[SWU TCAS ScoreCal ’62] โปรแกรมคำนวณสัดส่วนคะแนนเพื่อเข้า มศว ในระบบ TCAS

[SWU TCAS ScoreCal ’62] โปรแกรมคำนวณสัดส่วนคะแนนเพื่อเข้า มศว ในระบบ TCAS

เครื่องมือในการคำนวณคะแนนนี้ พัฒนาโดย “พี่ มศว พาน้องสอบ” โดยอ้างอิงข้อมูลการคำนวณจากตารางสัดส่วนคะแนนจากระเบียบการรับนิสิตใหม่ TCAS รอบที่ 3 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561 ไม่ได้พัฒนาจากมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด
[HOW TO] การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการส่งเอกสารในระบบ Supreme

[HOW TO] การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการส่งเอกสารในระบบ Supreme

หลังจากน้องๆ ได้ทำการรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th เรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการส่งเอกสารรายงานตัว น้องๆ สามารถตรวจสอบได้ผ่านทางระบบ Supreme ของมหาวิทยาลัย ผ่านทาง http://supreme.swu.ac.th โดยเว็บไซต์นี้ จะเป็นเว็บไซต์ที่น้องๆ ใช้ตรวจสอบตารางเรียน ผลการเรียน  และใช้ในการลงทะเบียนเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เป็นต้นไป 🙂
ตัวอย่าง การออกแบบ / การจัดวาง แฟ้มสะสมผลงาน เพื่อยื่นใน TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

ตัวอย่าง การออกแบบ / การจัดวาง แฟ้มสะสมผลงาน เพื่อยื่นใน TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากหาแนวทางการจัดวาง และการออกแบบแฟ้มสะสมผลงาน ทาง พี่ มศว พาน้องสอบ มีตัวอย่างให้น้องๆ ได้ดาวน์โหลดเพื่อนำไปศึกษาและเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบแฟ้มสะสมผลงานของตัวเอง 😉
แบบสำรวจการเลือกอันดับ TCAS62 รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562

แบบสำรวจการเลือกอันดับ TCAS62 รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562

แบบสำรวจนี้จัดทำเพื่อทราบข้อมูลความสนใจ / ความต้องการในการเลือกสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากน้องๆ ผู้สมัคร TCAS62 รอบที่ 3
[CHECK-LIST] ก่อนส่งแฟ้มสะสมผลงาน TCAS62 รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[CHECK-LIST] ก่อนส่งแฟ้มสะสมผลงาน TCAS62 รอบที่ 1 (Portfolio) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เพื่อความถูกต้องในการตรวจสอบรายละเอียดก่อนส่งเอกสารและ แฟ้มสะสมผลงาน น้องๆ สามารถดูเอกสารหรือคุณสมบัติที่สำคัญ หรือจำเป็นต้องมีในการสมัครรอบนี้ ตามรายละเอียดนี้ 🙂
1 2 3 ... 11 Older →