ประกาศผลแล้ว! ผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการประเภทสอบคัดเลือก มศว ปี 59

ประกาศผลแล้ว! ผู้ผ่านสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการประเภทสอบคัดเลือก มศว ปี 59
Line

หลังจากผ่านการสัมภาษณ์มาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ตอนนี้ก็ได้เวลาในการประกาศผลผู้ผ่านการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ โครงการต่างๆ ประเภทสอบคัดเลือกโดยข้อสอบมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559.. ตอนนี้ฝ่ายรับนิสิตใหม่ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว.. พร้อมหรือยัง ไปเช็คกันเลย!

น้องๆ สามารถเช็คได้จากไฟล์ Pdf แนบท้ายบทความนี้ หรือสามารถเข้าได้ที่ เมนูเลือก “ระดับปริญญาตรี” → เลือก รับตรง หรือโครงการต่างๆ ตามที่สมัครไว้ → เข้าสู่เมนู “ประกาศผล” → กรอกเลขที่บัตรประชาชน แล้วกด ค้นหา → หากผ่านการคัดเลือก จะขึ้นว่า “ผ่าน” ที่ช่อง “สอบสัมภาษณ์”


การรายงานตัว

สำหรับน้องๆ “ตัวจริง” ที่มีรายชื่อตามประกาศด้านล่าง ต้องรายงานตัวผ่าน http://istart.swu.ac.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมการรายงานตัว ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ภายใน 1-4 มีนาคม 2559 โดยต้องพิมพ์เอกสารและชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนระบบปิด [รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านต่อที่นี่]

โดยการรายงานตัวนั้นจะถือว่าเป็นการตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกเข้าระบบแอดมิชชั่นกลางทันที หากต้องการสิทธิ์แอดมิชชั่นคืน สามารถยื่นคำร้องลาออกจากการเป็นนิสิต ภายในวันที่ 19 เมษายน 2559 เท่านั้น หากยื่นคำร้องหลังจากเวลาดังกล่าวถือทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนสิทธิ์แอดมิชชั่นคืนให้

ดังนั้นโปรดตัดสินใจให้ถี่ถ้วนก่อนรายงานตัว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องดำเนินเรื่องในภายหลังและเปิดโอกาสให้เพื่อนๆ ตัวสำรองได้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวเป็นนิสิตใหม่ 🙂


โครงการผู้มีทักษะพิเศษ, โครงการโรงเรียนสาธิต มศว และ ร.ร.ในเครือข่าย, โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาฯ เขต 7 และ โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล

เนื่องจาก Device ที่เปิดนี้ไม่รองรับการแสดงผล PDF ผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 


โครงการผู้พิการ และโครงการเด็กดีมีที่เรียน

เนื่องจาก Device ที่เปิดนี้ไม่รองรับการแสดงผล PDF ผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 


โครงการนักกีฬา

เนื่องจาก Device ที่เปิดนี้ไม่รองรับการแสดงผล PDF ผ่านหน้าเว็บไซต์ สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ 

 

Share This
Avatar
พี่ มศว พาน้องสอบ
ก้าวแรกสู่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ