[สำคัญ] รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์ รอบแอดมิชชั่นกลาง มศว 2560

[สำคัญ] รายละเอียดและสถานที่สอบสัมภาษณ์ รอบแอดมิชชั่นกลาง มศว 2560
Line

หลังจากการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ตอนนี้ทางฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ทำการประกาศสถานที่สอบและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่นกลาง ปีการศึกษา 2560 มาเรียบร้อย.. เราไปดูกันดีกว่ามีอะไรกันที่ต้องเตรียมก่อนมาสัมภาษณ์บ้าง! 😉

เกณฑ์ผ่านสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่นกลาง

 • น้องๆ ทุกคนผ่านสัมภาษณ์ หากมาสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว (ในบางสาขาวิชามีการสอบเพิ่มเติม) ครบถ้วนตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนดไว้
 • น้องๆ จะต้องเตรียมเอกสารตามที่สาขาวิชาและตามที่คณะกำหนด ไม่เช่นนั้นอาจหมดสิทธิ์สัมภาษณ์ หรือไม่สามารถเข้าห้องสอบได้เนื่องจากเอกสารไม่ครบตามที่กำหนด
 • หากคุณสมบัติไม่ผ่านหรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด (เช่น ผลการเรียนไม่ตรงตามที่กำหนด)ถือว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน และจะไม่ผ่านการสัมภาษณ์ โดยสามารถตรวจสอบคุณสมบัติได้ที่นี่

การแต่งกายในรอบสัมภาษณ์

 • สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2558 
  • ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนเดิม เท่านั้น
 • สำหรับนักเรียนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนหน้านี้ 
  • สามารถแต่ง ชุดนักเรียน ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียนเดิม หรือ ชุดนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเดิม เท่านั้น

เอกสารที่ต้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ

[table “” not found /]

หากผู้ใดไม่นำหลักฐานและเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้


เอกสารเพิ่มเติมที่ต้องนำมาในวันสอบ

น้องๆ ที่สอบเข้าคณะ หรือสาขาวิชาตามตารางนี้ ให้เตรียมเอกสารตามที่กำหนด หากน้องๆ คนใดไม่นำหลักฐานและเอกสารไปแสดงแก่กรรมการในวันสอบฯ จะถือว่าขาดคุณสมบัติและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้

[table “” not found /]

สถานที่สอบสัมภาษณ์และปฏิบัติ

สำหรับอาคารสอบ และห้องสอบ สามารถดูได้ท้ายบทความนี้ 🙂

[table “” not found /]

หมายเหตุ :

 • คณะที่มี [1] ห้อยท้ายคือคณะ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง มีการทดสอบทัศนคติ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 (ทั้งวัน) และสอบสัมภาษณ์ต่อในวันที่ 24 มิถุนายน 2560
 • คณะที่มี [2] ห้อยท้ายคือคณะ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง มีการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และมีการทดสอบทัศนคติ ในวันเดียวกัน  เวลา 13.00-16.00 น.
 • คณะที่มี [3] ห้อยท้ายคือคณะ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง มีการทดสอบทัศนคติ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. และมีการสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน  เวลา 13.00-16.00 น.
 • ทุกคณะและทุกสาขาวิชา รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ได้ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ภายในเวลา 08.00-08.30 น.สถานที่สอบของแต่ละสาขาวิชา
 • ลำดับการสัมภาษณ์เรียงตามลำดับการรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ มาก่อนได้สัมภาษณ์ก่อน
 • อย่าไปผิดสนามสอบ! เพราะจะหมดสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทันที

รายละเอียดการสอบเพิ่มเติม

สำหรับที่มีการสอบปฏิบัตินั้น น้องๆ จะต้องเข้าสอบปฏิบัติตามรายละเอียดด้านล่างนี้ เมื่อเสร็จการสอบปฏิบัติและสอบข้อเขียนเสร็จแล้วต้องสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป โดยคณะและสาขาที่ไม่มีในตารางนี้นั้นสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียว (ดูกำหนดการสอบได้ที่ไฟล์แนบท้ายบทความ)

[table “” not found /]


ห้องสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน : มศว ประสานมิตร

[table “” not found /]

ห้องสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน : มศว องครักษ์

[table “” not found /]

แผนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องครักษ์

วิธีการเดินทางมามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งสองศูนย์ สามารถดูวิธีการเดินทางได้ที่นี่


ประกาศสถานที่สอบสัมภาษณ์รอบแอดมิชชั่นกลาง มศว ปีการศึกษา 2560

เนื่องจาก Device ที่เปิดนี้ไม่รองรับการแสดงผล PDF ผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ