใบสมัคร, ตรวจสอบการชำระเงิน และ ออกจากระบบ

3. ตอนนี้แนะนำว่าให้กลับไปอ่านระเบียบการของคณะหรือมหาวิทยาลัยที่จะทำการสมัครก่อนอีกสักรอบ.. ถ้าเข้าใจแล้วก็กดปุ่ม ‘สมัคร’ (Apply) ได้เลย!

หากกดเข้ามาแล้วจะพบกับเงื่อนไขการสมัคร อ่านทำความเข้าใจแล้วกดที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าข้อความ ‘ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการสมัครข้างต้นนี้แล้ว’ และกดปุ่ม ‘ยอมรับ’ (Accept) 

4. ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนอีกครั้ง ให้น้องๆ กด ‘เลือกคณะ’ (Faculty Selection) เพื่อทำการเลือกคณะและสาขาวิชาที่ต้องการสมัครและเข้าศึกษาต่อ

5. ในขั้นตอนนี้น้องๆ จะสามารเลือกคณะและสาขาวิชาที่ตัวเองต้องการได้เลย!

น้องๆ มีสิทธิ์สามารถเลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ  (หรือจะลงเพียง 1-2 อันดับก็ได้ ไม่บังคับนะ..โดยคณะที่ 1 จะมีค่าสมัคร 300 บาทเป็นค่าเริ่มต้น ส่วนคณะต่อๆ ไป เพิ่มคณะละ 200 บาท )

สำหรับน้องๆ ที่จะสมัครเข้า กสพท. ต้องเลือกไว้ในคณะที่ 1 แล้วระบบจะปรากฎให้เลือกอีก 4 อันดับย่อยให้เลือก (โดย 4 อันดับย่อยนี้เป็นการจัดอันดับแบบเรียงลำดับ ดังนั้นต้องตัดสินใจและเลือกให้ดีว่าจะวางคณะไหนไว้อันดับที่เท่าไร)

ในการเลือกคณะทั้ง 4 คณะนี้ น้องๆ สามารถเลือกเป็นมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งหมดก็ได้ แต่สาขาวิชา หรือ คณะต้องแตกต่างกัน ไม่สามารถลงซ้ำได้นะ

หากเรียบร้อยแล้ว กด ‘ตกลง’ เพื่อส่งข้อมูลการสมัคร

6. เมื่อกดตกลงแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลการเลือกคณะให้ทราบอีกครั้ง พร้อมค่าสมัครสอบที่ต้องชำระเงิน

หากต้องการแก้ไขให้กด ‘ยกเลิก’ แต่หากเรียบร้อยแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลง สามารถกด ‘ยืนยันการสมัคร’ (Confirm) ได้เลย

7. ระบบจะแสดงข้อความว่า “สมัครเรียบร้อย” โดยจะขึ้นค่าสมัครและเลขที่ใบสมัครให้ทราบ พร้อมวันสุดท้ายที่หมดเขตในการชำระเงิน

น้องๆ สามารถกด ‘พิมพ์ใบสมัคร’ (Print) เพื่อนำวใบสมัครไปชำระเงินที่เคาเตอร์ต่างๆ ที่เปิดให้บริการได้เลย

สำหรับหน้าตาใบสมัครคัดเลือกของระบบ TCAS นั้นก็มีรุปแบบที่คล้ายๆ กับรอบแอดมิชชันอยู่พอสมวร ซึ่งง่ายต่อการทำความเข้าใจและไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมมากนัก

ที่สำคัญคือ.. ต้องเก็บใบสมัครนี้ให้ดีๆ ด้วยนะ เพราะหากเข้ารอบสัมภาษณ์จะต้องแนบเอกสารนี้ประกอบการสัมภาษณ์ด้วย! 🙂


  ส่งเอกสารประกอบการสมัคร

ในการสมัคร TCAS รอบที่ 3 นี้ จะมีส่วนที่ให้น้องๆ อัปโหลดเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยนะ แต่น้องๆ ไม่จำเป็นต้องอัปโหลดทุกรายการ เนื่องจากทาง ทปอ. ประกาศแล้วว่า เอกสารที่ต้องอัปโหลดมีเพียงแค่เอกสารเดียวคือ ปพ.1 ทั้ง 2 หน้า นอกนั้นทางมหาวิทยาลัยจะดึงข้อมูลจากทาง ทศท เองอีกครั้ง

ในการอัปโหลดไฟล์นี้ ขนาดอัปโหลดตต้องไม่เกิน 2 MB และต้องเป็นไฟล์ PDF / JPG / JPEG / PNG / GIF เท่านั้นนะ!

 


  ค้นหาใบสมัคร / ตรวจสอบการชำระเงิน 

เมื่อสมัครแลพชำระเงินเรียบร้อยแล้ว น้องๆ สามารถมาตรวจสอบสถานะในเมนู ‘ค้นหาใบสมัคร / ตรวจสอบการชำระเงิน’ ภายใน 1-2 วันทำการ

โดยใบสมัครที่ชำระเงินและได้รับการยืนยันแล้ว ทาง ทปอ. ไม่เปิดให้ทำการแก้ไขคณะวิชาที่ลงไว้แล้ว.. หากต้องการแก้ไขข้อมูลต้องทำการสมัครและชำระเงินใหม่อีกครั้ง (ทาง ทปอ. จะไม่คืนค่าสมัครให้เรานะ)

 


   ดาวน์โหลดคู่มือการสมัคร TCAS รอบ 3

ข้อมูลจาก : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

 

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ