[CAMP] รายละเอียดกิจกรรม “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม” ปี 2561

[CAMP] รายละเอียดกิจกรรม “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม” ปี 2561
Line

เชื่อว่าใครหลายคนอาจได้รับจดหมายจากทางมหาวิทยาลัยไปแล้ว (ใครไม่ได้รับก็ไม่เป็นไร รออ่านรายละเอียดตามนี้..) โดยเป็นจดหมายเชิญชวนไปค่าย! วันนี้พี่ มศว พาน้องสอบ เลยขอมาบอกและแจ้งรายละเอียดให้น้องๆ ทราบกัน

ค่ายนี้คือค่ายอะไร?

ค่ายนี้มีชื่อเต็มๆ ว่า “โครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม” เรียกกันเล่นๆ ว่า “ค่ายสร้างแรงบันดาลใจ” เป็นการจัดขึ้นให้นิสิตทุกชั้นปีได้เข้าร่วม โดยความสมัครใจ ไม่มีการบังคับ เพื่อเป็นการเรียนรู้การใช้ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดยในค่ายจะมีกิจกรรมให้เราได้พบกับเพื่อนๆ จากต่างคณะ ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับรุ่นพี่และเพื่อนๆ พร้อมั้งสนุกกับการลองทำในแบบชาวบ้านๆ ทั้งการดำนา ปลูกข้าว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่าเพิ่งมองว่าไม่สนุกนะ..  บอกเลยว่าสนุกมากก เปรียบเป็นค่าย Pre-อัตลักษณ์เลยก็ว่าได้ 🙂

 

ไปค่ายนี้แล้วได้อะไร?

ได้มิตรภาพจากเพื่อนๆ ในคณะเดียวกับและต่างคณะ พร้อมมิตรภาพจากรุ่นพี่ ได้ทดลองทำอะไรแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร ได้ลองใช้ชีวิตช้าๆ สูดธรรมชาติที่จังหวัดสระแก้วด้วย

 

ไม่ไปได้ไหม?

ได้ครับ มหาวิทยาลัยไม่ได้มีการบังคับแต่อย่างไร แต่พี่ก็อยากชวนน้องๆ ที่ว่างๆ แล้วอยากมาสัมผัสชีวิตแบบลุยโคลนพร้อมสนุกและได้เจอเพื่อนใหม่.. มาเถอะ สนุกนะ 😉

 

อยากไปทำไงดี?

หากน้องๆ สนใจที่อยากจะไปสนุกด้วยกัน สามารถตอบกลับโดยกรอกข้อมูลและส่งจดหมายกลับตามที่อยู่ที่ปรากฎ แต่หากน้องๆ ไม่ได้รับจดหมาย สามารถดาวน์โหลด และอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

   ดาวน์โหลดใบสมัครค่ายฯ

เสร็จแล้วกรอกรายละเอียดแล้วทำการส่งมาที่ :

ส่วนกิจการเพื่อสังคม ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

หรือทำการแสกนหน้าแบบตอบรับที่น้องๆ กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และส่งมาทาง E-mail :[email protected] พร้อมแจ้งชื่อ สกุล เลขประจำตัวนิสิต สาขาวิชา คณะ

โดยน้องๆ สามารถส่งใบสมัครได้เรื่อยๆ และหมดเขตส่งใบสมัคร 7 วันก่อนเริ่มกิจกรรมในรุ่นนั้นๆ เพื่อให้พี่ๆ ได้ทำการตรวจสอบรายชื่อและเตรียมข้อมูลได้ถูกต้อง

 

อยากไป แต่ติดธุระ ทำไงดี?

สำหรับน้องๆ คนไหนไม่สะดวกในการเข้าร่วมในวันที่แต่ละคณะกำหนด สามารถขอเปลี่ยนวันเข้าค่ายได้

โดยสามารถแจ้งในใบสมัครโดยวงเล็บในการเลือกรุ่นว่า ขอเข้าร่วมรุ่นที่ … ระหว่างวันที่ …….  ในการส่งใบสมัคร

สำหรับน้องๆ TCAS รอบที่ 3-5 ต้องผ่านการสัมภาษณ์และได้รหัสนิสิตเรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรรมได้ 😉

 

กำหนดการของแต่ละรุ่น

หมายเหตุ : รุ่นที่ 1 จะได้เข้าร่วมกิจกรรม ที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ส่วนที่ 2-4 จะได้เข้าร่วมกิกรรมที่  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว

รุ่นที่ วันที่ คณะที่ได้เข้าร่วม
รุ่นที่ 1 6 – 9 มิถุนายน 2561 นิสิตที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1
รุ่นที่ 2 27 – 30 มิถุนายน 25601 คคณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / คณะเภสัชศาสตร์ / คณะศิลปกรรมศาสตร์ / คณะพลศึกษา / วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม / คณะมนุษยศาสตร์
รุ่นที่ 3 18 – 21 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ / คณะแพทยศาสตร์ / คณะกายภาพบำบัก / คณะพยาบาลศาสตร์ / คณะเศรษฐศาสตร์ / คณะศึกษาศาสตร์ / วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
รุ่นที่ 4  1 – 4 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย / คณะทันตแพทยศาสตร์ / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร / คณะสังคมศาสตร์

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนกิจการเพื่อสังคม โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11398 หรือ 088-0885145 ในเวลาราชการเท่านั้น

 

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ