swu_direct59

[สรุป] รายละเอียด GAT-PAT-9 วิชาสามัญ ที่ต้องสมัครเพื่อยื่นคะแนน รับตรง มศว 60

Google+
Line

หลังจากน้องๆ หลายคนรอคอยกันมา.. ตอนนี้ทางฝ่ายรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประกาศข้อมูลเบื้องต้นของการรับนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2560 แล้ว! จะมีอะไรบ้าง ต้องใช้วิชาอะไรบ้าง ไปติดตามกัน 😉

สาขาวิชาที่ไม่ปรากฎตามนี้ จะไม่เปิดรับนิสิตใหม่ในรอบนี้ โปรดติดตามระเบียบการก่อนทำการสมัครสอบอีกครั้ง!

ทุกสาขาวิชา มีการกำหนดเกรดขั้นต่ำ และในบางสาขาวิชามีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำของวิชาที่ยื่น.. และในบางสาขาวิชามีการกำหนดแผนการเรียน.. ต้องติดตามระเบียบการอีกครั้งก่อนทำการสมัคร

ระเบียบการรับตรง และโครงการพิเศษต่างๆ “ฉบับเต็ม” (ที่มีการระบุคุณสมบัติ, กำหนดการสอบ และรายละเอียดการคัดเลือก) จะประกาศและออกมาให้ดาวน์โหลด ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้!

60_direct-00

60_direct-01_1

60_direct-02

60_direct-03

สาขาจิตวิทยา  และ สาขาภาษาอังกฤษ (ทั้ง ศศ.บ. และ กศ.บ.) รับผ่านรอบแอดมิชชั่นเท่านั้น

60_direct-04

60_direct-05

หลายๆ สาขาวิชาของคณะศิลปกรรมศาสตร์ จะรับนิสิตใหม่ผ่านโครงการ “ผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรมศาสตร์”

60_direct-06

60_direct-07-n

60_direct-08

60_direct-09

ที่มา : ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2560

บทความที่เกี่ยวข้อง :

Google+
Line
พี่ มศว พาน้องสอบ

พี่ มศว พาน้องสอบ

ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ